slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
STOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
nerice

STOP - PowerPoint PPT Presentation

189 Views
Download Presentation
STOP
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STOP CYBERPRZEMOCY

 2. W dobie postępu naszej cywilizacji komputer jest niezbędnym źródłem komunikacji, poszerzania naszej wiedzy, umiejętności, pomocą w wykonywaniu za nas skomplikowanych działań i dostarczaniu nam rozrywek. Wykorzystujmy wiec komputer do jak naj bardziej pozytywnych celów i pamiętajmy, że to my ludzie mamy władze nad nimi a nie odwrotnie.

 3. INTRENET INTERNET - ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP.

 4. INTERNET

 5. CYBERPRZEMOC – AGRESJA ELEKTRONICZNA Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e – mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

 6. CYBERPRZEMOC • CYBERPRZEMOC

 7. Najczęstsze zagrożenia w Internecie • niebezpieczne kontakty • cyberprzemoc • nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem • nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł) • uzależnienie od Internetu, zaburzenie relacji z rówieśnikami w realnym świeci

 8. FORMY CYBERPRZEMOCY • nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci • rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć • podszywanie się w Sieci pod rówieśników • włamania na blog lub stronę internetową i zamieszczanie ośmieszających i upokarzających treści • groźby przy użyciu komunikatorów, telefonów • rozsyłanie do znajomych informacji o ośmieszających treściach e-mailem, smsem

 9. Jak zabezpieczyć się przed cyberprzemocą ? • dbać o prywatność swoich danych osobowych • zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny • chronić swoje hasła i loginy • nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów • nie dawać wszystkim swojego numeru telefonu • Nie udostępniać nikomu swoich haseł, loginów itp.

 10. CYBERPRZEMOC

 11. Jak korzystać z telefonu i Internetu, żeby nie krzywdzić innych • traktować innych z szacunkiem • nie zamieszczać w Internecie materiałów, które mogą kogoś skrzywdzić • zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem • nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość

 12. STOP CYBERPRZEMOCY

 13. 10 ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 1.Korzystaj z oprogramowania antywirusowego 2.Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób 3.Ostrożnie pobieraj pliki z sieci 4.Unikaj klikania w nieznane linki i w załączniki w e-mail 5.Nie podawaj w sieci danych osobowych, haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć

 14. 10 ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 6.Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych 7.Stosuj trudne do odgadnięcia hasła 8. Czytaj regulaminy 9. Sprawdzaj czy strona do której się logujesz ma zabezpieczenie SSL 10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym za kogo się podaje

 15. Bezpieczny Internat • Bezpieczny internet

 16. Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy? • dbać o prywatność swoich danych osobowych, • nadawać swoim profilom w sieci bezpieczny status (prywatny), • chronić swoje hasła i loginy, • nie zamieszczać w sieci swoich zdjęć i filmów, • nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.

 17. Co robić będąc świadkiem cyberpzemocy? • nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci, • zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy, • informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga • szkolnego, rodziców, • polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się • z Helpline osobiście.

 18. Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy? • nie odpowiadać na zaczepki w sieci, • domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli, • natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego,rodziców, • zachowywać dowody cyberprzemocy, • interweniować u dostawców usług internetowych, • szukać pomocy w Helpline.org.pl.

 19. Odpowiedzialność karna • 190 kk - groźba (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) • 202 § 1 kk - publiczne prezentowanie treści pornograficznych , poprzez narzucenie odbioru osobie, która sobie tego nie życzy (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku) • 202 § 2 kk - publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie poniżej 15 roku życia (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2) • 202 § 3 kk – kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala, sprowadza, rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) • 202 § 4 kk – utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego do lat 15 (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5)

 20. Odpowiedzialność karna • 269 kk, - niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmiana danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji albo zakłócanie lub uniemożliwienie automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych(kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8) • 269a kk, - zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) • 287 kk - oszustwo komputerowe (ścigane z urzędu)(kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5) • 107 kw – złośliwe niepokojenie (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł, nagana)

 21. Gdzie szukać pomocy? Konsultanci Helpline.org.pl dostępni są pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100 oraz online (komunikator) na stronie www.helpline.org.pl, poczta e-mail:helpline@helpline.org.pl

 22. Przydatne strony • www.dzieckowsieci.pl • www.sieciaki.pl • www.brpd.gov.pl • www.kidprotect.pl • www.helpline.pl • www.dyzurnet.pl • www.pegi.info • www.saferinternet.pl • www.fdn.pl • www.cyberprzemoc.pl

 23. W prezentacji wykorzystano informacje znajdujące się na stronach • www.dzieckowsieci.pl, • www.sieciaki.pl, • www.brpd.gov.pl, • www.kidprotect.pl, • www.helpline.pl, • www.dyzurnet.pl, • www.pegi.info, • www.saferinternet.pl, • www.fdn.pl, • www.cyberprzemoc.pl.

 24. PAMIĘTAJ!!! Sprawca nie pozostaje anonimowy, a policja ma możliwość ustalenia z jakiego komputera i z jakiego telefonu wysyłane są e-maile lub smsy.

 25. DZIĘKUJEMY