slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę. Mantas Biek ša Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt. Inovaciniai čekiai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę' - nitesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inočekiai LT – priemonė skatinanti verslo ir mokslo partnerystę

Mantas Biekša

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

www.mita.lt

inovaciniai ekiai
Inovaciniai čekiai
 • Priemonė „Inovaciniai čekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.
  • 2010m. skirta 1 mln. Lt,suteiktas inovacinis čekis 87 įmonėms
  • 2011 m. skirta 1 mln. Lt, suteiktas inovacinis čekis 85 įmonėms
  • 2012 m. skirta 0,63 mln. Lt, suteiktas inovacinis čekis 53 įmonėms
slide3

Priemonė „Inočekiai LT“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d.

nutarimu Nr. 662 buvo patvirtinta nauja

Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonė – „Inočekiai LT“

Priemonės tikslai:

 • didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą

ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį

 • skatinti įmones vykdyti inovacinę veiklą
 • plėtoti verslo ir mokslo bendradarbiavimą

2012 m. kvietime pateikta 231 paraiška, skirtas

finansavimas 2,5 mln. Lt 185 įmonėms

2013 m. kvietime pateikta 228 paraiškos, skirtas

finansavimas 2,5 mln. Lt 174 įmonėms

slide5

Pagrindinės sąvokos

Inovacinis čekis – tai nustatyto dydžio tikslinės paskirties garantinis dokumentas, skirtas paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti

Mokslo ir studijų institucijų paslaugos – mokslo ir studijų institucijų už inovacinius čekius įmonėms teikiamos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos, kurios yra pasirinktos iš MITA direktoriaus įsakymu patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų teikiamų paslaugų sąrašo

www.mita.lt arba http://www.lrs.lt (atnaujintas sąrašas)

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas) – labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkas, atitinkantis minėto įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas

slide6

Dažniausiai užduodami klausimai

 • 1. Ar ir vėl kvietimas galios 1 val.?
 • NE. Niekada taip ir nebuvo.
 • 2. Ar ūkininkas yra tinkamas pareiškėjas?
 • NE. Tinkamas pareiškėjas yra SVV subjektas.
 • 3. Jei įmonė yra kitos, didelės įmonės dukterinė įmonė, ar galime gauti inovacinį čekį?
 • NE. Darbuotojai, turtas ir apyvarta skaičiuojami visų susijusių įmonių.
slide7

Priemonė „Inočekiai LT“

 • Remiamos veiklos:
 • Moksliniai tyrimai
 • Technologinė plėtra
 • Techninių galimybių studijų atlikimas
slide8

Pareiškėjas

 • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė ar verslininkas
 • Veikia ilgiau nei 6 mėnesius bet kuriame ūkio sektoriuje
 • Metinės pajamos pagal pateiktus paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus ne mažesnės kaip 10000,- Lt
 • Pareiškėjas registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
 • Neturi skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui
 • Yra atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais
 • Vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai
slide9

Paslaugų sąrašas

~1800 paslaugų

Dauguma Lietuvos mokslo ir studijų institucijų

Platus spektras galimų veiklų

Tai, kad paslauga pasirinkta iš paslaugų sąrašo, dar nerodo, kad tai – MTTP.

VERTINS EKSPERTAI

slide10

Projektas

 • Projekto maksimali vertė (nustatoma fiksuotoji suma) yra 20000,- Lt.
 • SVV subjekto indėlis yra 20 proc. nuo bendros projekto vertės. (KEITĖSI)
 • Projekto trukmė 6 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.
 • Įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo MITA dienos.
 • Turi būti pradėtas įgyvendinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. (NAUJA)
 • Vykdomas be partnerių.
 • Projektas negali būti finansuotas bei suteikus finansavimą teikiamas finansuoti iš kitų programų.
slide11

Veiksmų seka

Atitinku pareiškėjams keliamus reikalavimus

Išsirenku paslaugą iš Paslaugų sąrašo

Susisiekiu su paslaugų teikėju dėl projekto sąlygų

Paruošiu projektą pagal projektui keliamus reikalavimus

Kvietimo dieną projektą pateikiu MITA

slide12

Kvietimo eiga

Paraiškos pildymas ir pateikimas

Pateikus paraišką elektroniniu būdu ir gavus patvirtinimą apie jos pateikimą, pareiškėjas per 5 darbo dienas pateikti MITAI paraiškos originalą ir priedus

Paraiškos vertinimas

1. Administracinės atitikties vertinimas

2. Tinkamumo finansuoti vertinimas

3. Naudos ir kokybės vertinimas

Sutarties pasirašymas

MITA ir pareiškėjas

Projekto įgyvendinimas

Per 6 mėn.

