2012 de kl kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2012 DEĞİŞİKLİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

2012 DEĞİŞİKLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

ninon
138 Views
Download Presentation

2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2012 DEĞİŞİKLİKLERİ

 2. Madde 3.7.4.3- Hükmen Galibiyet/Mağlubiyet Hükmen galibiyet/mağlubiyet, 2 sporcudan veya takımdan birinin, atış sırası belirlendiğinde (dönüşümlü ( alternatif ) atışlarda) veya 1 sporcu/takımın karşılaşmanın başlangıcında hazır bulunmadığı zaman gerçekleşir ( her iki sporcu veya takım aynı anda atıyorsa .) Atış sırasına karar verildiğinde veya karşılaşmanın başında hazır bulunan takım/sporcu karşılaşmanın galibi ilan edilecektir. ( burada, birinci serinin veya setin sonunda hiç ok atmamış sporcu veya takım kuralı kalkmıştır. Ayrıca hazır bulunmayan veya birinci seride atmayan mağlup ilan edilir kaldırılıp onun yerine atış sırası belirlendiğinde veya karşılaşmanın başında hazır olan galip ilan edilir denilmiştir.)

 3. 31911- Deneme atışı ile yarışma atışının başlaması arasındaki verilen süre Dünya okçuluk şampiyonalarında, sıralama atışlarının bütün günlerinde, deneme atışları için en az 20, en fazla 45 dk. süre verilecektir Deneme atışları okların çekilmesiyle sona erer.Deneme atışı yapılan hedefler, her kategori tarafından yapılacak olan ilk mesafeye yerleştirilecektir. Eleme ve final turlarında, organizatörler, her günün programını hesaba katarak deneme atışlarının süresine kendileri karar verebilirler. Diğer FITA yarışmalarında, en fazla 45 dk. olacaktır ancak daha da az olabilir , böylelikle yarışma mümkün olduğu kadar çabuk başlayacaktır. ( burada ancak bütün deneme atışları yarışma başlamadan 15 dk. Önce sona ermelidir ibaresi kalkmıştır.)

 4. Bir takımın diskalifiyesi • 1314 – Her takımda, sıralama atışlarında en yüksek puanı alan 3 sporcu( karışık takımda 2 sporcu) yer alır. Ancak takım yöneticisi, yarışmadan en az 1 saat önce, Atış Direktörüne veya Baş Hakeme yazılı olarak sıralama turlarında yarışmış başka bir sporcusunu, diğer 3 sporcusundan biriyle değiştirme isteğini bildirir. • Değişim durumunda, madalyalar sıralama atışı yapan sporculara değil takım yarışında atış yapan sporculara verilir. Yukarıda bahsedilen kuralları ihlal eden takım diskalifiye edilir. ( altı çizili bölüm yeni kuraldır !)

 5. Puanlama Yönetmeliği • 2. KİTAP 7615 VE 7617 MADDELERİNİN YERİNE GEÇER : Olimpik tur, eleme ve final atışlarında, ok değerleri, okların atılma sırasına göre, skorer tarafından belirlenip kaydedilecektir.Bu resmi olmayan kaydedilmiş değerler eğer istenirse, hedefte resmi puanlama yapılırken ajanlar tarafında kontrol edilecektir. Hedef hakemi, skorları doğrulamak için, hedefte iken, büyükten küçüğe doğru skorları bildirecek ve değişen skor varsa imzalayacaktır.( Burada ajanın yanındaki spotter yani gözlemci kalktı.Ayrıca ajan rakip hedefteki yakın okları kontrol edecek, eğer iki rakip ajanları arasında anlaşmazlık olursa ... ibareleri kalkmış, ajanları devreden çıkarmış, hedef hakemine daha çok yetki vermiştir )

 6. KİTAP 2 7112 • 7112 – Atış çizgisinin en az 5 m.gerisine bir bekleme çizgisi çizilecektir. Bekleme çizgisinin 1 m. önüne bir MEDYA çizgisi çekilecektir. ( bu madde yenidir ! )

 7. KİTAP 2 721 , 7211 • 7.2.1 Hedef Yüzleri • 4 çeşit FITA açık alan hedef kâğıdı vardır: • 122 cm hedef yüzü: 122 cm çapında • 80 cm hedef yüzü: 80 cm çapında • 80 cm- 6 halkalı (5 -10 puan bölgeli, çoklu kurulumlar için) • 80 cm. lik 5 halkalı ( 6-10 puan bölgeli, , çoklu kurulumlar için ) ( Bu hedef yüzü 1 Ocak 2015 tarihinden sonra kaldırılacaktır. ) • FITA müsabakalarında sadece FITA lisanslı üreticilerin ürettiği açık alan hedef yüzü kullanılabilir. • 7.2.1.1 Tanım • 122 cm ve 80 cm'lik hedef yüzleri ince bir çizgi ile merkezden dışarıya doğru aşağıdaki gibi düzenlenmiş 5 eşmerkezli renk alanına bölünmüştür: altın (sarı), kırmızı, açık mavi, siyah ve beyaz (açık maviyle siyah ve siyahla beyaz arasında ayırıcı çizgi yoktur). Her renk ince bir çizgiyle 2 eşit kalınlıktaki alana bölünmüştür, böylece merkezden itibaren ölçüldüğünde eşit kalınlıkta 10 alan oluşur.

