Obecn patofyziologie ledvin
Download
1 / 27

Obecná patofyziologie ledvin - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Obecná patofyziologie ledvin. 1. Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách. 2. Průtok krve ledvinou a filtrace. Autoregulace ledviny Glomerulární filtrační rychlost Typické patofyziologické změny RPF a GFR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obecná patofyziologie ledvin' - noam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obecn patofyziologie ledvin
Obecná patofyziologie ledvin

 • 1. Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách

 • 2. Průtok krve ledvinou a filtrace

 • Autoregulace ledviny

 • Glomerulární filtrační rychlost

 • Typické patofyziologické změny RPF

 • a GFR


 • 1.Vztah mezi koncentrací látek v plazmě a jejich vylučováním v ledvinách

 • Obecné schéma zpětnovazebníhořízení (obr. 1)

 • 1


  Činnost ledviny je možné si představit jako činnost regulačního orgánu, udržujícího (spolu s plícemi a trávicím systémem) složení plazmy na konstantní úrovni. Homeostazované hodnoty složek plazmy narušují poruchové vlivy, z hlediska vylučovací činnosti ledvin především tzv.extrarenální zátěž (EZ) různými metabolity


  Koncentrace látek v plazmě (PX) je extrarenální zátěží “rušena”, naopak však i sama do jednotlivých složek EZ zasahuje (do produkce, příjmu, přestavby, ukládání látky).

  PX je renálním vylučováním korigována, k tomu však musí mít možnost do vylučování zpětnovazebně zasahovat; to se děje přímým, triviálním způsobem při filtraci, nebo nepřímo přes neurální a hormonální zpětné vazby (obr. 2)


  OBECNÉ ZPĚTNOVAZEBNÍ HOMEOSTAZOVÁNÍ SLOŽEK

  PLAZMY LEDVINOU

  REGULUJÍCÍ

  SYSTÉMY

  REGULAČNÍ ORGÁN

  (LEDVINA)

  ŘÍZENÝ SYSTÉM

  (PLAZMA)

  PŘÍMÝ VLIV Px

  EZ

  .

  GFR * Px = (V * Ux)

  PŘI ČISTÉ FILTRACI

  (KREATININ, INULIN)

  SLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY

  PŘÍMÉHO VLIVU Px

  (OBR. 8 A OBR. 9)

  K+

  Ca2+

  HPO42-

  H+

  .

  .

  .

  FILTRACE

  REGULÁ-

  TOR

  RESORP-

  CE

  KONC. LÁTEK V TUB.

  BUŇKÁCH

  REGULACE PŘES SYMP.

  N.S., ADH, ALDO, PTH

  SIGNÁLY K ŘÍDICÍM CENTRŮM

  2

  NEPŘÍMÝ VLIV Px


  NA NULU (KREAT., KYS. MOČOVÁ,

  FARMAKA . . . )

  NA VELMI PŘESNOU HODNOTU

  (Na+, K+, H+ . . . )

  NAD URČ. PRAHEM NA JEHO

  HODNOTU

  (HPO42-, GLUKOZA PŘI

  HYPERGLYKEMII)

  LÁTKY SE

  HOMEOSTAZUJÍ


  Podrobněji:

  1. Stoupne-li PX v důsledku zvýšené EZX při nezměněné funkci ledvin (glomerulární filtrační rychlosti, GFR), ustaví se po čase nový ustálený stav, kdy EZ = PX* GFR (obr. 3)


  VZTAH MEZI PLAZMAT. KONCENTRACÍ LÁTKY

  A JEJÍM VYLUČOVÁNÍM LEDVINAMI

  ABSORPCE,

  PRODUKCE,

  MOBILIZACE

  MINUS

  MIMOLEDV.

  VYLUČOVÁNÍ,

  ODBOURÁVÁNÍ,

  USKLADŇOVÁNÍ

  EZ

  Px ZDE JEN UDÁVÁ

  POMĚR

  EZ

  GFR

  Px* GFR

  Px

  .

