1 / 33

HEDEF BELİRLEME, VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI

HEDEF BELİRLEME, VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI. BAŞARININ SIRLARI. BAŞARININ SIRLARI. Kıyıdan Uzaklaşma Riskini Göze Alamayanlar Okyanusların Ötesindeki Güzellikleri Keşfedemezler. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.

nova
Download Presentation

HEDEF BELİRLEME, VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HEDEF BELİRLEME, VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI BAŞARININ SIRLARI

 2. BAŞARININ SIRLARI

 3. Kıyıdan Uzaklaşma Riskini Göze Alamayanlar Okyanusların Ötesindeki Güzellikleri Keşfedemezler Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder..

 4. . • Bilimsel araştırmalar da belirli bir hedefe yönelik çalışmaların, kişiyi başarıya ulaştıracağını gösteriyor. 1953 yılında ABD Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada hedef belirlemenin başarıya olumlu etkisi ispatlanmıştır. Bu araştırmada, öğrencilere okul sonrası hayatları için net bir hedeflerinin olup olmadığı sorulmuş, araştırmaya katılanların ancak % 3'ünün tanımlanmış bir hedeflerinin olduğu tespit edilmiştir. 20 yıl sonra, araştırmanın devamı niteliğindeki ikinci çalışma yapılmış ve 20 yıl önce araştırmaya katılan kişiler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda, daha önceden "açık ve net bir hedef tanımlamış olan kişilerin” yani % 3'lük grubun, diğer % 97'lik gruba göre hayatta duygusal, sosyal ve ekonomik açıdan daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

 5. . • Unutmayın ki tembel insan yoktur. Sadece kendisine ilham kaynağı oluşturacak kadar güçlü hedefleri olmayan insanlar vardır. • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar. (Emile Raux)- Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. (Peter F. Durucker)  

 6. Başarının 3 Anahtarı 1.Makulbirhedef belirleme. 2.Zamanı etkin kullanma 3.Sistemli çalışma.

 7. Önce Amaç ve Hedef ... Eğer hayallerin yoksa nasıl gerçekleşebilirler ki… • Belirlenmiş olmak • Ölçülebilir olmak • Yapılabilir olmak • Gerçekçi olmak • Zaman içinde sınırlanmış olmak İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

 8. Bir çoğumuz tutkularımızı izlemekten ve istediğimiz işleri yapmaktan korkarız. Çünkü bu risk almayı ve başarısızlığa dayanabilmeyi gerektirir.Ama tüm kalbinizle tutkunuzun izinden gitmek aslında kendi başına bir başarıdır.En büyük yanlış hiç denememektir.

 9. Hedefler . . . Açıkça Tanımlanmalı Motive Edici Olmalı Ödüllendirici Olmalı

 10. Zamanı Etkin Kullanmalıyız Çünkü... • İş çok, zaman yok • Gecikiyoruz sonra ya bahane buluyor ya da öfkeleniyoruz • Strese giriyoruz • Kendimizi yenileyemiyoruz • Sosyal olamadığımızdan yakınıyoruz • Başkalarına hayranlık duyuyoruz biz yapamayız sanıyoruz

 11. Öğrenciler İçin Zaman Tuzakları • Televizyon • Bilardo • İnternet • Bilgisayar Oyunları, (msn) ve Atari • Aşırılıklar (Gezi , Muhabbet, Spor…)

 12. Etkinliği Azaltıcı Davranışlar • Telefon görüşmeleri • Ziyaretçiler • Hayır diyememe

 13. Günlük Dikkat ve Enerji Eğrisi Dikkat, İlgi 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Zaman

 14. 21.Yüzyılın cahilleri , okuma-yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.

 15. Çok çalışıyorum ama başarılı olamıyorum! • Sınavlarda çok heyecanlandığım için hiçbir şey yapamıyorum! • Çalışmak istiyorum ancak bir türlü dersin başına oturamıyorum! Diyorsanız eğer, çalışmayı bilmiyorsunuz demektir… Bizler sizden çok çalışmanızı değil verimli çalışmanızı istiyoruz.

 16. P l a n l a m a • Çalışmanızı çeşitli dönemler için planlamalısınız • Günlük • Haftalık • Aylık • Yıllık

 17. Olumlu düşün! ben yapabilirim... *Kolay olan hiçbir şey yoktur. Zorluğu oluşturan onu isteksizce yapmaktır.

 18. çalışma ortamının özellikleri

 19. oda ve masa düzenli olmalı

 20. Çalışma masasının kullanım amaçları: 1- uyumak için 2- yemek yemek için 3- ders çalışmak için

 21. Çalışma odasında neler yapılmamalı ? 1- Gazete-dergi vb yayınlar okunmamalı 2- Tv-müzik-bilgisayar kullanılmamalı 3- Yeme-içme olmamalı 4- Yatarak-uzanarak ders çalışılmamalı

 22. ….PÜF NOKTALARI…. • Ara vererek çalışmalıyız. 40 dk. Ders 10 dk. Ara en çok tavsiye edilen çalışma biçimidir. • Kendinizi keşfedip gün içinde çalışmak için en verimli zamanı tespit edin. • Günlük, haftalık, aylık tekrarlar öğrenme için önemlidir ve en iyi tekrar test çözmektir.

