slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLEŞİKLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLEŞİKLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

BİLEŞİKLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

BİLEŞİKLER. 2. Ünite 1. Bölüm: Bileşikler Nasıl Oluşur?. Bazı elementlerin elektron dizilimi. 1.1. Elementlerin Elektron Alma-Verme-Ortaklaşma Eğilimleri. Bileşikler, atomların elektron alma-verme veya ortaklaşa kullanma eğilimleri sonucu mu oluşurlar?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİLEŞİKLER' - neal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BİLEŞİKLER

2. Ünite

1. Bölüm:

Bileşikler Nasıl Oluşur?

slide3

1.1. Elementlerin Elektron Alma-Verme-Ortaklaşma Eğilimleri

 • Bileşikler, atomların elektron alma-verme veya ortaklaşa kullanma eğilimleri sonucu mu oluşurlar?
 • Bileşiklerin oluşmasının elektron dizilimi ile ilişkisi var mıdır?
slide4

Sorular

 • Hangi elementlerin atomları elektron almaya eğilimlidir?
 • Hangi elementlerin atomları elektron vermeye eğilimlidir?
 • Hangi elementlerin atomları elektronlarını ortaklaşmaya eğilimlidir? Neden?
slide5

Bağ Yapma – Elektron Dizilimi İlişkisi

 • Atomların elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanma eğilimini belirlemek için elektron dizilimine bakılır.
slide6

Elektron alma-verme ilişkisi

 • Son katmanındaki elektron sayısı soy gazın son katmanındaki elektron sayısına yakın olan VA, VIA, VIIA grubundaki atomların çoğunluğu elektron alır.
 • Son katmanında elektron sayısı 1, 2 ve 3 olan IA, IIA ve IIIA grubu atomlar (Hidrojen hariç) elektron verme eğilimindedir.
slide7

Elektron Ortaklaşa Kullanma

 • Bor, Karbon ve Kükürt elektronlarını genellikle ortaklaşa kullanma eğilimindedir.
 • Karbonun birinci katmanında 2, ikinci katmanında 4 elektron vardır. Karbon 4 elektron alabilir ya da 4 elektron verebilir. Ancak bileşik oluşurken bu durum gözlenmez.
 • Çünkü karbon atomunun elektronlarını ortaklaşa kullanma eğilimindedir.
slide8

Elektron alma-verme eğilimi

 • Periyodik Tablo’nun sol tarafındaki elementler (metaller) elektron verme eğilimindedir.
 • Periyodik Tablo’nun sağ tarafındaki elementler (ametaller) elektron alma eğilimindedir. (Oksijen, Flor, Klor, Brom, İyot…)
 • Soy gazların son katmanları elektronlarla tamamen doludur. Kararlı elektron düzenlerine sahiptirler.
 • Diğer elementler de elektron alarak-vererek veya ortaklaşarak elektron düzenlerini soy gaz elektron düzenine benzetirler.
slide14

Periyodik Tablo’da Gruplar

 • IA, IIA, IIIA grubu elementlerinin son katmanında sırasıyla 1, 2 ve 3 elektron vardır.
 • Periyodik cetvelin sol tarafındaki elementler elektron verme eğilimindedirler.
 • VIA grubu elementlerinin son katmanında 6 elektron vardır. İki elektron aldıklarında -2 yüklü olurlar. Soy gaz elektron düzenine benzerler.
 • VIIA grubu elementlerinin son katmanında 7 elektron vardır. Bir elektron aldıklarında -1 yüklü olurlar. Soy gaz elektron düzenine benzerler.
slide15

Soy Gazlar

 • Kimyasal olaylara karşı son derece isteksizdirler.
 • Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Helyumun kaynama noktası -269 0C’dir.
 • Gaz halinde bulunurlar.
 • Kararlı elektron düzenine sahiptirler.
slide17

Alkali Metallerin Özellikleri

 • IA grubu elementleridir.
 • Hepsinin son katmanında bir elektron vardır.
 • Son katmanlarındaki 1 elektronunu verme eğilimindedirler.
 • Aktif metaller olarak bilinirler.
 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Erime noktaları Hg ve Ga hariç bütün metallerinkinden düşüktür.
slide19

