Badamy stan czystości rzeki Piławy - PowerPoint PPT Presentation

metoda biologiczna i chemiczna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badamy stan czystości rzeki Piławy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badamy stan czystości rzeki Piławy

play fullscreen
1 / 6
Badamy stan czystości rzeki Piławy
100 Views
Download Presentation
noelani-battle
Download Presentation

Badamy stan czystości rzeki Piławy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Metoda biologiczna i chemiczna Badamy stan czystości rzeki Piławy

  2. BADAMY JONY ZNAJDUJĄCE SIĘ W RZECE

  3. SPOSOBY BADANIA Azot amonowy (NH4 – N) występuje w formie jonów amonowych oraz częściowo jak amoniak. Pomiędzy tymi dwiema formami występuje równowaga z zależna od wartości pH. W roztworach silnie zasadowych azot amonowy występuje głownie w formie amoniaku, który wchodzi w reakcję z środkiem chlorującym tworząc monochloraminę. Monochloramina z kolei reaguje z tymolem tworząc zabarwiony na niebiesko pochodną indofenolu, który jest oznaczany fotometrycznie. Azotany, w roztworze zakwaszonym kwasem siarkowym i fosforowym, z 2,6-dimetylofenolem tworząc zabarwiony na pomarańczowo roztwór 4-nitro-2,6 dimetylofenol, który jest oznaczany fotometrycznie. Jony ortofosforowe, w roztworze zakwaszonym kwasem siarkowym, reagują z jonami molibdenianowymi tworząc kwas molibdenofosforowy. Powstały kwas jest redukowany za pomocą kwasu askorbinowego do błekitu fosfomolibdenowego (PMB), który jest oznaczany fotometrycznie.

  4. TEST JONÓW pH – 7,5 Data badań 11-03-2008 Próbka pobrana w Piławie Dolnej

  5. TEST JONÓW pH – 7,39 Data badań 01-04-2008 Próbka pobrana w Dzierżoniowie za dopływem Brzęczyk

  6. Organizmy w rzece Pijawka Eugleniny Sinice Anabaena spiroides Klebahn Bakterie coli