 23. BAŞARILI OLMAK İÇİN

 24. BAŞARININ TEMEL TAŞI ÖZGÜVEN

 25. Etkili öğrenme için Not tutmak gerekir Zamanı Doğru Kullanma Başarı Getirir Sağlıklı Uyku Başarıyı Artırır

 26. VERİMLİ DERS ÇALIŞMAK 1- Çok çalışmak değil  Etkili Çalışmak Gerekir 2- Endişeleri Düşünürsen  Başarısız Olursun.. 3- Zaferi Düşünürsen  Başarılı Olursun…

 27. NOT TUTMAK Okunan bilginin %20’ si, Okuduktan sonra dinlenen bilginin %40 ‘ı, Okuyup dinledikten sonra yazılan bilginin %60 ‘ı Akılda kalır…. Bilgiyi saklamanın ve ileride anımsamanın en etkili yolu not almak ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır….

 28. HATA YAPARIM DİYE KORKMAYINIZ Nedense hata yapmaktan korkarız!.... "Yanlış bir şey söylerim." diye, düşüncelerimizi açıklamak istemeyiz. "Komik olurum." diııe, düşündüklerimizi söylemekten vazgeçeriz. Hata yapmak korkusuyla öne çıkmak istemeyiz. Arkalarda, ortalarda bir yerde dururuz. "Ya hata yaparsam, ya bana gülerlerse" korkusuyla giyim kuşamımızda istediğimiz değişikliği yapamayız. Arkadaş olmak istediklerimize, "ya bana yüz vermezse" korkusuyla yaklaşamayız. Böylece, hata yapmama uğruna birçok şeyden vazgeçeriz. Oysa, hata yapmak, o denli korkunç bir şey değil. Tam tersine, insan, hatalarından pek çok sey öğrenir. Yazıyı doğru yazmayı, defterler dolusu yanlış çizgiler çizerek öğreniriz. Yabancı dil öğrenirken komik komik sesler çıkarırız. Olmayacak yerde, olmayacak sözcükler kullanırız. Ama, "Yanlış yapıyorum." diye okulu terk etmeyiz. Pek çok şey öğrenir, diplomamızı alırız. Aynı şey, hayat için de geçerlidir. Bu korkuyu üstümüzden atmalıyız. Acaba, "Her şeyi doğru yapmalıyım." kaygısı, kusursuz olma düşüncesinden mi kaynaklanıyor? Eğer öyleyse, bu doğru değildir. Çünkü bir düşünürün de dediği gibi, "Amacımız kusursuz olmak değil, başarıya ulaşmak olmalıdır." Onun için, hata yapacağım diye konuşmaktan, yazmaktan ve yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmeyiniz. Yaşamının başında olan sizler unutmayınız ki, hiçbirimiz kusursuz olamayız. Yeni şeyler denemeden, yeni şeyler öğrenemeyiz.

 29. ÇALIŞMA PLANINI HAZIRLAMAK 1. Aşama; • Her Dersten çalışmanız gereken konuları belirleyin Dersler, Konular, Gün veya Saatleri 2. Aşama; • Okuldan geliş, uyku, oyun, dinlenme ve ders çalışma zamanını ayarlayınız.

 30. Yaşam büyük bir yarıştır, bu yarışta kazanmalarda olur, kaybetmelerde. Siz hangi tarafta olmak istersiniz? Kazanmak için çaba gerekir. Öyle ise işe çalışma düzeninizi değiştirerek başlayabilirsiniz. Öğrenilen bilginin %70’ i saat içinde %80’ i 24 saat içinde unutulmaktadır.. Unutmamak için Tekrar edin…..

 31. TEKRAR YAPMAK Sürekli belli bir aralıklarla tekrar yapın, uykudan önce yada sabah kalkınca tekrar yapın. Haftanın belli günlerini tekrar için ayırın. Tekrardan sonra bol soru ve test çözün…

 32. E Ğ E R = Amaçsızsanız, = Plan ve Programsız çalışıyorsanız, = Evin değişik yerlerinde çalışıyorsanız, = Yatarak, uzanarak ders çalışıyorsanız, = Televizyon karşısında yada müzik dinleyerek çalışıyorsanız, = Ezberleyerek öğrenmeye çalışıyorsanız, = Kaynaklardan yararlanmıyorsanız, = Tekrar yapmıyorsanız, = Ders yaparken başka şeyleri düşünüyorsanız, Yanlış Çalışıyorsunuz…

 33. Çok çalışıyorum ama başarılı olamıyorum! • Sınavlarda çok heyecanlandığım için hiçbir şey yapamıyorum! • Çalışmaya başlayamıyorum, • Çalışmak istiyorum ancak bir türlü dersin başına oturamıyorum! • Kitaba bakarak öylece oturuyorum. Diyorsanız eğer, çalışmayı bilmiyorsunuz demektir… Çalışıyorum Geleceğimi Önemsiyorum diyorsanız = Kendinize bir amaç belirleyin, = Belli bir zaman süreci içinde çalışmayı alışkanlık haline getirin.

More Related