 8. 7221 e devam : • 122 cm hedef yüzünde 6,1 cm • 80 cm hedef yüzünde 4 cm • Bölen çizgiler ve renkler arasında kullanılan herhangi bir renk, her durumda üstteki alana dahil edilir. Beyaz alanın en dışındaki çizgi de puanlama alanı içinde kabul edilir. İnce çizgilerin kalınlığı ve en dıştaki çizginin kalınlığı 122 ve 80 cm yüzeylerin ikisinde de 2 mm'yi geçemez. Hedef yüzünün merkezi "pinhole" olarak tanımlanır ve küçük "x" harfi ile belirtilir (puan kartlarında X ile gösterilir). Merkezdeki artı işaretinin eni 1 mm. yi, boyu 4 mm. yi geçemez. 122 cm lik hedef yüzündeki 6.1 cm. çaplı en içerideki 10 puan halkası ( puan kartlarında X olarak işaretlenmiştir ) ve 80 cm.lik hedef yüzündeki 4 cm çaplı en iç 10 puan halkası, sıralamada beraberliklerin çözüme kavuşturulmasında kullanılır. • 80 cm. lik 6 halkalı hedef yüzleri 50, 40 ve 30 m. lerde kullanılabilir. (Çoklu üçgen kurulum 50 ve 30 meteredeAçık Alan FITA Dünya Şampiyonaları için zorunludur). Halkalar, 4'ten 1'e kadar olan puanlama bölgeleri çıkarıldığında, 80 cm hedef yüzlerindekileriyle aynı boyutlara sahiptirler. Bu nedenle en düşük puan alanı açık mavi 5 tir. •  80 cm. lik 5 halkalı hedef yüzleri 30 m. mesafede kullanılabilir. Halkalar, 5'ten 1'e kadar olan puanlama bölgeleri çıkarıldığında, 80 cm hedef yüzlerindekileriyle aynı boyutlara sahiptirler. Bu nedenle en düşük puan alanı açık mavi 6 dır. ( 7 ve 8 no’lu sayfalarda hedef yüzleri ile ilgili tek değişiklik şunlardır : • 1- ) 80 cm. lik 5 halkalı ( 6-10 puan bölgeli, , çoklu kurulumlar için ) ( Bu hedef yüzü 1 Ocak 2015 tarihinden sonra kaldırılacaktır. ) • 2- ) 80 cm. lik 6 halkalı hedef yüzleri 50, 40 ve 30 m. lerde kullanılabilir. (Çoklu üçgen kurulum 50 ve 30 meteredeAçık Alan FITA Dünya Şampiyonaları için zorunludur). ( burada 30 m eklenmiştir) • 3- 80 cm. lik 5 halkalı hedef yüzleri 30 m. mesafede kullanılabilir. ( Üçgen çoklu kurulum hedef yüzleri Dünya okçuluk Şampiyonalarında zorunludur kalkmıştır. )

 9. KİTAP 2, MADDE 7222, PUAN BÖLGELERİ ARASINDAKİ MESAFE • 50, 40 VE 30 m.lerde üçgen çok merkezli ( 5 veya 6 halkalı) hedef yüzü veya 4 merkezli hedef yüüzü kullanılırken, yukarıdaki yüzlerin merkezlerinin yere olan uzaklığı en fazla 172 cm, aşağıdakilerin ise merkezden yere 90 cm. olacaktır. Aynı yükseklikteki 2 hedef yüzünün puan bölgeleri arasındaki mesafe 2 cm 10 cm olacaktır. 4 merkezli hedef kurulumu yuvarlak hedeflerde kullanılamaz. ( Altı çizili kurallar yenidir ! )

 10. KİTAP-7232-HEDEF NUMARALARININ EBADI • Her hedefte bir hedef numarası olmalıdır. Bu numaralar açık alanda 30 cm, salonda ise minimum 15 cm. yüksekliğinde değişimli olacak şekilde sarı zemin üzerine siyah yazı ile yada siyah zemin üzerine sarı yazı ile yazılmalıdır (örnek: 1 numara sarı üzeri siyah, 2 numara siyah üzeri sarı vb.). Hedef numaraları her bir hedef minderinin alt yada üst merkezine ,hedef yüzüne değmeyecek ve ondan bağımsız bir şekilde tutturulmalıdır. ( Altı çizili yerler yeni kurallardır )

 11. Book 2, Article 7.2.4.2 and 7.5.6.2 • 7.2.4.2 ( emergency equipment : acil donanım ) değişiklik : 2. çizgide : Zaman manuel olarak levhalarla kontrol edildiğinde, bu levhaların ebadı 120 cm. e 80 cm olacaktır.Rüzgara karşı dayanıklı olabilmesi için sıkı bir şekilde takılması gerekir ve her iki tarafa da hızlıca gösterilebilmesi için kolayca döndürülebilmelidir. Her levhanın bir tarafı yeşil, diğer tarafı sarı olacaktır. ( burada renkler değişmiş )