Ataskaitų teikimas

Projektas įgyvendinamas Lietuvos teritorijoje ne ilgiau kaip 6 mėnesius

slide13
Paraiška teikiama per MITA interneto svetainę užpildant elektroninę paraiškos formąhttp://inocekiai.mita.lt/

Per 5 d.d. pateikiamas pasirašytas paraiškos originalas su priedais:

SVV subjekto deklaracija

Registracijos pažymėjimo nuorašas

NEREIKIA PATEIKTI -> Pažyma apie atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (NAUJA)

Pažyma atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais (būtina, kad būtų išduota ne anksčiau kaip prieš mėnesį)

Darbo užmokesčio, pastarųjų 3 (trijų) mėnesių (iki paraiškos pateikimo dienos) pareiškėjo personalo, kurį numatoma įdarbinti projekte ar atitinkančių projekto pareigybes, suvestinė (laisvos formos lentelė apie darbo užmokestį)

Dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (mokslo institucijos paslaugos kainos pasiūlymas)

Pareiškėjo paskutinių metų patvirtinti metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai. Jei paskutinių finansinių metų atskaitomybė dar nėra patvirtinta, būtina pateikti įmonės vadovo pasirašytą ir įmonės antspaudu (jei įmonė turi) patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus. (NAUJA)

Paraiškos pateikimas (1/2)

slide14

Paraiškos pateikimas (2/2)

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką

slide15

Paraiškos pildymas (1/10) Bendro pobūdžio info

Paraiška pildoma ir teikiama elektroniniu būdu, per penkias dienas pristatant popierinę versiją (originalą)

„Bendro pobūdžio informacija“ pildomi

slide16

Paraiškų pildymas (2/10) Pareiškėjo duomenys

„Pareiškėjo duomenys“ pildomi

slide17

Paraiškų pildymas (3/10) Info apie projektą

„Informacija apie projektą“ pildomi:

slide19

Paraiškų pildymas (5/10) Alternatyvų analizė

„Projekto alternatyvų analizė“ pildoma: (NAUJA)

slide21

Paraiškos pildymas (7/10) Projekto biudžetas

Paslaugos, reikalingos projektui vykdyti.

Nurodomas paslaugos kainos pagrindimas, pvz. pateikiant rinkos kainas, kainos sudėtines dalis, panašaus pobūdžio paslaugų kainų nuorodas tinklalapiuose ir pan. Prie paraiškos turi būti pridedami paslaugos kainą pagrindžiantys dokumentai (pvz. sutartys, komerciniai pasiūlymai ir pan.).

Darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenis.

Nurodomas darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas (projekte numatomų dirbti kiekvieno darbuotojo valandų skaičius padaugintas iš valandinio įkainio). Valandinis įkainis turi neviršyti pareiškėjo vidutinio darbo užmokesčio mokamo darbuotojams. Darbo užmokesčio išlaidos apima darbo užmokesčio išlaidas (įskaitant darbo užmokesčio išlaidas premijoms) bei išlaidas su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (gyventojų pajamų, socialinio draudimo mokesčiai, įmokos garantiniam fondui, užmokestis už kasmetines atostogas, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, darbdavio mokamos ligos pašalpos už pirmas dvi ligos dienas).

Komandiruočių išlaidos.

