Implicarea social ă a membrilor comunit ă ţii - PowerPoint PPT Presentation

noelani-shelton
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Implicarea social ă a membrilor comunit ă ţii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Implicarea social ă a membrilor comunit ă ţii

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Implicarea social ă a membrilor comunit ă ţii
71 Views
Download Presentation

Implicarea social ă a membrilor comunit ă ţii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Implicarea socială a membrilorcomunităţii

 2. Metodologie Culegerea datelor Interviurile au fost realizate telefonic pe baza unui chestionar structurat (CATI); Colectarea datelor a avut loc în perioada 01.08.2013 - 18.10.2013. Eșantion Studiul a fost realizat pe un eşantion aleator de 830 de persoane, reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia cu vârsta mai mare de 15 ani; Structura eșantionului a fost asigurată prin generarea aleatoare a numerelor de telefon; Marja de eroare este de ±3.4%, la un nivel de încredere de 95%. • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303

 3. Partea I - Voluntariat

 4. Aţi participat la acţiuni de voluntariat în ultimul an? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Baza: 830 respondenți. 114 ,,Da”, 716 ,,Nu”.

 5. Aţi participat la acţiuni de voluntariat în ultimul an? Ocupație • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 • Urmarea studiilor superioare este cel mai important factor în determinarea unui comportament activ d.p.d.v. social, în cadrul categoriilor de studenți și angajați cu studii superioare regisindu-se cele mai mari procente ca activitate de voluntariat. • Ponderea cea mai mare o au însă muncitorii calificați urmați de șomeri. Angajații cu studii superioare sunt însă categoria cu cea mai mare relevanță, având atât o pondere ridicată cât și un procent relevant. • Baza: 114 respondenți (au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?”

 6. Aţi participat la acţiuni de voluntariat în ultimul an? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Vârstă Timpul disponibil și flexibilitatea acestuia sunt esențiale pentru activitățile de voluntariat. Aceasta duce la procente ridicate de voluntariat pentru tinerii între 18-24 de ani și pentru pentru persoanele vârstnice. Baza: 114 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?”

 7. Aţi participat la acţiuni de voluntariat în ultimul an? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 61% - Masculin Gen 39% - Feminin Total O diferență relevantă o regăsim în cadrul categoriei de gen, unde numărul bărbaților care au participat la activități de voluntariat este semnificativ mai mare, fiind aproape dublu decât numărul femeilor care au participat la acest gen de activități. Baza: 114 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?”

 8. Aţi dorit să faceţi voluntariat în ultimul an? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 62% - Nu 38% - Da Total Baza: 716 respondenți, cei care au spus ,,Nu” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?”. 262 ,,Da”, 454 ,,Nu”.

 9. Ce v-a împiedicat săparticipaţi pânăacum la un program de voluntariat? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Principalele cauze pentru procentul mare de persoane care nu s-au putut implica în voluntariat deși au dorit acest lucru sunt activitatea puțin vizibilă a ONG-urilor (33,97%) și lipsa de timp (33,94%). Dacă am discuta despre o anumită ,,vină” a pasivității, aceasta se împarte aproape egal între cei care declară că au dorit să facă voluntariat și organizații. Baza: 262 respondenți, cei care au spus ,,Da” la întrebarea ,,Ați dorit să faceți voluntariat în ultimul an?”

 10. În ce domeniu(-i) faceţi sau aţi făcut voluntariat? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Serviciile sociale, urmate de mediu și educație sunt principalele arii de interes pentru voluntari. Aceste trei sectoare însumează peste jumătate din opțiuni. Acest rezultat poate fi urmărit și în contextul întrebării despre motivele pentru care respondenții au făcut voluntariat. Baza: 135 răspunsuri, 114 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?” Întrebare cu răspuns multiplu