Toprak Alkali Metaller

 • IIA grubu elementleridir.
 • Hepsinin son katmanında iki elektron vardır.
 • Son katmanlarındaki 2 e- verme eğilimindedirler.
 • Alkali metallere göre tepkimeye girme eğilimi daha azdır.
 • Erime ve kaynama noktaları daha düşüktür.
slide20

Halojenler

 • VII A grubu elementleridir.
 • Elementel hâlde 2 atomlu moleküller halinde bulunurlar. (F2, Cl2, Br2, I2)
 • Bileşik oluştururken elektron alma eğilimindedirler.
 • Oda koşullarında F2, Cl2 gaz,Br2 sıvı, I2katıdır.
 • Grupta yukarıdan aşağıya indikçe erime ve kaynama noktaları artar.
slide21

1.2. İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı

 • Yüksüz atomda, proton sayısı elektron sayısınaeşittir.
 • Atomlar, kararlı hâle gelebilmek için kendine en yakın soy gaz elektron düzenine erişmeye çalışır. Bunun için ya elektron alır ya da verirler.
 • Atom tek katmanlıysa katmanda iki elektron bulunduğunda kararlıdır (dublet kuralı).
slide22

 • Atom birden fazla katmana sahipse, son katmanında 8 elektron bulunduğunda kararlıdır (Oktet kuralı).
 • Yüksüz bir atomdan elektron alış-verişi sırasında proton ve nötron sayısı değişmez. Elektron sayısı değişir.
 • Bir atom elektron veriyorsa pozitif (+) yüklü olur.
slide23

 • İyon Bir atom elektron alıyorsa negatif (-) yüklü tanecikler oluşturur.
 • Pozitif ve negatif yüklü taneciklere iyondenir. yükü, element sembolünün sağ üst köşesine yazılır.
 • Na+, F-, Mg2+, O2-
slide24

 • SO3, N2O5 gibi bileşiklerde iyon yükü terimi kullanılamaz. Çünkü burada iyon yoktur. Suda serbest iyonlar oluşturmazlar.
 • Bu yüzden bu atomlarda iyon yükü yerine yükseltgenme basamağı kullanmak uygundur.
 • Bütün atomlarda yükseltgenme basamağı kullanılabilir.
slide26

Yükseltgenme Basamaklarının Hesaplanması

 • IA grubu elementleri +1, IIA grubu elementleri +2, IIIA grubu elementleri +3 yükseltgenme basamağına sahiptir. Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+, Ca2+, Al3+
 • Bileşiklerde Oksijenin yükseltgenme basamağı -2’dir. Peroksitlerde (H2O2, Na2O2,…) -1, OF2 bileşiğinde +2’dir.
slide27

Hidrojen bileşiklerinde genellikle +1’dir. Hidrürlerde (NaH, MgH2,…) -1’dir.

 • Tüm bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı SIFIRdır.
slide28

H2SO4’te S’ün yükseltgenme basamağı kaçtır?

: 2.(+1) + 1.(a) + 4.(-2) = 0

2 + a –8 = 0

a - 6 = 0

a = +6

slide29

K2Cr2O7’te Cr’nin yükseltgenme basamağı kaçtır?

: 2.(+1) + 2.(a) + 7.(-2) = 0

2 + 2a –14 = 0

2a - 12 = 0

2a = +12

a = +6

slide30

Na2CO3’te C’un yükseltgenme basamağı kaçtır?

: 2.(+1) + 1.(a) + 3.(-2) = 0

2 + a –6 = 0

a - 4 = 0

a = +4

slide32

FeO ve Fe2O3’ün Yükseltgenme basamakları

FeaO2-

a + (-2) = 0

a = +2

Bazı elementlerin birden fazla yükseltgenme basamakları vardır.

slide39

İYONLARDAN BİLEŞİK OLUŞUMU

 • Atomlar bağ oluşturmak üzere biraraya geldiklerinde, çekirdeklerindeki en uzak elektronlarla etkileşir.
 • Kimyasal bağlarda en dış tabakadaki elektronlar etkindir. Bunlara değerlik elektronları denir.
 • Atomların değerlik elektronları grup numaralarına eşittir.
slide40

Lewis yapısı

 • Dış tabakadaki her bir elektron bir nokta ile gösterilir.
 • Değerlik elektronları sayısı dörtten azsa elementin etrafına teker teker yazılır.
 • Değerlik elektronları sayısı dörtten fazlaysa tek noktaların yanına bir nokta konulur.
 • Elektron sayısı sekizden fazla olamaz. Oktet kuralı
slide47

BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN YAZILMASI

Önce pozitif yüklü iyon, sonra negatif yüklü iyon yazılır.

