1 / 31

ALAN SEÇİMİ SEMİNERİ

ALAN SEÇİMİ SEMİNERİ. ALAN SEÇMEK NEDEN ÖNEMLİ?. Meslek seçiminde doğru tercih yapmak , Mutlu bir geleceğe sahip olmak Okulda başarıyı sağlamak için. ALAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:. - Seçilen alandan hangi bölümlerin tercih edilebileceğine

arnie
Download Presentation

ALAN SEÇİMİ SEMİNERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ALAN SEÇİMİSEMİNERİ

 2. ALAN SEÇMEK NEDEN ÖNEMLİ? • Meslek seçiminde doğru tercih yapmak, • Mutlu bir geleceğe sahip olmak • Okulda başarıyı sağlamak için

 3. ALAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: • - Seçilen alandan hangi bölümlerin tercih edilebileceğine • Seçilen alanda okutulan derslerin neler olduğuna

 4. Öğrencinin ilgi alanı ve yeteneklerine • Öğrencinin kişilik özelliklerine • Öğrencinin isteklerine • Başarı durumuna, dikkat edilmelidir.

 5. ALAN SEÇİMİ 9. SINIFIN SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ ALANI, NOTORTALAMASINA GÖRE SEÇMEKTEDİR.

 6. LİSE 2. SINIFTA (10. SINIFTA) SEÇİLECEK ALAN VE ALANA KAYNAKLK EDEN LİSE 1. SINIF (9. SNIF) DERSLERİ HANGİLERİDİR?

 7. DİKKAT!!! SEÇİLMEK İSTENEN ALANIN BRANŞ DERSLERİ NOT ORTALAMASI EN AZ 2,5 OLMAK ZORUNDADIR

 8. BRANŞLARIN ORTALAMASI DERS SAYISINA GÖRE DEĞİL, DERS SAATLERİNİN KREDİ AĞIRLIĞINA GÖRE HESAP EDİLMEKTEDİR.

 9. ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN O ALANI SEÇEBİLİRLER.

 10. ÖRNEK:TÜRKÇE-MATEMATİK alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. Dil ve Anlatım: 2 Türk Edebiyatı: 2 Matematik :2 Ağırlıklı Ortalama : 2 Bu öğrencinin ağırlıklı ortalamasına baktığımızda alana kaynaklık eden derslerden başarısızlığı bulunmadığından ağırlıklı ortalamasına bakılmaksızın (2.50) şartı aranmaz) Türkçe-Matematik alanını seçebilir.

 11. ALAN SEÇİMİNDE, ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASININ 2.50 OLMASI KOŞULU ARANIR. ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERDEN BAŞARISIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİNİN

 12. ÖRNEK:TÜRKÇE-MATEMATİK alanını seçmek isteyen bir öğrencinin yıl sonu ortalamaları aşağıdaki gibidir. Dil ve Anlatım: 4 Türk Edebiyatı: 4 Matematik :1 Ağırlıklı Ortalama : 2.67 Bu öğrencinin alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50 nin üzerinde olmasaydı Matematik dersindeki başarısızlığından dolayı Türkçe-Matematik alanını seçemezdi. Ağırlıklı ortalamasına 2.50 nin üzerinde olduğundan Türkçe-Matematik alanını seçebilir.

 13. “İSTEDİKLERİ ALANA YÖNLENDİRİLİRLER.” ŞARTLARI BİRDEN FAZLA ALANI TUTAN ÖĞRENCİLERİMİZ HANGİ ALANA YÖNLENDİRİLİR?

 14. Örneğin; Ahmet adlı öğrencinin Matematik notu 5, Biyoloji 4, Kimya 3, Fizik dersinin notu ise 2’dir. Haftada 4 saat Matematik, 2’şer saat de sayısal dersleri görmektedir. Ahmet’in ders notları derslerin haftalık görülen saatleriyle çarpılarak toplam kredi sayısına bölünür. Elde edilen sonuç 2.5’un üzerinde olduğu için Ahmet Sayısal alanı seçebilmektedir. Matematik 5*4=20 Biyoloji:4*2=8 Kimya:3*2=6 Fizik:2*2=4 Toplam: 20+8+6+4=38 Toplam Ders Saati: 4+2+2+2=10 Ortalama: 38:10=3.8

 15. ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN AĞIRLIKLI ORTALAMASI EN YÜKSEK OLAN ALANA YÖNLENDİRİLİR. HİÇBİR ALANA YÖNELME ŞARTI TAŞIMAYAN ÖĞRENCİLER HANGİ ALANA YÖNLENDİRİLİR?

