rozpozn n a zobrazen vztah mezi tvary a pojet v nos v n kladov m etnictv
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví. Vztahy mezi útvary. charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti členitost procesu tvorby výkonu, široké spektrum servisních středisek ...  vyvolává požadavky na řízení nákladů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví' - nizana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vztahy mezi tvary
Vztahy mezi útvary
 • charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti
  • členitost procesu tvorby výkonu, široké spektrum servisních středisek ...

 vyvolává požadavky na řízení nákladů

1. průběžná kontrola hospodárnosti a motivace zaměstnanců k jejímu dodržení

2. vymezení pravomoci a odpovědnosti útvarů za činnosti podniku

3. zjištění skutečných a předem stanovených nákladů na jednotku výkonů

 vyvolává požadavek rozpoznat a zobrazit vztahy mezi útvary v nákladovém účetnictví

 • předpoklady zobrazení vztahů mezi útvary:

1. rozpoznání a vymezení interních výkonů útvarů

2. ocenění interních výkonů útvarů

Zobrazení vztahů mezi útvary

vymezen a ocen n intern ch v kon tvar
Vymezení a ocenění interních výkonů útvarů
 • vymezení interních výkonů předpokládá

1. výkonu (výkonů) útvaru

2. výkonu

3. výkonu

 • základní varianty ocenění

1. na úrovniskutečně vynaložených nákladů

  • skutečné náklady na uskutečnění výkonu

2. na úrovnipředem stanovených nákladů

  • podle předběžných kalkulací a rozpočtů

3. na úrovnicen používaných mezi externími subjekty

  • tržní ceny

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa zad n i
Příklad ARCHA – zadání (I.)
 • architektonická kancelář (projekty investičních celků)
 • organizační struktura – útvary Projekce a Grafika
  • Projekce – zpracování projektů, v současnosti 2 projekty (Letiště, Koupaliště), oba dokončeny a vyfakturovány za dohodnutou cenu
  • Grafika – zpracování grafických prací pro útvar Projekce
 • všechny náklady na projekty jsou přímé
 • interní výkon = 1 hod práce grafika, předem st. náklady = 500Kč/hod
 • rozsah interních výkonů (předpokládaný rozsah byl dodržen):
  • 400 hod pro Letiště
  • 200 hod pro Koupaliště

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa zad n ii
Příklad ARCHA – zadání (II.)
 • předem stanovené veličiny:

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa zad n iii
Příklad ARCHA – zadání (III.)
 • skutečné veličiny:

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa e en p i ocen n v konu ve skute n ch n kladech
Příklad ARCHA – řešení při ocenění výkonu ve skutečných nákladech
 • skutečné náklady na 1 hod práce grafika = 318 000 / 600 = 530 Kč

N – Projekce

proj. Letiště

SÚ k nákladům

N – Grafika

1) 1 045

2) 355

3) 318

1) 1 045

3) 318

N – Projekce

proj. Koupaliště

4) = 530Kč/hod*400hod

5) = 530Kč/hod*200hod

2) 355

Zobrazení vztahů mezi útvary

ocen n vztah na rovni skute n ch n klad
Ocenění vztahůna úrovni skutečných nákladů
 • dochází k přeúčtování skutečných nákladů mezi útvary
 • důsledky:

 je možné zjistit výslednou kalkulaci finálních výkonů

(→ kalkulačně-výkonové účetnictví)

 není možné sledovat odpovědnost za vynaložení nákladů

 kontrola hospodárnosti probíhá mimo účetní systém

 zúčtování vztahů mezi útvary probíhá následně po skončení období

 v okamžiku předání výkonu nejsou k dispozici informace pro jeho ocenění (skutečné náklady je možno zjistit až dodatečně)

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa e en p i ocen n v konu v p edem stanoven ch n kladech
Příklad ARCHA – řešení při ocenění výkonu v předem stanovených nákladech

Projekce: Letiště

Externí náklady

Grafika Náklady

Grafika

SÚ k nákladům

3) 318

1) 1 045

2) 355

3) 318

1) 1 045

Projekce: Letiště

Projekce: Koupaliště

Externí náklady

2) 355

4) = 500Kč/hod*400hod

5) = 500Kč/hod*200hod

Projekce: Koupaliště

Zobrazení vztahů mezi útvary

ocen n vztah na rovni p edem stanoven ch n klad
Ocenění vztahůna úrovni předem stanovených nákladů
 • dochází k zobrazení interních výkonů v předem stanovených nákladech
  • vzniká interní náklad (odebírajícímu útvaru)/ interní výnos (předávajícímu útvaru)
 • interní výnos – interní kritérium uznání racionality vynaložených nákladů a prospěchu útvaru pro celopodnikové výsledky