Bileşikteki iyon yükleri toplamı sıfır olmalıdır.

Katsayılar en küçük tamsayı olacak şekilde yazılmalıdır. Mg2S2 değil MgS (Peroksitler hariç- H2O2…)

slide48

Bileşik Formüllerinin Yazılması

Xn+ ve Ym+ arasında bileşik oluşumu

Çaprazlama

slide49

Fe2O3 bilesiginde Demir (Fe) atomunun 2 tane, Oksijen (O) atomunun ise 3 tane olduğu görülür.

 • Çok atomlu iyonlara kök denir.
 • Eğer bileşik içerisinde kök varsa parantez içerisine alınır. Örneğin, Fe2(CO3)3 bilesiginde 2 tane Fe atomu ile 3 tane CO3-iyonunun bulunduğu anlaşılır.
 • Kök, bileşikte bir tane ise paranteze alınmaz. MgSO4 , Na2CO3, KNO3 gibi.
slide52

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

 • Bileşikler içerdikleri element türüne göre ikiye ayrılırlar:
 • Metal – Ametal Bileşikler
 • Ametal – Ametal Bileşikler
slide54

Metal-Ametal Bileşiklerin Adlandırılması

Genel Formül:

Metalin Adı + Ametalin Adı

slide55

…Metal-Ametal Bileşiklerin Adlandırılması

 • Hidrojen (H-) sonda ise HİDRÜR
 • Oksijen (O2-) sonda ise OKSİT
 • Kükürt (S2-) sonda ise SÜLFÜR
 • Azot (N3-) sonda ise NİTRÜR
 • Fosfor (P3-) sonda ise FOSFÜR
 • F-, Cl-, Br-, I- sonda ise –ÜR eki kullanılır.
slide58

İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı

 • İyonik bileşikleri oluşturan birimler atomlar değil iyonlardır.
 • Anyon ve katyonlar elektriksel itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapısı oluşturur.
slide60

Birim hücre

 • İyonik yapılarda tekrarlayan birimlere birim hücre denir.
 • Kristal örgü yapısı nedeniyle yemek tuzu olarak bilinen NaCl molekülü Na6Cl6şeklinde yazılabilir. Fakat en sade şekilde yazım kabul gördüğünden NaCl şeklinde yazılır.
slide61

NaCl’ün suda çözünmesi

NaCl(k) Na+(suda) + Cl-(suda)

slide65

MgBr2’nin Suda Çözülmesi

 • MgBr2 (k)Mg2+(suda) + 2 Cl-(suda)
slide66

İyonik Bileşiklerin Özellikleri

 • İyonik bileşikler, iyonlar arasında kuvvetli elektriksel çekim kuvveti olduğundan katı halde bulunurlar.
 • Katı halde elektrik akımını iletmezler.
 • Eritildiklerinde ya da suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler.
 • Erime ve kaynama sıcaklıkları çok yüksektir.
 • Sert ve kırılgandırlar.
slide67

Kovalent Bileşikler

2. Ünite 3. Bölüm

e le tirin
Eşleştirin

Kimyasal Bileşiklerin isimlendirilmesi

o 2 molek l
O2 molekülü

Oksijen atomunun son elektron katmanında altı elektronu vardır.

Oksijen atomu Lewis yapısı ile gösterildiğinde 4 tane ortaklaşmış elektronu,

İki tane de ortaklaşmamış elektronu vardır. Ortaklaşmamış elektronlar bağ yapan elektronlardır.

O2 molekülünde bağa katılan elektron sayısı: 4

O2 molekülünde bağ yapmaya katılmayan elektron sayısı: 8