slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cmentarz Żydowski w Tomaszowie Lubelskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cmentarz Żydowski w Tomaszowie Lubelskim

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Cmentarz Żydowski w Tomaszowie Lubelskim - PowerPoint PPT Presentation

nolcha
114 Views
Download Presentation

Cmentarz Żydowski w Tomaszowie Lubelskim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cmentarz Żydowski w Tomaszowie Lubelskim

  2. Cmentarz żydowski w Tomaszowie Lubelskim został założony w 1623 roku.

  3. Ostatni znany pochówek odbył się w 1943 roku.

  4. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz.

  5. Na powierzchni 2 hektarów zachowało się około 30 nagrobków, jednak w większości są to rekonstrukcje zniszczonych macew.

  6. Na nielicznych zachowanych znajdują się dekoracje i inskrypcje w języku hebrajskim.

  7. W 1993 roku przeprowadzonorozległe prace porządkowe na cmentarzu. Postawiono wówczas nowy ohel na grobach rabinów Izaaka Szapira oraz Judy ben Nisan Meira. Obok ohelu znajduje się kilka odnowionych nagrobków.

  8. Na cmentarzu znajduje się pomnik poświęcony pamięci ofiar Holokaustu.

  9. Dokładne położenie cmentarza.

  10. Wykonała Anna Kawalec Międzywydziałowe studium Pedagogiczne Zamość 2008