slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
D?KKAT EKS?KL??? H?PERAKT?V?TE BOZUKLU?U

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

D?KKAT EKS?KL??? H?PERAKT?V?TE BOZUKLU?U - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU. MURAT YETER. İÇERİK. Tanım Tarihçe Epidemiyoloji Klinik Bulgular Tanı koyma Etiyoloji Ayırıcı tanı Birlikte bulunan bozukluklar Tedavi Gidiş. Kaynaklar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D?KKAT EKS?KL??? H?PERAKT?V?TE BOZUKLU?U' - nuri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DİKKAT EKSİKLİĞİ

HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

MURAT YETER

slide3
İÇERİK
 • Tanım
 • Tarihçe
 • Epidemiyoloji
 • Klinik Bulgular
 • Tanı koyma
 • Etiyoloji
 • Ayırıcı tanı
 • Birlikte bulunan bozukluklar
 • Tedavi
 • Gidiş
kaynaklar
Kaynaklar
 • Journal of American Child and Adolescent Psychiatry (Gözden Geçirme Yazısı, 2000)
 • www.hiperaktif.org
 • www.chadd.org
 • www.gata.edu.tr/cocukruh/index
d ikkat e ksikli i h iperaktivite b ozuklu u dehb
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Aşırı Hareketlilik
 • Kısa Dikkat Süresi
 • Yetersiz Dürtü Kontrolü
slide6

Tarihçe

 • Post Ensafilitik Davranışsal Sendrom

(I. Dünya Savaşında)

 • Minimal Beyin Zedelenmesi Sendromu (1947)
 • Minimal Beyin Disfonksiyonu (1960)
 • Hiperkinetik Reaksiyon (DSM-II, 1970)
 • Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DSM-III, 1980)
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

(DSM- III-R, 1987)

slide7

Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı

Davranış Bozuklukları

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Davranım Bozukluğu
 • BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu
slide8

DEHB’nun 3 Tipi

 • Dikkat Eksikliğinin Belirgin olduğu
 • Aşırı Hareketlilik ve Dürtüselliğin

Belirgin olduğu

 • Kombine (En Sık)
slide9

Okul Çağı Çocukların %3-5

 • Erkek/Kız Oranı 3-5/1
 • Irksal farklılık yok
slide10

Dikkat Sorunları

 • Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük
 • Söylenenleri duymamış izlenimi verirler
 • Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler
 • Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar
 • Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar
 • Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır
slide11

Aşırı Hareketlilik

 • Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama
 • Oturduğu yerde kıpırdanıp durma
 • Çok konuşma
 • Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma
slide12

Yetersiz Dürtü Kontrolü

(İmpulsivite)

 • Sonunu düşünmeden davranışa geçme
 • Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma
 • Sırasını beklemede güçlük
 • Başkasının konuşması ya da işi arasına girme
slide13

KLİNİK DEĞERLENDİRME

 • Aile ve çocuk görüşmeleri
 • Klinik Gözlem
 • Fizik ve nörolojik muayene
 • Davranış değerlendirme testleri
 • Bilişsel testler
slide14

Algıladıklarını organize etmede güçlük

 • (b, d, p harflerini karıştırma)
 • Konum örgütlemesinde güçlük
 • (Sağ-sol karıştırma)
 • Derinlik algısındaki sorunlar
 • (Eşyalara çarpma, sakarlık)
 • Silik nörolojik belirtiler
slide15

TANI İÇİN

 • 9 semptomdan 6’sını karşılaması
 • 7 yaşından önce başlaması
 • Ev ve okul gibi en az iki
 • ortamda gözlenmesi
slide16

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler
 • Beyin Hasarı
 • Nörotransmitterler
 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri
 • Psikososyal Etkenler
slide17

Genetik

 • Genetik geçiş:
 • Monozigot İkizlerde %51
 • Dizigot İkizlerde %33
 • Birinci derece akrabalarda:
 • 4-5 kat fazla
 • Dopamin Reseptör Gen- DRD4
 • Dopamin Taşıyıcı Gen- DAT 1
slide18

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler
 • Beyin Hasarı
 • Nörotransmitterler
 • Gıda-Katkı ve Toksik Maddeleri
 • Psikososyal Etkenler
slide19

Beyin Hasarı

 • Prefrontal Korteks
 • Bazal Ganglionlar

(Kaudat Nukleus, Globus Pallidus)

 • Serebellum
slide21

Yürütücü İşlevler

 • İşleyen bellek
 • Kendine yönelik konuşmanıniçselleştirilmesi
 • Duyguların kontrolü, motivasyon ve uyanıklık durumu
 • Yeniden yapılandırma
slide22

Beyin Görüntüleme

Çalışmaları

 • Beyin MRI sağ prefrontal korteks,
 • globus pallidus ve kaudat nukleus DEHB olanlarda normallere göre daha küçük.
 • PET çalışmasında DEHB olanların frontal loblarında beyin kan akımında ve metabolik hızda azalma.
slide23

DEHB

NORMAL

slide24

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler
 • Beyin Hasarı
 • Nörotransmitterler
 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri
 • Psikososyal Etkenler
slide25

Nörotransmitterler

Çoğu çalışmalarda

Dopamin’in, muhtemelen

Norepinefrin’in

düşük turnoveri, transportu

ve reseptör sensitivitesi ile

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.

slide27

Etiyoloji

 • Genetik Nedenler
 • Beyin Hasarı
 • Nörotransmitterler
 • Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri
 • Psikososyal Etkenler
slide28

AYIRICI TANI

 • Uyum Bozukluğu
 • Öğrenme Bozukluğu
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Absans Nöbetleri
slide29

Birlikte Bulunduğu Bozukluklar

 • Davranım Bozukluğu
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Öğrenme Bozukluğu
 • Tik Bozukluğu
 • Otistik Bozukluk
 • Mental Retardasyon
 • Fragil-X
slide30

GİDİŞ

 • Belirtilerin Kaybolması (%30)
 • Belirtilerin Sürmesi (%40)
 • Gelişimsel Bozulma (%30)
 •  Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 •  Madde Kötüye Kullanımı
 • Duygudurum Bozuklukları
slide31

TEDAVİ

 • Tıbbi Tedavi
 • Anne-Baba Eğitim
 • Bilişsel Davranışsal Terapiler
 • Özel Eğitim Programları
 • Diyetin Düzenlenmesi
slide32

Psikostimulanlar

Metilfenidat

 Dekstroamfetamin

 Pemolin

 ADERALL

 • Antidepresanlar

 Imipramin

 Desipramin

 Bupropion

İlaç Tedavisi

slide33

Metilfenidat

 • Dopamin 
 • Ritalin 5, 10, 20, 20 mg SR
slide34

Metilfenidat

0.3-1.2 mg/kg/gün

En Sık Yan etkileri:

 • İştahsızlık, kilo kaybı
 • Uykusuzluk
 • Başağrısı
 • Çarpıntı
 • Bulantı veya mide ağrısı
 • Davranış Rebound’u
slide35

Imipramin :3-5 mg/kg/gün

Eğer Birlikte;

Duygudurum Bozukluğu

Tik Bozukluğu

Enürezis Nokturna

Veya; Tek doz ilaç

ad