Zobrazení vztahů mezi útvary

p edpoklady z tov n intern ch v nos
Předpoklady zúčtování interních výnosů
 • jednoznačná vymezitelnost, změřitelnost a ocenitelnost předávaného výkonu
 • předem stanovené ocenění výkonů pro konkrétní období
  • vnitropodniková cena
 • odebírající útvar rozhoduje o množství, kvalitě a času předání výkonů
  • motivace k úsporám nákladů
 • předání výkonu je výnosem dodávajícího útvaru a ovlivnitelným nákladem předávajícího

Zobrazení vztahů mezi útvary

ocen n vztah na rovni p edem stanoven ch n klad1
Ocenění vztahůna úrovni předem stanovených nákladů
 • důsledky zobrazení v předem stanovených nákladech:

 oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů

(→ odpovědnostní účetnictví)

 je možné změřit přínos vnitropodnikových útvarů, tj. kvantifikovat výsledek hospodaření

 kontrola hospodárnosti probíhá v účetním systému

 zúčtování vztahů mezi útvary probíhá okamžitě po uskutečnění výkonu

 výkon je možno ocenit v okamžiku jeho předání

 zjištění výsledné kalkulace je nutné provést úpravami mimo účetní systém

Zobrazení vztahů mezi útvary

p klad archa v sledek hospoda en st ediska grafika
Příklad ARCHA – výsledek hospodaření střediska Grafika

Projekce: Letiště

Externí náklady

Grafika Náklady

Grafika Interní výnosy

SÚ k nákladům

3) 318

4) 200

5) 100

Σ 300

1) 1 045

2) 355

3) 318

1) 1 045

Projekce: Letiště

Interní náklady

4) 200

Projekce: Koupaliště

Externí náklady

2) 355

4) = 500Kč/hod*400hod

5) = 500Kč/hod*200hod

Projekce: Koupaliště

Interní náklady

Zobrazení vztahů mezi útvary

5) 100

d vody pro vyu it intern ch krit ri
Důvody pro využití interních kritérií
 • posouzení racionality vynaložených nákladův každé etapě tvorby výkonu
 • uznání prospěchu útvarů, kterénemají kontakt s trhem
 • u vnitropodnikových útvarůnevzniká tržní zisk
 • tržní cena je obvykledůsledkem řady faktorůa není vhodná pro vnitřní uznání nákladů
 • odlišnost vývoje nákladů a výnosů v průběhuživotního cyklu výkonů
 • většina externíchvýnosůjepřímých, nákladů nepřímých
 • časový nesouladvzniku nákladů a vytvoření výkonů

Zobrazení vztahů mezi útvary

hospod sk v sledek podniku a tvar
Hospodářský výsledek podniku a útvarů

Z = (CV – PSNprodaných výkonů) + ∑(PSNútvaru – SKNútvaru)

neboli

Z = KZ + ∑VPVHútvarů

Z  zisk podniku

CV výnosy z prodeje

PSN předem stanovené náklady (prodaných výkonů, útvaru)

SKN skutečné náklady (útvaru)

KZ kalkulovaný zisk z prodeje

VPVH vnitropodnikový výsledek hospodaření útvarů (středisek)

Zobrazení vztahů mezi útvary

slide16
Externí náklady

Interní výnosy (PSN)

Externí náklady

Externí výnosy

Externí výnosy

Externí náklady

Interní náklady

Interní v. (PSN)

PSN

HV podniku

Středisko 1

HV střediska

Středisko 2

Kalkulovaný zisk z prodeje

HV střediska

slide17
Příklad ARCHA – výsledky hospodaření

Externí náklady

Externí výnosy

Externí náklady

Interní náklady

Interní náklady

Externí náklady

Externí výnosy

Externí náklady

Interní výnosy (PSN)

Interní v. (PSN)

Interní v. (PSN)

PSN

Σ 1 718

Σ 2 500

782

Projekce - Letiště

Grafika

4. 200

5. 100

4. 200

6. 1 200

3. 318

- 18

1. 1 045

- 45

Kalkulovaný zisk z prodeje

Projekce - Koupaliště

6. 1 200

7. 450

8. 1 800

9. 700

5. 100

7. 450

+ 600

+ 250

2. 355

- 5

ad