slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Måling af pesticider i svensk vandløb

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Måling af pesticider i svensk vandløb - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Måling af pesticider i svensk vandløb. Måling i vandløb, der afvander ca. 900 ha i Skåne. 95 \% af areal dyrket med korn, roer mv. 35 landbrug. 1990: prøvetagning påbegyndt. 1994: møde med landmænd og efterfølgende rådgivning om ’god praksis’ for håndtering af sprøjtemidler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Måling af pesticider i svensk vandløb' - nolen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ling af pesticider i svensk vandl b
Måling af pesticider i svensk vandløb
 • Måling i vandløb, der afvander ca. 900 ha i Skåne.
 • 95 % af areal dyrket med korn, roer mv.
 • 35 landbrug.
 • 1990: prøvetagning påbegyndt.
 • 1994: møde med landmænd og efterfølgende rådgivning om ’god praksis’ for håndtering af sprøjtemidler.
 • Ingen påfyldning og rengøring på gårdspladser.
indsats mod punktkilder giver resultat
Indsats mod punktkilder giver resultat

Rådgivning på bedrifter

Stramning af lovgivning m.m.

Efter Jenny Kreuger og Eskil Nilson, Plantekongressen 2004

nye regler for p fyldning og reng ring af spr jter
Nye regler for påfyldning og rengøring af sprøjter
 • Bekendtgørelse trådte i kraft 8. april 2009.
 • Overgangsordning mht. udstyr og vaskepladser indtil 8. april 2010.
 • Gælder for alle typer af sprøjter
  • Marksprøjter
  • Tågesprøjter
  • Rygsprøjter
  • Specialsprøjter
krav til spr jten
Krav til sprøjten
 • Præparatfyldeudstyr eller injektionsudstyr
 • Skyllevandstank
 • Spuledyse
 • Sprøjten skal kunne vaskes
  • i marken
  • eller på vaskeplads med opsamling af vaskevand
krav til opsamlingsbeholdere
Krav til opsamlingsbeholdere
 • Gyllebeholder – ingen særlige krav
 • Anden beholder
  • Skal være tæt
  • Nedgravede beholdere kræver tilladelse
  • Beholdere over terræn kræver ikke godkendelse
  • Bør placeres på stabilt underlag
  • Gamle ajlebeholdere er normalt ikke tætte
  • Må ikke anvendes til andre formål
vaskeplads med opsamling
Vaskeplads med opsamling
 • Beton eller andet tæt og holdbart materiale.
 • Afstandskrav:
  • 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål,
  • 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt
  • 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.
 • Afstandskrav gælder fremadrettet (efter april 2009).
p fyldning og vask i marken
Påfyldning og vask i marken
 • Vand må påfyldes ved vandforsyning på bedriften.
 • Planteværnsmidler påfyldes i marken.
 • Nyt sted i marken ved hver påfyldning/vask.
 • Afstandskrav:
  • 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål.
  • 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand), drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3-naturbeskyttelsesområder.
indvendig reng ring af spr jten
Indvendig rengøring af sprøjten
 • Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst en faktor 50 og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel.
 • Sidste rest fortyndet restsprøjtevæske kan tømmes ud i marken.
 • Rengøringsvand skal opsamles eller spredes på et dyrket areal.
udbringning af vaskevand i gyllebeholder
Udbringning af vaskevand i gyllebeholder
 • Når man opsamler vaskevand i gyllebeholde, skal kommunen have en meddelelse om, at man udbringer dette på egne arealer.
 • Tilsvarende skal man søge godkendelse hos kommunen ved udbringning hos tredjemand.
 • Dette sker én gang for alle, samtidig med ansøgning om godkendelse af vaskeplads.
 • Eller man gør det én gang for alle for eksisterende vaskepladser.
spildevand udbringes p dyrket areal
Spildevand udbringes på dyrket areal

Areal til udbringning i forhold til areal i omdrift

20 tests med 7 forskellige spr jter og bombredde
20 tests med 7 forskellige sprøjter og bombredde

Tidsforbrug for at nå en koncentration på < 1 % ved yderste dyse på bommen

Harald Kramer, 2007 i TOPPS-projektet

Harald Kramer

ad