Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% Posiadamy informacje o 147/ 97,4% - PowerPoint PPT Presentation

danton
losy absolwent w ii liceum og lnokszta c cego im stefana eromskiego w tomaszowie maz rocznik 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% Posiadamy informacje o 147/ 97,4% PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% Posiadamy informacje o 147/ 97,4%

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% Posiadamy informacje o 147/ 97,4%
135 Views
Download Presentation

Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% Posiadamy informacje o 147/ 97,4%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Losy absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiegow Tomaszowie Maz.rocznik 2011

 2. Ukończyło szkołę ogółem: 151 / 100% • Posiadamy informacje o 147/ 97,4% • Kontynuuje naukę: 146 / 96,7% na studiach wyższych 144 / 95,4% , w tym na: • publicznych 140 / 97,2% (do ogółu kończących 92,7%) • niepublicznych 4 / 2,8% (do ogółu kończących 2,6%) • w tym za granicą 1 w tym: • na dziennych 140 /97,2% • wieczorowo 2 / 1,4% • zaocznie 2 / 1,4 %

 3. Preferowane typy uczelni: Uniwersyteckie 77 wzrost o 6 pkt% Politechniczne 49 wzrost o 5 pkt% Medyczne 6 spadek o 5 pkt% zagraniczne 1

 4. Preferencje absolwentów co do uczelni (najpopularniejsze):

 5. Preferowane kierunki studiów (najpopularniejsze):

 6. Preferowane uczelnie i kierunki studiów w poszczególnych klasach:

 7. matematyczno-fizyczna : 29 absolwentów (27 studiuje: 27 na publicznych) wybrali: 11 różnych uczelni i 19 różnych kierunków studiów – głównie politechnicznych

 8. humanistyczna-dziennikarska: 31 absolwentów (31 studiuje: na 27 publicznych i 4 niepublicznych)wybrali: 10 różnych uczelnii aż 23 różne kierunki studiów

 9. biologiczno-chemiczna: 31 absolwentów (22 studiuje, 5 nie, o 4 brak informacji) wybrali: 9 różnych uczelni i 9 różnych kierunków studiów – prawie! wszystkie związane z przedmiotami kierunkowymi !

 10. menedżerska: 35 absolwentów (35 studiuje)wybrali: 14różnych uczelni (w tym 1 we Frankfurcie) i 20 różnych kierunków studiów

 11. Matematyczno-informatyczna: 25 absolwentów (24 studiuje, 1 w szkole policealnej?)wybrali: 7 (tylko) różnych uczelni i 15 różnych kierunków studiów