 16. Fen Bilimleri Alanı : 2.48 Türkçe-Matematik Alanı : 2.39 Sosyal Bilimler Alanı : 2.24 Yabancı Dil Alanı : 2.15 Bu durumdaki öğrenci en yüksek ağırlıklı ortalamasını olduğu Fen Bilimleri alanına yönlendirilir. ÖRNEK: öğrencinin alanlarla ilgili ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

 17. ÖĞRENCİ ALAN DEĞİŞTİREBİLİYOR MU?

 18. LİSE 4. SINIFTA ALAN DEĞİŞTİREMEZ. AYRICA…. ALAN DEĞİŞTİREN ÖĞRENCİ; Yeni alanına ait Lise 2 de görülen alan dersleri ile Lise 2 de gördüğü halde haftalık ders saati sayısı 1 ders saatinden fazla olan alan derslerinden de sorumlu tutulur. ÖĞRENCİ LİSE 3. SINIFTA ALAN DEĞİŞTİREBİLİR. ANCAK….

 19. Örnek: Lise 2. sınıfta Fen Bilimleri alanında olup, Lise 3. sınıfta Türkçe-Matematik alanına geçen öğrencinin durumunu inceleyelim. Öğrenci lise 3. sınıfa COGRAFYA ile DİL VE ANLATIM dersinden (2 saat fark olduğu için) sorumlu olarak geçer.

 20. Örnek: Lise 2. sınıfta Türkçe-Matematik alanında okuyup, Lise 3. sınıfta SOSYAL BİLİMLER alanına geçen öğrencinin durumunu inceleyelim. Öğrenci lise 3. sınıfa TARİH VE PSİKOLOJİ derslerinden sorumlu olarak geçer.

 21. ÖĞRENCİNİN İLGİLİ DERSLERDEKİ SORUMLULUĞU KALKAR. Öğrencinin yeni alanında okutulmayan, önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden sorumluluğu ne olur?

 22. ÖRNEK: LİSE 2. SINIFTA FEN BİLİMLERİ ALANINDAOLUYUP, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ALAN DERSLERİNDEN SORUMLU GEÇEN BİR ÖĞRENCİ LİSE 3. SINIFTA TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINI SEÇTİĞİNDE BU DERSLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU KALKAR.

 23. SEÇMELİ DERSLERDE ALAN DEĞİŞİMİYLE BU SORUMLULUK KALMAZ, AYNEN DEVAM EDER. ÖĞRENCİNİN SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU VARSA ALAN DEĞİŞİMİYLE BU SORUMLULUK DURUMU NE OLUR?

 24. ÖRNEK: Lise 2. sınıfta Fen Bilimleri alanında olup, Lise 3. sınıfta Türkçe-Matematik alanına geçen bir öğrencinin Lise 2’de seçmeli ders olarak aldığı ve sorumlu olarak geçtiği kimya dersinden olan sorumluluğu alan değiştirmekle kalkmaz. Kimya dersinden mutlaka sorumluluk sınavına girmeli ve geçer not almalıdır.

 25. SEÇİLEN ALAN DERSLERİNDE GÖSTERİLEN BAŞARI AOBP’YE YANSIYACAKTIR. • AOBP, (ALAN İÇİ TERCİH YAPILDIĞINDA) ÖSS’YE %21 ORANINDA KATKI SAĞLAMAKTADIR.

 26. BAŞARILI OLUNAN DERSLERE YÖNELİK ALAN SEÇİMİ YAPILMASI ÖĞRENCİ İÇİN OLUMLU OLACAKTIR.

 27. YAPACAĞINIZ YANLIŞ BİR SEÇİMİN TÜM HAYATINIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLECEĞİNİ UNUTMAMALISINIZ.

 28. ALAN SEÇİMİ YAPMADAN ÖNCE MUTLAKA SEÇMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ALANIN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ VE REHBER ÖĞRETMENİNİZLE İRTİBATA GEÇMELİ, SİZİ TANIYAN ÖĞRETMENLERİNİZİN FİKİRLERİNİ ALMALISINIZ.

 29. HER SEÇİM BİR KAYBEDİŞTİR. BİR ŞEYİ SEÇER DİĞERİNİ KAYBEDERSİN YA DA HİÇBİR ŞEYİ SEÇMEZ HER ŞEYİ KAYBEDERSİN. PASCAL

 30. KATILIMINIZA TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ.

More Related