Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie

Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gimnazjum nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie 20 lat samorządności Gmina Konin w latach 1990-2010 Samorząd gminny

 2. Konin- miasto aktywne społecznie Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś okolice miasta są ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym północ kraju z południem i wschodnią część z zachodnią.

 3. Samorząd działający w naszym mieście… Nasz Samorząd Miejski od początku swojego działania podejmował wszelakie inicjatywy w takich dziedzin życia jak: Ekologia i ochrona środowiska Kultura i rekreacja Oświata Architektonika Akcje społeczne i charytatywne. Działania samorządowe nie ograniczają się jedynie do organizacji i modernizacji, lecz zawierają się również w nowych inwestycjach, dotacjach oraz rozwiązaniach społecznych.

 4. Ankieta… 1.Czy uważasz, że nasz samorząd dobrze reprezentuje obywateli? a)tak b)nie c)Nie mam zadania 3.Wybierz najważniejsze według ciebie działanie naszych samorządowców: a)Budowa przeprawy przez rzekę Wartę ze środków Unii Europejskiej b)Budowa basenu w ośrodku sportowym „Rondo”, wielu dobrze wyposażonych boisk „Orlik” itp.. c)Budowa targowiska miejskiego przy ul. 11 listopada d) Renowacja i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 2. Czy zgadzasz się z prowadzoną przez samorządowców polityką miejską? a)Tak b)nie c)Nie mam zdania

 5. WYWIADY

 6. Wyniki ankiety… Pyt. 1 Pyt. 3 Pyt.2 Sonda przeprowadzona została przez nas na dniach Konina. Brało w niej udział 50osób.

 7. Przeprawa przez rzekę Wartę z środków Unii Europejskiej To, co wydawało się niemożliwe stało się rzeczywistością. Wystarczy sobie przypomnieć jak w okresie starań władz samorządowych Konina o dofinansowanie projektu z wielu środowisk dochodziły głosy pełne sceptycyzmu, co do powodzenia całego przedsięwzięcia. Mówiono, że Konin nie ma szans na przebicie się w całej masie potrzeb. Dla naszego miasta ten most jest niezmiernie ważny z wielu względów. Służy on dobrze konińskim kierowcom oraz podróżnikom z kraju i zagranicy. Całkowite wydatki kwalifikowane wynosiły: 200 028 266,25zł, z czego unijne dofinansowanie stanowiło: 150 021 266,25zł.

 8. Klub Europejski „Siódemka” przy gimnazjum nr 7 uczestniczył w uroczystościach związanych z otwarciem mostu.

 9. Aby przyszłym pokoleniom żyło się lepiej… W celu zapewnienia właściwej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Konina, w 2001 roku oddano do eksploatacji na prawym brzegu Warty nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po modernizacji redukcja stężenia zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do rzeki Warty odpowiada wymogom prawnym. Miasto Konin jest w dużej części skanalizowane. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa stanu powietrza w mieście następuje poprzez modernizację sieci dróg, stopniową wymianę taboru komunikacji miejskiej, a także pośrednio poprzez inwestycje polegające na termomodernizacji budynków (docieplenie budynków, wymiana okien, przebudowa węzłów cieplnych, założenie termostatów).

 10. Zdrowie przede wszystkim ! Konin oferuje mieszkańcom nowoczesne i dobrze wyposażone obiekty sportowe, w których można uprawiać wiele dyscyplin. Obok futbolu, kolarstwa i piłki ręcznej są tu wyjątkowo dobre warunki do rozwoju szermierki, koszykówki, boksu, pływania. Basen „Rondo”: Program użytkowy basenu umożliwia prowadzenie zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Koszt inwestycji przekroczył 7 milionów złotych. Miasto uzyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1,5 miliona złotych. Orliki: Miasto dysponuje już czterema boiskami, zrealizowanymi w oparciu o partnerstwo rządowo-marszałkowsko-samorządowe oraz boiskiem sfinansowanym w całości przez budżet miejski - przy Gimnazjum nr 7.

 11. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Pierwsza impreza odbyła się w 1979 r. pod nazwą "Ogólnopolskie Konfrontacje Dziecięcych Zespołów Tanecznych". Co roku z okazji Festiwalu Konin odwiedza prawie 2500 małych artystów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki (w konińskim Amfiteatrze "Na Skarpie" debiutowało też wiele obecnych gwiazd polskiego filmu i estrady). Nie sposób wymienić tu wszystkich znakomitości, które przyjęły zaproszenie do udziału w imprezie w minionym ćwierćwieczu. Od kilku lat Festiwal jest również członkiem Światowej Federacji Organizacji Festiwali FIDOF.

 12. Wszystkie drogi prowadzą do . . . Konina Samorząd koniński obrał sobie już w pierwszych latach swojej działalności za główny cel poprawę komfortu życia w naszym mieście. Komunikacja w mieście jest bardzo ważnym elementem komfortu funkcjonowania mieszkańców. Tak też samorządowcy sukcesywnie modernizują oraz remontują nasze ulice, te mniejsze - osiedlowe, jak i główne upłynniające ruch w mieście. Możemy pochwalić się następującymi inwestycjami : • modernizacja drogi krajowej nr 25 • przebudowa wielu dróg krajowych • renowacja warstw zewnętrznych starszych dróg • upłynnienie ruchu drogowego za pomocą rond • wybudowa drogi Konin – Żychlin, • dojazd do autostrady~ Konin-Poznań; Konin-Łódź

 13. Pracę przygotowali uczniowie gimnazjum nr 7: Patrycja Szejna 05.04.1994r. IIIe Justyna Przygońska 08.07.1995r. IIa Marta Dzienia 02.01.1994r. IIIe Wiktor Smogór 05.09.1994r. IIIe Marcin Szczepański 02.05.1994r. IIIe Wojciech Bobrowski 07.03.1994r. IIIe pod opieką: mgr Mirosławy Wieczorkiewicz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.