  Mf

  ČASEM

  USTÁLENÝ

  STAV

  KDY  EZ =  Px * GFR

   EZ

  ,

  95% SE NE-

  FILTRUJE

  3


  2. KLESNE-LI FUNKCE LEDVIN (GFR) PŘI NEZMĚNĚNÉ EZX, USTAVÍ SE PO ČASE NOVÝ USTÁLENÝ STAV, KDY EZ = PX*GFR (obr. 4)

  Px* GFR

  Px

  ČASEM

   GFR

  USTÁLENÝ STAV,

  KDY EZ =  Px *  GFR

  VYLUČOVÁNÍ JE

  ZDE MÍROU PRO-

  DUKCE, NIKOLIV

  GFR

  4


  Tyto příklady platí pro kreatinin, inulin, glukózu (nad prahem rezorpce) atd. při nepřítomnosti reabsorpce nebo sekrece látky v tubulech

  Vztah mezi PKREATININ a GFR je podle rovnice

  EZKREATININ = PKREATININ* GFR hyperbolický a tudíž z diagno-stického hlediska je PKREATININ indikátor málo senzitivní (obr. 5)

  5


  I přímý (tj. nikoliv přes hormony a nervový systém) vliv PX na vylučování látky X se však komplikuje tehdy, když do vylučování zasahují tubuly reabsorpcí

  1.Případ bez reabsorpce (inulin), obr. 6, 7 vlevo

  2.Případ s procentuální resorpcí (močovina),

  obr. 6, 7 vpravo


  ZPĚTNÁ VAZBA POMOCÍ P vliv Px JE RŮZNÁ DLE RŮZ.

  CHOVÁNÍ LÁTKY V TUBULECH:

  POUZE FILTROVANÁ

  LÁTKA

  LÁTKA S PROCENTUÁLNÍ

  RESORPCÍ (UREA)

  VYLUČ.

  MNOŽSTVÍ

  FILTR.

  FILTR.

  Px*GFR

  RESORPCE

  50% Mf

  .

  Mf

  EZ

  REABSORPCE

  VYLOUČ. MN.

  Px

  Px

  POHYB PODÉL ČÁRY NENÍ

  OKAMŽITÝ A ČASEM SE

  ZASTAVÍ NA EZ = Px* GFR

  6


  INULIN vliv P

  Px

  Cx

  GFR

  .

  V * Ux

  Pro všechny látky v ustáleném stavu platí

  .

  EZ = V * Ux

  (ale Px závisí na EZ různě, tento detail viz skripta obr. 16.5)

  7


  3. Při resorpci s nasycením (prahem) závisí vylučování ledvinami na maximální resorpční rychlosti a na afinitě přenášečů k metabolitu

  4. Resorpce s prahem a vysokou afinitou: vše pod resorpčním maximem se resorbuje (glukóza, někt. aminokyseliny); v oblasti ohybu křivky resorpce je vylučování výborným “regulátorem” plazmatické koncentrace, obr. 8


  RESORPCE S NASYCENÍM vylučování ledvinami na maximální resorpční rychlosti a na afinitě přenášečů k metabolitu

  VYSOKÁ AFINITA:

  VYLOUČ.

  PODPRAH. PGL

  TM

  RES.

  T

  O

  K

  PTH

  GL

  AK

  H2PO42-

  Px ZDE NERE-

  GULUJE NIC,

  VŠECHNY VÝKYVY

  EZ  Px ZŮSTÁVAJÍ

  VÝBORNĚ

  REGULUJE

  (TAKÉ HYPER-

  GLYKEMIE)

  Ů

  8


  5. Resorpce s nízkou afinitou; vylučování je opět regulátorem plazmatické koncentrace, ale méně efektivním :

  NÍZKÁ AFINITA:

  FILTR.

  VYLUČ.

  TM

  RES.

  AK KYS.

