pratvis datorbaserad uttalstr ning l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pratvis datorbaserad uttalsträning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pratvis datorbaserad uttalsträning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Pratvis datorbaserad uttalsträning - PowerPoint PPT Presentation


 • 335 Views
 • Uploaded on

Pratvis datorbaserad uttalsträning. Bakgrund till Pratvis. Behov av… ett modernt och roligt övningsprogram för barn kliniskt utvärderat behandlingsverktyg att kunna öva i olika miljöer; hemma, på förskolan och skolan. Bakgrund till studien. Resultat av pilotstudie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pratvis datorbaserad uttalsträning' - niveditha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bakgrund till pratvis
Bakgrund till Pratvis

Behov av…

 • ett modernt och roligt övningsprogram för barn
 • kliniskt utvärderat behandlingsverktyg
 • att kunna öva i olika miljöer; hemma, på förskolan och skolan
bakgrund till studien
Bakgrund till studien

Resultat av pilotstudie:

I förhållande till traditionell behandling…

 • var samtalsturerna fler och kortare mellan barn och terapeut
 • uttalade barnet övningsljuden oftare
 • tog barnet fler initiativ

Strömbergsson, S. (2007). Interactional effects of introducing the computer into phonological intervention. Vetenskapligt arbete 20 p, Lunds universitet.

fr gest llningar
Frågeställningar
 • Kan Pratvis bidra till att förbättra barnens uttal och förståelighet?
 • Vad anser användarna om Pratvis som behandlingsmetod?
f rs kspersoner
Försökspersoner

Normalhörande

Anton (8:11) Mycket omfattande uttalssvårigheter.

Bella (5:5) Enklare uttalssvårigheter.

Döva med cochleaimplantat

Charlotte (7:0) Omfattande uttalssvårigheter

Daniella (7:10) Mycket omfattande uttalssvårigheter

metod
METOD
 • Programmet anpassades efter varje barns specifika uttalssvårigheter
 • Användarna utbildades
 • Sex veckors övningsperiod, 20- 30 minuter 5-6 gånger per vecka
programanpassning
Programanpassning
 • För Anton utformades övningarna för att etablera tungryggsljud men även växling mellan tungspets- och tungryggsljud, samt för /l/ och de överrundade vokalerna.
 • För Bella utformades övningarna för att etablera tungspetsljud.
 • För Charlotte och Daniella utformades övningarna för att etablera f- och v-, tungryggsljud men även växling mellan tungspets- och tungryggsljud och vokaler.
utv rdering
Utvärdering

Barnens uttal bedömdes före, efter 6 v och 4 mån med…

- Pratvis benämningstest: alla benämningar och spontana yttranden transkriberades

- uttalsfelen grupperades i 1,2 eller 3 utbyten/utelämnanden av språkljud

Logopeder, pedagoger och föräldrar fyllde i en...

- förståelighetsenkät; före, efter 6 v och 4 mån

- användarenkät: efter 6 v

ben mningstestet
Benämningstestet
 • Samtliga barn förbättrade sitt uttal efter avslutad övningsperiod och tre av barnen avancerade ytterligare efter 4 mån.
 • Bellasuttal var så gott som felfritt vid det sista mättillfället.
 • Daniellas resultat var oförändrat mellan de två sista mättillfällena.
f rst elighet
Förståelighet

Inledningsvis var barnen ungefär lika i förståelighet.

Bellas förståelighet förbättrades mycket efter 6 v övning och bedömdes som nästintill fullgod vid uppföljningen.

Charlottes förståelighet förbättrades efter 6 v övning och något litet vid uppföljningen.

spontana yttranden alla barn
Spontana yttranden- alla barn

Före 6 v 4 mån

= korrekt uttalade ord

= 1

= 2

= 3

= oförståeliga ord

spontana yttranden
Spontana yttranden
 • Den totala andelen spontant yttrade ord med 2 f pr minskade mest.
 • Andelen korrekt uttalade ord ökade från en dryg tredjedel (42 %) till cirka två tredjedelar (68 %).
anv ndarenk ten24
Användarenkäten
 • Video- och inspelningsstödet liksom bilderna uppskattades.
slutsatser
Slutsatser

Att öva med Pratvis resulterade i…

- en ökning av andelen korrekta ord.

- en påtaglig förbättring av förståeligheten hos två av barnen och en något mindre tydlig effekt hos de två andra.

Användarnas syn på att öva uttal med Pratvis var övervägande positiv.

diskussion
Diskussion
 • Hörselmässiga förutsättningar
 • Förmåga att lyssna på sig själv ”on-line”
 • Ålder
 • Begynnande språklig medvetenhet
 • Språkmiljö
 • Motivation
slide28
Mentzer, C. (2008) Pratvis- datorbaserad uttalsträning. Tidskriften Dyslexi nr 4.

Mentzer. C. (2008) Utvärdering av Pratvismetoden- datorbaserad uttalsträning. Barnplantabladet nr 2.