ZADANIE 7 - PowerPoint PPT Presentation

nuru
zadanie 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZADANIE 7 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
158 Views
Download Presentation

ZADANIE 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZADANIE 7 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”. W ramach realizacji zadania 7 konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” włączyliśmy się, jako szkoła, do akcji pomocy naszej niepełnosprawnej koleżance Patrycji, mieszkającej w sąsiedniej miejscowości. Cała akcja została ogłoszona w szkole, w październiku 2012r. i miała polegać na zbiórce plastikowych nakrętek dla Patrycji. Należy wspomnieć, że uczniowie i pracownicy naszej szkoły od kilku lat regularnie włączają się do pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, również poprzez zbieranie plastikowych nakrętek. Jednak akcja „Nakrętki dla Patrycji” nabrała szczególnego znaczenia, gdyż była skierowana do tej konkretnej osoby. Patrycja jest koleżanką dwóch uczennic naszej szkoły.

  2. Dzieci z chęcią i entuzjazmem zabrały się do zbierania nakrętek, zachęciły też swoje rodziny, a nakrętek przybywało. Do 1 grudnia udało nam się zebrać aż 6 dużych worków. 6 grudnia święty Mikołaj z naszej szkoły wraz ze swoją świtą udali się do domu Patrycji, aby przekazać zebrane nakrętki oraz, jak na Mikołajki przystało obdarować naszą koleżankę słodkim podarunkiem. Spotkanie przebiegało bardzo miło. Mama Patrycji była bardzo zadowolona z tej wizyty, a Patrycja, choć na początku nieufna, potem się ośmieliła. Uczniowie naszej szkoły nie spotykają tak często osób niepełnosprawnych, jednak zachowali się bardzo dojrzale i traktowali Patrycję jak swoją młodszą, dobrą koleżankę. Podczas spotkania dowiedzieli się, że zebrane nakrętki będą przeznaczone na turnus rehabilitacyjny dla Patrycji. Jednak potrzebnych jest aż 100 dużych worków nakrętek, a rodzina Patrycji do tej pory zebrała ich 27. Przedstawiciele naszej szkoły zapewnili mamę Patrycji, że zbiórka nakrętek będzie nadal kontynuowana w naszej szkole, aby Patrycja mogła pojechać i skorzystać z rehabilitacji.

  3. W dniu następnym, 7 grudnia wszyscy uczniowie spotkali się, aby podsumować ten pierwszy etap pomocy dla Patrycji. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podzielili się swoimi wrażeniami ze spotkania z Patrycją i zachęcili kolegów i koleżanki do dalszej zbiórki nakrętek. Patrycja, choć niepełnosprawna, chce być takim dzieckiem, jak wszyscy: chce być zdrowa, wesoła, chce się uczyć i spełniać swoje marzenia, a my wszyscy chcemy jej w tym pomóc. Mamy nadzieję, że ta akcja pomocy zorganizowana dla Patrycji jeszcze bardziej pomoże nam zrozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania uczniowie zostali też bliżej zapoznani z rodzajami niepełnosprawności: • Niepełnosprawność intelektualna – w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub głębokim. • Niepełnosprawność ruchowa. • Niepełnosprawność słuchowa. • Niepełnosprawność wzrokowa. • Autyzm.

  4. Po wspólnym wyjaśnieniu wszystkich rodzajów niepełnosprawności, uczniowie zgodnie doszli do wniosku, że kiedy chorują czy ogólnie mają problemy ze zdrowiem lub po prostu mają gorszy dzień – to nie znaczy, że są niepełnosprawni. My, jako dzieci, jako uczniowie, jako ludzie musimy codziennie uczyć się bycia tolerancyjnymi wobec odmienności innych ludzi, nie wyśmiewać się z nich, ale traktować jak równoprawnego człowieka, który posiada takie same prawa, jak my – zdrowi. Akceptacji osób niepełnosprawnych uczymy się w szkole również poprzez tolerancję i nie wyśmiewanie się z kolegów, którzy np. są grubi, nie potrafią poradzić sobie z zadaniem na matematyce, czy mają problem z wykonaniem ćwiczenia na zajęciach w – f. Warto też wspomnieć, że podczas lekcji wychowawczych w klasach IV – VI poruszane są tematy dotyczące niepełnosprawności – jak się zachowywać?, jak postępować?, jak radzić sobie z niepełnosprawnością?, jak być tolerancyjnym wobec niepełnosprawności? Także w młodszych klasach tematyka zajęć edukacyjnych nawiązuje do tej problematyki. U uczniów naszej szkoły postawy akceptujące niepełnosprawność są kształtowane ciągle.

  5. TYLE NAKRĘTEK DLA PATRYCJI !!!


  6. MIKOŁAJKI

  7. U PATRYCJI