 12. BOOK 2- ACİL DONANIM UYUMU- 7562 • Atış kontrolü levhalarla yapıldığında : levhaların aynı tarafları ( bir tarafları sarı, diğer tarafları yeşil ) atış sahasının her iki tarafından görülecek şekilde aynı anda gösterilir. Sarı renkli taraf, zamanın bitimine 30 sn. kaldığını bildirmek için sporculara doğru çevrilir. Levhanın yeşil tarafı ise diğer bütün zamanlarda sporculara dönük şekilde olacaktır. ( burada renkler değişmiş )

 13. MADDE 7414-İLKÖNCE ATILACAK TUR HK. • Bir yarışma progamı aynı gün içinde bölümlü veya bütün olarak atılacak FITA turları kadar diğer turlarıda kapsıyorsa, ilkönce FITA turu atışları yapılacaktır. ( BU MADDE ARTIK YOK ! BU KURAL KALKTI )

 14. BOOK 2 MADDE 7429- • Bay çekenlerin yarışma sahasındaki deneme atışları her seride 3 er okla sınırlıdır. Deneme atışları Klasik yaylarda maksimum 3 set, makaralı yaylarda ise 5 seri ile sınırlıdır. Hakem tarafından uyarılmasına rağmen bir seri içinde 3 ten fazla ok atan bir sporcu, yarışma alanındaki o andan sonraki denem atış hakkını kaybedebilir, ancak böyle bir kural ihlali sporcunun bir sonraki yarışmasını etkilemez. ( bu maddeler tamamen yenidir ? )

 15. Takım Diskalifiyesi 7533 • 7533 – Her takımda, sıralama atışlarında en yüksek puanı alan 3 sporcu( karışık takımda 2 sporcu) yer alır. Ancak takım yöneticisi, yarışmadan en az 1 saat önce, Atış Direktörüne veya Baş Hakeme yazılı olarak sıralama turlarında yarışmış başka bir sporcusunu, diğer 3 sporcusundan biriyle değiştirme isteğini bildirir. • Değişim durumunda, madalyalar sıralama atışı yapan sporculara değil takım yarışında atış yapan sporculara verilir. Yukarıda bahsedilen kuralları ihlal eden takım diskalifiye edilir. ( altı çizili bölüm yeni ! )

 16. Book 2 Madde 7725 Atış Başladıktan sonra gelmek • 2012 – 138 – Atış başladıktan sonra gelen bir sporcunun gecikmesi, kendi konrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanmışsa ve bu durum turnuvanın başhakemi veya yerine bakan temsilcisi Atış Direktörü tarafından tatmin edici ve inandırıcı bulunuyorsa, o sporcu o ana kadar atamadığı oklarını atar. Aksi takdirde ( hakem veya temsilcisi neden konusunda ikna olmamışsa ) sporcu o ana kadar atamadığı ok hakkını kaybetmiş sayılır. ( burada tek değişiklik ; Atış Direktörü yerine bu kararı Baş hakemin veya yerine bakan temsilcisinin almasıdır. ) • Atış hakkı varsa, o mesafedeki atışlar bittikten sonra sporcuya oklarını atması için izin verilecektir ancak hiçbir şekilde ok sayısı 12 ‘ yi geçemeyecektir. Bir sporcunun Olimpik veya Makaralı karşılaşma ( eleme ) turlarında oklarını telafi etmesi mümkün değildir.

 17. Kitap 2 78181, 78182 ve 78183. maddeler – Sportmenlik dışı davranış • 78181 – ( bu madde 2010 da yok! )Sportmenlik dışı hareketlere müsamaha edilmeyecektir. Böyle davranan bir sporcu veya onun yardımında olan herhangi bir kişinin sportmenlik dışı davranışı, sporcunun veya söz konusu kişinin diskalifiyesi ile sonuçlanacak ve belkide bu kişiler ilerideki yarışmalardan geçici olarak men edilebileceklerdir. ( 17. ve 18. slaytlardaki kurallar yenidir 2011 de yoktur ! )

 18. 78182 – Yetkisiz olarak bir skoru değiştiren veya üzerinde tahrifat yapan veya bilerek değiştirtip tahrifat yaptıran bir kişi diskalifiye edilecektir. ( yeni kural ! ) • 78183 – Puanlar skorerler tarafından doğrulanmadan önce hedeften çekilen oklar karavana ( M ) olarak yazılacaktır.Aynı hatanın tekrar etmesi halinde sporcu diskalifiye edilecektir. ( yeni kural ! )

 19. Kırmızı Kartın ortadan kalkması • Eğer bir takım sarı karta ( veya sarı ışığa ) itaat etmez ve sporcu atışını yapar ise takım o serideki en yüksek puanını kaybeder. Bu ihlal hakemin kırmız kart göstermesine neden olur. ( Bu kural yenidir ! 2011 de yoktur ! Takım atışlarında kırmızı kart göstermek kalkmıştır ! )