BÀI 3  TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET. Bài 3. TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET. 1. Tổ chức thông tin trên Internet. BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERET. a. Siêu văn bản và trang web.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - noelani-eaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

Bài 3

TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

Với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.

Theo em tổ chức thông tin dưới dạng siêu văn bản là như thế nào?

Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video …và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

1. Tổ chức thông tin trên Internet

a. Siêu văn bản và trang web

Siêu văn bản được tạo ra bằng ngôn ngữ gì?

Siêu văn bản được tạo ra nhờ ngôn ngữ HTML (Hyper Text Markup Language – ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản).


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

Hình 15: Trang web có địa chỉ vnschool.net/vuihoche2009/index.htm


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

Thế nào là một trang web ?

Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

b. Website, địa chỉ website và trang chủ.

Website là gì ?

Website là một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

b. Website, địa chỉ website và trang chủ.

Địa chỉ Website là gì ?

Em hãy nêu một vài ví dụ về địa chỉ trang web mà em biết?

- Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website

- Một số địa chỉ:

+ Mạng của bộ giáo dục và đào tạowww.edu.net.vn

+ Báo dân trí:www.dantri.com

+ vietnamnet.vn

+ vi.wikipedia.org

+www.answers.com

+ www.nasa.gov


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

1. Tổ chức thông tin trên Internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Siêu văn bản và trang web

b. Website, địa chỉ website và trang chủ.

Khi truy cập vào một website, bao giờ cũng có một trang web được mở ra đầu tiên. Trang đó có tên là gì  ?

Khi mở một website trang đầu tiên được gọi là trang chủ. Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ của trang chủ của website.


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

2. Truy cập web

a. Trình duyệt web.

- Muốn truy cập vào các trang web người dùng phải làm như thế nào?

- Thế nào là trình duyệt web?

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp với hệ thống www: truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên internet.

- Em hãy nêu một số trình duyệt web mà em biết?

+ Internet Explorer.

+ Mozilla Fiefox. ….


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

b. Truy cập trang web

- Trình bày các bước để truy cập được một trang web trên internet?

Muốn truy cập vào một trang web ta làm như sau:

+ Nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ

+ Nhấn Enter.


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

Văn bản có chứa liên kết thường có màu xanh dương hoặc được gạch chân.


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

3. Tìm kiếm thông tin trên internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

a. Máy tìm kiếm

Máy tìm kiếm là như thế nào?

- Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.

Em hãy nêu những máy tìm kiếm thông tin mà em biết?


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

BÀI 3 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP

THÔNG TIN TRÊN INTERET

  • b. Sử dụng máy tìm kiếm

Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google?

Muốn tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm ta thực hiện như sau:

B1. Truy cập vào máy tìm kiếm .

B2. Gõ từ khoá vào ô để nhập từ khoá

B3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết


T ch c v truy c p th ng tin tr n internet

Dặn dò.

- Về nhà học bài, ghi chép phần ghi nhớ.

- Xem trước bài TH1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web