Aprašomas komandiruočių poreikis, vieta, dienų skaičius, vykstančiųjų skaičius, pridėtinė vertė. Nurodomos komandiruočių išlaidų apskaičiavimas (į komandiruotę vykstančių asmenų skaičius, dienpinigių norma, komandiruotės dienų skaičius, kt.).

slide22

Paraiškos pildymas (8/10) Projekto rezultatas/patirtis

„Projekto rezultatas“ pildomas:

„Pareiškėjo pirminis kontaktas su mokslo ir studijų institucija ir pirminė patirtis atliekant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektus“ pildomas: (NAUJA)

slide23

Paraiškos pildymas (9/10) Atitiktis horizontaliosioms sritims

„Projekto atitiktis horizontaliosioms sritims“ pildoma:

slide24

Paraiškos pildymas (10/10) Dvigubas finansavimas

NAUJA

 • 3 klausimai (TAIP/NE)
 • Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo, ar skirtas finansavimas šiam projektui ar jo daliai iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) Europos Sąjungos fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą?
 • Ar šis projektas papildo kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) Europos Sąjungos fondų lėšų, dėl ko galėtų atsirasti rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą?
 • Ar buvo pateikta paraiška dėl finansavimo, ar skirtas finansavimas iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) Europos Sąjungos fondų lėšų ankstesniam šio projekto etapui?
slide25

Paraiškų vertinimas (1/3)

Paraiškos vertinimo etapai

 • Administracinis
 • Tinkamumo finansuoti
 • Naudos ir kokybės Keičiasi
slide26

Paraiškų vertinimas (2/3)

Naudos ir kokybės Keičiasi

 • Aukštesnis įvertinimas skiriamas projektui, kurio pareiškėjas nėra užmezgęs kontakto su mokslo ir studijų institucija, neturi MTTP projektų vykdymo patirties.
 • 1. Nėra vykdęs MTTP projektų per paskutinius 3 metus – suteikiami 5 balai;
 • 2. yra vykdęs vieną MTTP projektą, finansuotą pagal priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ per paskutinius 3 metus, tačiau skirtingoje tematikoje nei vertinamame projekte – suteikiami 3 balai;
 • 3. yra vykdęs vieną MTTP projektą per paskutinius 3 metus – suteikiamas 1 balas;
 • 4. yra vykdęs daugiau kaip vieną MTTP projektą per paskutinius 3 metus – suteikiama 0 balų.
slide27

Paraiškų vertinimas (3/3)

Tuo atveju, jei pareiškėjams skiriami vienodi balai, projektai į sąrašą įtraukiami pagal pasirinktą mokslo ir studijų institucijos teikiamą paslaugą, prioritetą projektams teikiant sekančia seka:

1. Technologinės plėtros paslaugos

2. Taikomųjų mokslinių

tyrimų paslaugos

3. Techninių galimybių

studijų paslaugos

slide28

Projekto įgyvendinimas

Sudaroma dvišalė sutartis tarp įmonės ir MITA

Sutartis dėl projekto finansavimo sudaroma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti finansavimą priėmimo

Projektas įgyvendinamas ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo

sutarties pasirašymo (būtina pradėti įgyvendinti veiklas

per mėnesį nuo sutarties pasirašymo)

NAUJA Projekto vykdytojas per 20 kalendorinių dienų nuo

Sutarties (su MITA) įsigaliojimo turi sudaryti sutartį su paslaugų

teikėju.

Per 5 d. d. pateikia MITA‘i.

Lėšos projekto vykdytojui išmokamos tik pasibaigus sutarčiai ir MITAI pateikus atsiskaitymo dokumentus

slide29

Atsiskaitymas ir stebėsena

 • Projekto vykdytojas MITAI pateikia (ne vėliau kaip per mėnesį nuo sutarties pabaigos datos):
 • Mokėjimo prašymą. Formą galite rasti
 • http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciniai-cekiai/priemone-inocekiai-lt/
 • Dokumentus, įrodančius projekto veiklų įgyvendinimo ir jo pagrindinių ir papildomų požymių pasiekimą (pvz. sutartis, priėmimo perdavimo aktas, techninės galimybių studijos kopija, tyrimų ataskaitos kopija ir pan.)
 • Projekto įgyvendinimo ataskaitą. Formą galite rasti:
 • http://www.mita.lt/lt/inovacijos/inovaciniai-cekiai/priemone-inocekiai-lt/
 • MITA projekto vykdymo vietoje atlieka patikras ir patikrinimus. Atlikdama patikras ir patikrinimus, gali pasitelkti ekspertus
naudingos nuorodos
www.mita.lt

http://inocekiai.mita.lt/

www.esparama.lt

Kontaktai:

Mantas Biekša, tel. 8 5 2644713

El.paštasmantas.bieksa@mita.lt

Naudingos nuorodos
slide31

Dėkoju už dėmesį!

Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!