slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR : Jan KOHOUTEK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace' - nixie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434

NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald

ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

AUTOR: Jan KOHOUTEK

TEMATICKÁ OBLAST: Fyzická geografie

NÁZEV DUMu: Úvod do geografie

POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 1

KÓD DUMu: JK_FYZ_GEO_01

DATUM TVORBY: 9.9.2012

ANOTACE (ROČNÍK): Kvinta – DUM – výukový materiál provází žáky v rámci prvních hodin geografie na vyšším stupni gymnázia a přibližuje jim strukturu tohoto vědního oboru.

METODICKÝ POKYN:

geografie jako v da

Geografie jako věda

Jedna z nejstarších disciplín

Eratosthénes z Kyrény– Geográfika – 2 př.n.l.

Gé – země

Grafein – psáti

Kartografie – nauka o mapách

nutnost znázornit ZP

geografie jako v da1
Geografie jako věda
 • Počátek geografie – všechny poznatky o zemi
 • Postupně zájem geografie vzrůstá a rozšiřuje se o nové aktuální otázky
 • Regiony světa
 • Popis obyvatelstva
 • Hospodářství
 • Atd.
geografie jako v da2
Geografie jako věda
 • Zúžení objektu studia geografie – krajinná sféra
 • Změna rázu poznávání v geografii – věda

poskytující vysvětlení

jevů

 • Změna zaměření a význam geografie – věda s praktickým zaměřením
geografie jako v da definice
Geografie jako věda - definice
 • Geografie je věda, která se zabývá krajinnou sférou a zkoumá vzájemné vztahy mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase
 • Geografie leží na rozhraní přírodních, společenských a technických věd
objekt geografie
Objekt geografie
 • Planeta je složena z vrstev – geosfér!!!
 • Litosféra - ZK a svrchní část ZP
 • Atmosféra(troposféra)
 • Hydrosféra
 • Pedosféra
 • Biosféra

Fyzickogeografická sféra - přírodní (5)

Socioekonomická sféra (společenskohospodářská)

 • Složky FG a SE jsou vzájemně propojeny vazbami a tvoří jednotný systém nazvaný krajinná sféra
 • KRAJINNÁ SFÉRA JE OBJEKTEM STUDIA GEOGRAFIE
objekt geografie1
Objekt geografie
 • Krajinná sféra - rozpětí
 • Ozonosféra– 25 km nad ZP
 • Litosféra – její spodní hranice 100 – 300 km pod ZP
geografick discipl ny
Geografické disciplíny
 • Využívají poznatky z jiných vědních oborů
 • Vznikají stále nové dílčí geograf. disc.
 • Fyzická geografie
 • Socioekonomická geografie
 • Kartografické disciplíny
 • Ostatní geografické vědy
fyzick geografie
Fyzická geografie
 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Meteorologie
 • Hydrologie
 • Oceánografie
 • Pedologie
 • Biogeografie
 • Glaciologie
 • Geokryologie
socioekonomick geografie
Socioekonomická geografie
 • Geografie obyvatelstva
 • Geografie sídel
 • Geografie průmyslu
 • Geografie zemědělství
 • Geografie dopravy
 • Geografie cestovního ruchu
 • Geografie služeb
kartografick discipl ny
Kartografické disciplíny
 • Tematická kartografie
 • Matematická kartografie
 • Kartometrie
ostatn geografick v dy
Ostatní geografické vědy
 • Regionální geografie
 • Politická geografie
 • Nauka o krajině
 • Historická geografie

Darfurrefugee camp in Chad

metody a v znam geografie
Metody a význam geografie
 • 2 zákl. přístupy (hlediska)
 • Hledisko prostorovosti – prostorová struktura a organizace krajinné sféry
 • Hledisko syntetičnosti – zkoumání vztahů mezi jednotlivými složkami KS
 • Metody výzkumu krajinné sféry
slide16

Studuje aktuální stav KS a snaží se o prognózy jejího dalšího vývoje

Např:

 • Efektní a ekologické využívání KS
 • Znehodnocování ŽP
 • Studium a prognóza přírodních katastrof
 • Nalezení opatření proti následkům
 • Problematika počtu obyvatel
 • atd.

Erupce Mount St. Helens 1980

d lkov pr zkum zem dpz
Dálkový průzkum Země DPZ
 • Získává informace o geosférách, nebo Zemi s využitím přístrojů na družicích a letadlech
 • Sběr dat na základě pozorování bez přímého kontaktu se studovanými objekty a jevy
 • První umělá družice 1957

Družice Landsat 7 snímající Zemi

d lkov pr zkum zem dpz1
Dálkový průzkum Země DPZ
 • Většinou oběh družic po kruhové dráze:
 • Kruhová polární
 • Kruhová rovníková
 • Dráha šikmá
 • Součástí DPZ je i fotogrammetrie – zpracování fotografií

UARS 1

d lkov pr zkum zem dpz2
Dálkový průzkum Země DPZ
 • Schopnost zobrazovat značné plochy
 • Série snímků – časové řady – zkoumání změn v KS
 • Možné i vertikální zkoumání KS

Landsat-5

pou it zdroje a literatura
Použité zdroje a literatura

Literatura:

Bičík, I. et al. (2001): Příroda a lidé Země. Praha: Nakladatelství ČGS.

Kašparovský, K. (1999): Zeměpis I v kostce. Havlíčkův Brod: Fragment.

Internetové zdroje:

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
 • http://antika.avonet.cz/upload.cs/1/105ba864_b_0_eratosthenes_s.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Land_ocean_ice_cloud_1024.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iridium_84_flare_20061120.png
pou it zdroje a literatura1
Použité zdroje a literatura

Obrazové materiály:

 • BUNBURY, E.h.. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mappa_di_Eratostene.jpg
 • KEMP, Jeremy. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png
 • NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg
 • SCHMITT, Harrison; EVANS, Ron. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg
 • TDADAMEMD. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarSystem_OrdersOfMagnitude_Sun-Jupiter-Earth-Moon.jpg
 • TROTH, Vladimir. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landscape-sphere.jpg
pou it zdroje a literatura2
Použité zdroje a literatura
 • RODOLUCA88. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cono_de_Arita,_Salta._(Argentina).jpg
 • YOSEMITE. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012. ] Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JR-Maglev-MLX01-2.jpg
 • L.L. IVANOV a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Livingston-Greenwich-map.jpg
 • KNOBIL, Mark a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darfur_refugee_camp_in_Chad.jpg
 • POST, Austin a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupnýna WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MSH80_eruption_mount_st_helens_05-18-80.jpg
 • NASA a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landsat7sat.gif
 • NASA/GSFC a kol. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UARS_1.jpg
ad