Download
zadanie 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZADANIE 4 PowerPoint Presentation

ZADANIE 4

171 Views Download Presentation
Download Presentation

ZADANIE 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZADANIE 4 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”. Relacje „chłopcy – dziewczęta” – język, kultura osobista – „Czy uczniowie klną i dlaczego?”

  2. W ramach realizacji tego zadania , w dniu 17 XII 2012r. , który został ogłoszony Dniem bezWulgaryzmów, we wszystkich klasach wychowawcy wraz z uczniami przeprowadzili pogadanki na ten temat. Na drzwiach każdej klasy został umieszczony napis przypominający o tej właśnie dacie. Uczniowie zapytani o to, dlaczego przeklinają, często odpowiadali, że przeklinają, aby rozładować własne napięcie i stres oraz aby poczuć się bardziej dorosłym. Podczas rozmów wszyscy wspólnie doszli do wniosku, że używanie brzydkich i nieprzyzwoitych słów jest niegrzeczne, obraźliwe i godzi w godność człowieka. Wulgaryzmy niczego nie uczą, a często są przyczyną konfliktów w rodzinach i grupach rówieśniczych. Dlatego należy podjąć zdecydowaną walkę z tym zjawiskiem. W naszej szkole pierwszym krokiem do walki z przekleństwami było wykonanie przez uczniów plakatów i komiksów pod hasłem: „JESTEM CZŁOWIEKIEM DOBRZE WYCHOWANYM – STOPWULGARYZMOM”. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

  3. PRACE UCZNIÓW