  MOČOVÁ

  VŠECHNO

  RESORBOVÁNO

  PAK NIC NEREGULUJE

  PKM REGULUJE,

  ALE NEPŘÍLIŠ

  EFEKTIVNĚ

  9


  REGULUJÍCÍ

  SYSTÉMY

  REGULAČNÍ ORGÁN

  (LEDVINA)

  ŘÍZENÝ SYSTÉM

  (PLAZMA)

  PŘÍMÝ VLIV Px

  EZ

  .

  GFR * Px = (V * Ux)

  PŘI ČISTÉ FILTRACI

  (KREATININ, INULIN)

  SLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY

  PŘÍMÉHO VLIVU Px

  (obr. 8 a obr. 9)

  K+

  Ca2+

  HPO42-

  H+

  .

  .

  .

  FILTRACE

  REGULÁ-

  TOR

  RESORP-

  CE

  KONC. LÁTEK V TUB.

  BUŇKÁCH

  REGULACE PŘES SYMP.

  N.S., ADH, ALDO, PTH

  SIGNÁLY K ŘÍDICÍM CENTRŮM

  10

  NEPŘÍMÝ VLIV Px


  Pojem ledvinné ledvinou: clearance:

  Je zřejmé, že

  .

  CX * PX = UX * V,

  zcela očištěný objem plazmy musel nést stejnou “nálož” jako stejný objem plazmy předtím, tj. muselo se ztratit z oběhu CX * PX látky za minutu. To platí bez ohledu na cesty vylučování či reabsorpce

  Clearance látek, které se chovají v tubulu různě, mají různý vztah ke GFR (obr.11, 12, 13)


  CLEARANCE ledvinou:

  GLUKÓZA

  .

   * V

  PGL

  CGL = ————— = 

  11


  OBECNÝ PŘÍPAD: ledvinou:

  Px

  Cx

  GFR

  .

  Px * Cx = Ux * V

  .

  Ux * V

  Px

  .

  Cx = ————— < GFR

  V

  Ux

  12


  VÝPOČET GFR: ledvinou:

  Ckr

  GFR

  .

  Pkr * GFR = Ukr * V

  .

  .

  Ukr * V

  Pkr

  GFR =

  .

  Ukr * V

  13


  Clearance látek, které se téměř výhradně secernují stěnou tubulu (a nefiltrují v glomerulu), slouží jako ukazatel perfuze ledviny, např. PAH :

  PAH

  RPF

  RPF * PPAH

  .

  V * UPAH

  .

  RPF * PPAH = V * UPAH

  14


 • Osmolální clearance je analogem pojmu

 • clearance běžných metabolitů a stejně tak

 • se i vypočítává; clearance volné vody

 • představuje rozdíl mezi množstvím moče a

 • osmolální clearancí. Mezi oběma je tedy

 • úzký vztah, obr. 15


 • OSMOLÁLNÍ A VODNÍ CLEARANCE typu ke GFR s rostoucím P

  OSMOLÁLNÍ CLEARANCE :

  .

  COSM * POSM = V * UOSM

  .

  V * UOSM

  COSM =

  POSM

  JE - LI

  POSM = UOSM

  PAK

  .

  COSM = V

  15


  JE - LI typu ke GFR s rostoucím P

  JE - LI

  .

  .

  COSM < V

  COSM > V

  PAK

  PAK

  POSM > UOSM

  POSM < UOSM

  (moč hypoosmolální,

  tělo ztrácí vodu)

  (moč hyperosmolální,

  tělo zadržuje vodu)

  UOSM

  1 >

  .

  .

  .

  POSM

  UOSM

  0 <1 -

  POSM


  U typu ke GFR s rostoucím POSM

  .

  0 < V ( 1 - )

  POSM

  .

  .

  .

  .

  V * UOSM

  .

  0 < V

  POSM

  COSM

  clearance volné vody

  clearance volné vody,

  ztráta vody menší než

  solutů

  .

  COSM

  0 < V -

  .

  .

  COSM

  V >

  COSM

  0 > V -

  .

  COSM

  V <


  • Pokles osmotické clea- typu ke GFR s rostoucím P

  • rance je – na rozdíl

  • např. od produkce

  • moče - senzitivním příznakem renálního

  • selhání:

  16


  ad