bezwaar en beroep n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bezwaar en beroep PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bezwaar en beroep

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Bezwaar en beroep - PowerPoint PPT Presentation

noel-puckett
95 Views
Download Presentation

Bezwaar en beroep

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BEZWAARBestuurlijke heroverwegingMeer maatwerkContact met de burger BEROEPGriffierechtProcedureWat ziet de rechter?Wat beoordeelt de rechter? Bezwaar en beroep

  2. Het eigen belastinggebiedVerordening en Verbod op inkomenspolitiekGemeentewet Hoofdstuk XV - Krachtens bijzondere wet zoals de Afvalstoffenheffing - In de wet genoemde belastingen - Rechten (retributies)Opbrengst belastingen gaat naar de algemene middelenOpbrengst retributies mag niet hoger zijn dan de kosten Perceptiekosten Gemeentelijke belastingen

  3. OZBrioolheffingbaatbelasting/BIZtoeristenbelastingreclamebelastingwoonforensenbelastingprecariobelastinghondenbelastingparkeerheffingenOZBrioolheffingbaatbelasting/BIZtoeristenbelastingreclamebelastingwoonforensenbelastingprecariobelastinghondenbelastingparkeerheffingen Belastingen

  4. LegesBegraafrechtenMarktgeldenHavengelden Rechten

  5. oppervlakte/waarde/WOZWaarderingskamereigenaar/gebruiker, woonruimte/bedrijfsruimteWOZ- paradoxwerktuigen/gemengd gebruik OZB

  6. de hond als statusobject?discriminatie? arrest Hoge Raadpolitieke keuzeopbrengst bestemd voor opruimen hondenpoep?alleen in de bebouwde kom? Hondenbelasting

  7. regulering als doelstellingvoldoening op aangifte, naheffingsaanslagvergunning parkeren en kort betaald parkerenzoveel gemeenten, zoveel systemenhoeveel inspraak krijgt de burger?controle-perikelen, bezoekers en invalidenparkeerkaart Parkeerheffingen

  8. civielrecht, op enkele uitzonderingen nakwijtscheldingschuldenproblematiek Invordering