slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De opleiding tot geneesheer-specialist : academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
De opleiding tot geneesheer-specialist : academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

De opleiding tot geneesheer-specialist : academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

De opleiding tot geneesheer-specialist : academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ?. W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven. Master na Master Arts-Specialist. Historiek en kader Ontwerp Ma-na-Ma Arts-Specialist doelstellingen structuren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De opleiding tot geneesheer-specialist : academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ?' - lorimer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De opleiding tot geneesheer-specialist: academisering en Master na MasterWat betekent dit voor het beroep ?

W. Peetermans

DH-D Interne Geneeskunde

UZ Leuven

master na master arts specialist
Master na Master Arts-Specialist
 • Historiek en kader
 • Ontwerp Ma-na-Ma Arts-Specialist
   • doelstellingen
   • structuren
   • praktische invulling
historiek en kader
Historiek en kader
 • Erkenning Geneesheer-Specialist door Federale Minister van Volksgezondheid

→ Erkenningscommissie (Hoge Raad)

→ specialisme (bijzondere bekwaamheid)

→ RIZIV nummer en nomenclatuur

 • KB 16-03-1999:

“Academisering van de eerste twee opleidingsjaren”

→attest van aanvaarding

→ specifieke universitaire opleiding

→ attest van beoordeling

historiek en kader4
Historiek en kader
 • VLIR-Werkgroep “Opleiding Geneesheer-Specialist”
 • VLIR-nota (juni 2001) over het geacademiseerd deel van de opleiding
   • selectie
   • organisatie van de opleiding
   • doelstellingen en inhoud
   • evaluatie
inhoud van de opleiding tot geneesheer specialist
Inhoud van de opleiding tot Geneesheer-Specialist
 • Geacademiseerd gedeelte: intermediaire doelen of tussentermen
   • probleemoplossend optreden
   • gestoeld op een wetenschappelijke basis
   • ontwikkelen van vaardigheden
   • noodzakelijke attitudes

→beoordelingsattest door faculteit

 • Beroepsvoorbereidend gedeelte:

→ criteria van de erkenningscommissie(s)

historiek en kader6
Historiek en kader
 • Huisartsgeneeskunde
  • specifieke opleiding tot specialist in huisartsgeneeskunde
  • decretaal verankerd universitair diploma

→ omvorming tot Ma-na-Ma (120 stp)

 • Franstalige Gemeenschap
  • DES (Diplome d’Etudes Supérieures)
  • decretaal verankerd universitair diploma

→ omvorming tot maitrice complémentaire

 • Europa
  • gelijkwaardigheid van diploma’s
  • UEMS core curriculum en visitatie van opleidingscentra
historiek en kader7
Historiek en kader
 • VLIR-raad van rectoren (jaarverslag 2003): binnen het continuüm van de medische opleiding van basisarts (RIZIV 000) tot specialist is er nood aan het
   • formuleren van eindtermen
   • opstellen van doelmatige opleidingsprogramma’s
   • ontwerpen en afnemen van valide toetsing

 nieuwe opdracht voor VLIR-commissie: Ma-na-Ma Arts-Specialist

doelstellingen ma na ma competenties als leidraad
Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
 • Competenties gedefinieerd als beroepsbekwaamheden gekenmerkt door een samenhang van kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes
 • Specifieke competenties (per specialisme) en gemeenschappelijke competenties (voor alle of groep van specialismen)
 • Professionele competenties (verworven in de praktijk) en wetenschappelijke competenties (verworven door onderwijs en studie)
doelstellingen ma na ma competenties als leidraad9
Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
 • Curriculum moet gericht zijn op eindtermen van de opleiding
 • Onderwijsvorm moet praktijk-georiënteerd zijn
 • In harmonisch geheel met de beroeps-voorbereidende opleiding onder bevoegdheid van de erkenningscommissies en Federale Minister van Volksgezondheid
doelstellingen ma na ma competenties als leidraad10
Doelstellingen Ma-na-Ma:Competenties als leidraad
 • Can Meds 2000
 • Centraal College Medische Specialismen Nederland 2004
   • medical expert • health advocate
   • communicator • scholar
   • collaborator • professional
   • manager
 • Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (http://rcps.medical.org/english/publications/canmed_e.html)
 • Bleker OP, ten Cate TJ, Holdrinet RSG. De Algemene Competenties van de Medisch Specialist in de toekomst. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2004; 23: 4-14.
doelstellingen ma na ma competenties als leidraad11
Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
 • 4 competenties
   • medicus
   • wetenschapper
   • manager
   • communicator
 • 3 niveaus

