Rodičovské kompetence a renesance výchovy - PowerPoint PPT Presentation

rodi ovsk kompetence a renesance v chovy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rodičovské kompetence a renesance výchovy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rodičovské kompetence a renesance výchovy

play fullscreen
1 / 13
Rodičovské kompetence a renesance výchovy
71 Views
Download Presentation
lenci
Download Presentation

Rodičovské kompetence a renesance výchovy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rodičovské kompetence a renesance výchovy MUDr. Eva Vaníčková, CSc, Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta, Ústav zdraví dětí a mládeže

 2. Pozitivní rodičovství • „Zájem“ dítěte • práva dítěte (právo na informace, právo být slyšeno, právo na ochranu před násilím, právo participace) • základní potřeby dětí – pocit osobní pohody • vztahová dynamika v rodině – emocionální reciprocita a sociální benefit

 3. Být dobrá matka a dobrý otec • je zásadní touha každého rodiče • rodičovství osciluje na škále od radostných až po stresující zkušenosti • většině rodičů chybí pomoc či rada ke zvládání svých negativních emocí, stresu, ale i při každodenním rozhodování • zvláštní pozornost potřebují rodiče vychovávající děti se speciálními potřebami, rodiče v hmotné nouzi, nezaměstnaní apod. k podpoře svých dovedností

 4. Dříve a dnes dům plný příbuzenstva a v pěší dostupnosti domy dalších příbuzných, kteří byli vždy po ruce se svojí moudrostí, vzorci sociálního chování dnes osamocený rodič surfuje po internetu, kupuje knížky, volá na různé linky a dostává víceméně použitelné rady pro učebnicovou situaci a průměrné dítě

 5. O čem je pozitivní rodičovství ? Manuál Rady Evropy 1. dovednosti – kázeň 2. schopnosti – vzdělávání 3. znalosti – potřeby dětí, práva dětí 4. čas - zájem, akceptace, úcta 5. pocit osobní pohody - kvalita života

 6. Děti odrazem společnosti,dítě znakem podpisu rodičů • roste počet dětí s rizikovým chováním • stoupá počet suicidálního chování a záměrného sebepoškozování dětí • stoupá počet mladistvých delikventů • roste agresivita mladých v sociální komunikaci a při řešení konfliktů • přibývá stoupenců radikálních hnutí ALE 80 % dětí má osobní zkušenost s psychotraumatem (Finklehor 2009)

 7. Realita očima dětí v roce 2009 • děti nejvíce nespokojené se vztahy • děti nejvíce postrádají možnost „popovídat si“ s rodiči i dalšími dospělými • dětský program dne: 8 hodin spánku, 7 hodin škola, 6 hodin TV a PC, 2 hodiny kroužky a příprava do školy, 1 hodina komunikace s rodiči • 42 % dětí se domnívá, že v jiných evropských zemích je to lepší

 8. Renesance výchovy Chceme-li něco udělat pro děti, musíme nejprve něco učinit pro dospělé. Rodičovství není o počtu osob a struktuře rodiny, je o vztazích, o emocionalitě. Renesancí výchovy rozumím především výchovu rodičů a profesionálů k pozitivnímu rodičovství.

 9. Pozitivní rodičovství v situaci selhání rodiny manuál RE • sanace rodiny – aktivní a kreativní spolupráce rodičů • při opakovaném selhání nebo ochraně dítěte 1. risk assessment a případová konference 2. informace pro rodiče a dítě (právo na informace, právo být slyšeno a právo spolurozhodovat o věcech, které se ho dotýkají) 3. návrh na časově definovaný pobyt dítěte mimo rodinu 4. stanovení individuálního plánu postupu, terapie dítěte, sanace rodiny včetně tzv. ekomapy dítěte 5. důstojný odchod dítěte z rodiny s osobními věcmi a příchod do nového prostředí – pravidla, vnitřní řád a podmínky 6. evaluace výsledků a spolupráce rodičů, návrat dítěte do rodiny 7. doprovázení rodiny, supervize a kontrola rodiny

 10. Odchod dítěte z rodiny • je většinou trauma nejen pro dítě, ale i pro rodiče • intervence na podporu duševního zdraví pro dítě a klíčovou osobu či celou rodinu • odstranění příčiny (sanace rodiny) musí být doplněno nabídkou k rozvoji osobnosti rodiče (tréninky a svépomocné rodičovské skupiny) • podpora k pravidelnému kontaktu a komunikaci s dítětem • zpětná vazba jako stimulátor ke změně

 11. Emocionální potřeby dítěte pozitivní výchova dítěte a jeho akceptace jeden emocionální průvodce pocit sounáležitosti potřeba uvědomělého prožívání situací schopnost empatie zvládání stresových situací veřejně prospěšné práce, dobrý skutek pocit jistoty v očekávání sociální podpory

 12. Jak může stát podporovat pozitivní rodičovství? Manuál RE • Zajistit vhodné podmínky pro život rodin s dětmi. • Boj proti chudobě a sociální exkluzi rodin s dětmi. • Sladění rodinného a profesního života. • Zajistit vysokou kvalitu služeb pro všechny děti. • Vybudovat lokální centra pro vzdělávání, poradenství a tréninky rodičů k pozitivnímu rodičovství. • Vytvořit vzdělávací programy pro nastávající rodiče. • Provozovat helpliny pro rodiče a děti v krizi. • Realizovat v praxi programy na prevenci rizikového chování dětí. • Zajistit širokou dostupnost služeb pro rizikové rodiny (azyl, migrace, zdravotní postižení, mladiství rodiče, obtížné životní situace, nezaměstnanost, rozvody, násilí apod.). • Vzdělávat veřejnost v právech dětí. • Práva dětí začlenit do veřejné a státní politiky na podporu rodičovství (právo dětí na informace, být slyšeno, právo dětí na participaci. • Ustavit ochránce práv dětí.

 13. Děkuji Vám za pozornost!