 11. Care sunt principalele motive care v-au determinat să faceţi voluntariat? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 • Solidaritatea este principalul sentiment care animează voluntarii, care consideră că este necesar să ajute alte persoane. Rezultatul este probabil previzibil, dar acesta se alătură cel mai des celorlalte motive indicate de către respondenți pentru a face voluntariat. • Baza: 135 răspunsuri, 114 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?” • Întrebare cu răspuns multiplu

 12. Aveţi de gând să participaţi şi la alte proiecte de voluntariat? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Experiența voluntariatului se dovedește una pe care voluntarii doresc să o repete. În acest context activarea persoanelor pentru prima experiență ca voluntar se dovedește a fi extrem de importantă. Baza: 114 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați participat la acțiuni de voluntariat în ultimul an?”

 13. Ați face voluntariat într-o firmă sau companie care donează o parte semnificativă din profit în scopuri caritabile? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Pentru 58% dintre respondenți nu este esențială forma de orgnizare sau caracterul economic al organizației, ci implicarea socială a acesteia, pentru a-i determina să facă voluntariat. S-a folosit sintagma ,,firmă” pentru a sublinia activitatea preponderent economică a organizației, și pentru a evita multitudinea de forme are întreprinderilor sociale existente. Baza: 830 respondenți. 482 ,,Da”; 348 ,,Nu”.

 14. Cât la sută consideraţi că ar trebui să fie această parte donată în scopuri caritabile asfel încât să vă determine să faceţi voluntariat la o atare firmă? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Peste jumătate (53,63%) dintre respondenți ar dori să facă voluntariat într-o societate comercială, dacă aceasta ar dona până în 20% din profit. Baza: 482 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați dori să faceți voluntariat într-o firmă sau companie care donează o parte semnificativă din profit în scopuri caritabile.

 15. Concluzii • Întrebările legate de disponibilitatea de voluntariat în societăți comerciale pune pentru prima dată această problemă pe agenda publică. Rezultatele confirmă faptul că pentru respondenți este esențial ca organizația să fie responsabilă social, și nu forma acesteia de organizare și nici activitatea preponderent economică. • Rezultatul acesta câștigă o relevanță și mai mare pentru că el confirmă eforturile Coaliției pentru Economie Socială (40 de organizații) de a accepta voluntariatul în întreprinderile sociale, așa cum a fost solicitat prin amendamentele propuse la Legea economiei sociale; Se relevă însă un procent foarte mic reclamant de către majoritatea respondenților, considerat fiind insuficient pentru a caracteriza o organizație ca fiind o întreprindere socială, aceste trebuind să fie de peste 50%. • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303

 16. Concluzii II • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 • Se poate deschide calea pentru voluntariatul profesionist, care să aducă mai multe beneficii organizațiilor, având în vedere importanța studiilor superioare în formarea dorinței de a face voluntariat; • Prima experiență a voluntariatului este cea mai importantă, deoarece repetarea acesteia este dorită de o majoritate covârșitoare a voluntarilor • Se relevă necesitatea unei platforme care să fie mai mult decât un centru pentru voluntari, respectiv să comunice proiectele și rezultatele ONG-urilor;

 17. Partea II – Economie Socială

 18. Ați face voluntariat într-o firmă sau companie care donează o parte semnificativă din profit în scopuri caritabile? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Pentru 58% dintre respondenți nu este esențială forma de orgnizare sau caracterul economic al organizației, ci implicarea socială a acesteia, pentru a-i determina să facă voluntariat. S-a folosit sintagma ,,firmă” pentru a sublinia activitatea preponderent economică a organizației, și pentru a evita multitudinea de forme are întreprinderilor sociale existente. Baza: 830 respondenți. 482 ,,Da”; 348 ,,Nu”.

 19. Cât la sută consideraţi că ar trebui să fie această parte donată în scopuri caritabile asfel încât să vă determine să faceţi voluntariat la o atare firmă? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Peste jumătate (53,63%) dintre respondenți ar dori să facă voluntariat într-o societate comercială, dacă aceasta ar dona până în 20% din profit. Baza: 482 respondenți, cei care au răspuns ,,Da” la întrebarea ,,Ați dori să faceți voluntariat într-o firmă sau companie care donează o parte semnificativă din profit în scopuri caritabile.