• niveau 1: algemeen, specialiteitoverschrijdend

   • niveau 2: grote domeinen, gemeenschappelijk voor groep van specialismen
   • niveau 3: vakspecifiek
structuur ma na ma
Structuur Ma-na-Ma
 • één Master-na-Master diploma met 29 afstudeerrichtingen (erkende (moeder-)specialismen)
 • eindtermen per afstudeerrichting
 • praktijkgerichte onderwijsonderdelen en begeleidingsmodules met toenemende differentiatie en complexiteit
 • toetsbeleid afgestemd op de doelstellingen en dus competentie-gericht (logboek; portfolio; continue evaluatie; etc)
invulling van ma na ma
Invulling van Ma-na-Ma
 • 120 studiepunten waarvan 30 studiepunten voor Masterproef
 • te verdelen over gehele opleiding van 4 tot 6 jaren (zoals voorzien in flexibiliseringdecreet)
 • maximale valorisatie van bestaande opleidingsinitiatieven
 • ingepast in de beroepsvoorbereidende klinische stage
ma na ma medicus
Ma-na-Ma : Medicus

Doelstellingen:

 • interpreteren en klinisch toepassen van de wetenschappelijke kennis en inzichten
 • probleemoplossend vermogen in toenemende complexiteit en zelfstandigheid
 • reflectie over persoonlijke competenties en kwaliteit van de zorg
ma na ma medicus16
Ma-na-Ma : Medicus

Onderwijsmodules:

 • capita selecta discipline-overschrijdend
 • training in vaardigheden
 • patiënt besprekingen
 • aanvullingen in …(lessenreeksen)
 • wetenschappelijke verdiepingen in…(symposia)
 • stages
ma na ma wetenschapper
Ma-na-Ma : Wetenschapper

Doelstellingen:

 • verwerven van algemene en specifieke wetenschappelijke kennis en inzichten
 • kwaliteitsbeoordeling van klinisch-wetenschappelijk onderzoek
 • vaardigheden in klinisch-wetenschappelijk onderzoek
ma na ma medicus18
Ma-na-Ma : Medicus

Onderwijsmodules:

 • Evidence-Based Medicine (m.i.v. toepassingen in praktijkvoering)
 • epidemiologie en biostatistiek

Masterproef:

 • ontwerp, uitvoering en rapportering van onderzoeksopdracht m.i.v. presentatie voor jury
ma na ma manager
Ma-na-Ma : Manager

Doelstellingen en onderwijsmodules:

 • beheren van klinische gegevens en informatietechnologie
 • organisatie van de gezondheidszorg en ziekenhuisstructuur
 • professioneel handelen en organisatie van praktijkvoering
ma na ma communicator
Ma-na-Ma: Communicator

Doelstellingen:

communicatieve vaardigheden en kennisontwikkeling

Onderwijsmodules:

arts-patiënt

arts-team

arts-collega

arts als opleider

arts als wetenschapper

arts als beleidsdeskundige

ma na ma arts specialist to do s
Ma-na-Ma Arts-Specialist: To do’s
 • invullen van de eindtermen per afstudeerrichting
 • invullen van concreet opleidingsprogramma per afstudeerrichting
 • overleg interuniversitair en met beroepsveld
 • goedkeuring in faculteit en universiteit
 • goedkeuring door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie: de toets Nieuwe Opleidingen (Ministerie van Onderwijs)
 • omvorming naar Ma-na-Ma
ma na ma arts specialist conclusies 1
Ma-na-Ma Arts-Specialist:Conclusies (1)
 • Ma-na-Ma leidt tot universitair diploma voorVlaamse ASO’s
 • Ma-na-Ma leidt tot specifieke eindtermen van de opleiding met duidelijke doelstellingen, inhoud en evaluatie en dit binnen een (Europees) referentiekader
 • Ma-na-Ma moet bestaande opleidingsinitiatieven maximaal valoriseren
 • Ma-na-Ma kan lacunes in de opleiding aanvullen
 • Ma-na-Ma moet creatief en realistisch uitgewerkt worden.
ma na ma arts specialist conclusies 2
Ma-na-Ma Arts-Specialist: Conclusies (2)
 • Ma-na-Ma mag kwaliteit van de beroepsvoorbereidende opleiding niet compromitteren
 • Ma-na-Ma interfereert niet met bevoegdheden van de Erkenningscommissies, Hoge Raad en Federale Minister van Volksgezondheid
 • Ma-na-Ma moet geëvalueerd worden door Accrediteringsorganisatie en ingesteld door de Vlaamse Minister van Onderwijs