slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
STOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
nuru

STOP - PowerPoint PPT Presentation

218 Views
Download Presentation
STOP
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARTA ROWEROWA ZNAKI DROGOWE STOP dalej

 2. ZNAKI DROGOWE PIONOWE POZIOME SYGNAŁY ŚWIETLNE ZNAKI O SZCZEGÓLNYCH KSZTAŁTACH DODATKOWE HIERARCHIA ZNAKÓW SPRAWDŹ ZDOBYTE WIADOMOŚCI

 3. PIONOWE Zasady ruchu drogowego podawane sa często za pomocą znaków drogowych. Znaki pionoweumieszczane są pionowo na słupkach, słupach, ścianach itp. Znaki te wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje, dlatego też dzielą się na : OSTRZEGAWCZE ZAKAZU NAKAZU INFORMACYJNE

 4. POZIOME Znaki poziome są malowane na jezdni w postaci pasów, strzałek, napisów, symboli.W swoim znaczeniu usprawniają ruch na drodze oraz powtarzają informacje zawarte na znakach pionowych przy drodze. dalej

 5. POZIOME

 6. INFORMACYJNE

 7. NAKAZU

 8. ZAKAZU

 9. OSTRZEGAWCZE

 10. OSTRZEGAWCZE Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach, w których na drodze może występować niebezpieczeństwo i zobowiązują do zachowania ostrożności zwanej szczególną. Są onetrójkątne, koloru żółtego z czerwoną obwódką. Pod tymi znakami może być dodatkowo umieszczona żółta tabliczka z napisem uzupełniającym treść znaku. dalej

 11. ZAKAZU Znaki zakazu wyrażają zakaz wykonania pewnych manewrów. Są okrągłe i najczęściej koloru białego z czerwoną obwódką.Ich treść może być uzupełniona białą tabliczką z napisem, umieszczoną pod znakiem. Ogólnie rzecz biorąc, zakazy wyrażone tymi znakami obowiązują na drodze, na której znak umieszczono i na odcinku od znaku do odwołania.Odwołanie następuje poprzez znak odwołujący lub poprzez skrzyżowanie. dalej

 12. NAKAZU Znaki nakazu nakazują odpowiednie zachowanie się na jezdni. Są okrągłe, koloru niebieskiego i białym symbolem. dalej

 13. INFORMACYJNE Znaki informacyjnepodają informacje niezbędne nieraz dla kierujących pojazdami. Posiadają na ogół niebieską kolorystykę i kształt prostokąta lub kwadratu. dalej

 14. STOP ZNAKI DROGOWE O SZCZEGÓLNYCH KSZTAŁTACH Droga z pierwszeństwem przejazdu-jedziesz drogą, na której posiadasz pierwszeństwo przejazdu na kolejnych skrzyżowaniach,aż do miejsca gdzie stoi znak: koniec drogi z pierwszeństwem Znak STOPoznacza bezwzględne zatrzymanie pojazdu Znak,, ustąp pierwszeństwa przejazdu,,-na najbliższym skrzyżowaniu musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym drogą główną.

 15. SYGNAŁY ŚWIETLNE

 16. Światło czerwone oznacza zakaz wjazdu. CZERWONE-STÓJ! powrót

 17. Pomiędzy światłem zielonym a czerwonym jest światło żółte. Nie wolno wtedy wjeżdżać na skrzyżowanie. Światło to oznacza, że za chwilę zapali się światło czerwone. ŻÓŁTE,uwaga za chwilę będzie światło czerwone-ZATRZYMAJ SIĘ! powrót

 18. Zezwolenie na ruch wyrażone jest zapaleniem światła zielonego. ZIELONE-JEDŹ! powrót

 19. HIERARCHIA ZNAKÓW Jeżeli z norm, znaków, sygnałów i poleceń wynika różny sposób zachowania się,uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do nich w następującej kolejności: • Do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, • Do sygnałów świetlnych, • Do znaków drogowych, • Do norm zawartych w przepisach. powrót

 20. ZNAKI DODATKOWE UMIESZCZONE PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI powrót

 21. Który z przedstawionych znaków jest znakiem o szczególnym kształcie? A) B) C) Który z przedstawionych znaków jest znakiem poziomym? A) B) C) SPRAWDŹ CO ZAPAMIĘTAŁEŚ dalej

 22. Który z przedstawionych znaków jest znakiem zakazu? A) B) C) Który z przedstawionych znaków jest znakiem ostrzegawczym? ! A) B) C) Który z przedstawionych znaków ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu? A) B) C) dalej

 23. Który znak zabrania wjazdu? A) B) C) W jakiej kolejności należy stosować się do przedstawionych znaków? A) B) C) koniec