 20. De care dintre următoarele tipuri de organizaţii aţi auzit? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Notorietatea formelor de întreprindere socială variază considerabil, dar niciuna dintre ele nu atinge două treimi din populație. Casele de ajutor reciproc și cooperativele agricole se bucură de cea mai mare notorietate, pe când formele de proprietate comună se află pe utlimul loc. Baza: 830 respondenți.

 21. Dacăar fi să alegeţi între un produs cultivat sau fabricat în localitatea dvs. sau în imediata ei apropiere şi altul din altăparte, dintre urmatoarele categorii, pe care l-aţi cumpăra? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Românii doresc să cumpere produse locale. Procentele sunt covârșitoare în cazul produselor alimentare, dorința ca acestea să fie locale este aproape unanimă. Baza: 830 respondenți

 22. Aţi auzit despre vreunul dintre următorii termeni? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 La o primă vedere ar părea că economia socială și elementele acesteia au o notorietate mai mare decât ne-am aștepta. Răspunsurile date la întrebările următoare ne arată însă că noțiunile nu sunt cunoscute, indiferent de notorietatea lor. Baza 830 respondenți.

 23. Gândindu-văla concepte precum „Economie socială” sau „Întreprindere socială”, cu ce le asociaţi? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Deși au declarat că au auzit despre economia socială, respondenții nu găsesc echivalent acestor concepte. Drept dovadă, Cooperativele și unitățile protejate se află pe ultimele locuri, iar primul loc este ocupat de ,,Nu știu / Nu răspund”. Baza: 830 respondenți, răspuns multiplu.

 24. Cu ce sectoare de activitate credeţi căse asociazăeconomia socială? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Simpla apariție a cunvântului ,,social” în sintagma ,,economie socială” duce respondenții la răspunsul facil și aparent corect. Încă o dovadă a faptului că noțiunea de economie socială nu este cunoscută în realitate. Baza: 830 respondenți, întrebare cu răspuns multiplu.

 25. Ce credeţi căeste un „Antreprenor social”? • 020781 Bucureşti, Str. Corbeni nr.7, Corp B, Sector 2. • E-mail: office@cmps.ro Website: www.cmps.ro • Telefon: 0732,222,303 Indentificarea unei definiții corecte sau măcar aproximative a antreprenorului social s-a dovedit dificilă chiar și atunci când au fost enunțate 3 definiții. Baza: 830 respondenți

 26. Concluzii • Rezultatele relevă faptul că pentru respondenți este esențial ca organizația să fie responsabilă social, fără a fi importantă forma acesteia de organizare sau activitatea preponderent economică; • Transparența financiară ar trebui să devină o prioritate pentru întreprinderile sociale, deoarece acestea s-ar bucura din plin de sprijinul comunității din care provin sau pe care o reprezintă; • Sunt confirmate eforturile Coaliției pentru Economie Socială (40 de organizații) pentru ca voluntariatul să fie posibil în toate întreprinderile sociale, așa cum a fost solicitat prin amendamentele aduse la proiectul Legii economiei sociale; • Procentul solicitat de respondenți pentru implicare este mult mai mic decât cel de minim 50% solicitat de către Coaliția Economiei Sociale.

 27. Concluzii II • Economia socială rămâne o necunoscută pentru majoritatea populației, chiar dacă a fost des vehiculată. Putem spune că lumea a auzit de existența ei, fără a cunoaște ce este de fapt. • Confuziile generate de conceptele și noțiunile economiei sociale sunt evidente. Astfel, deși respondenții cunosc forme ale economiei sociale nu le asociază cu aceasta. • Există destulă deschidere pentru întreprinderi sociale locale. Din rezultatele studiului rezultă că singura posibilă cauză pentru eșec este comunicarea deficitară a caracterului social și al celui local.