Енергозбереження - PowerPoint PPT Presentation

nikkos
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Енергозбереження PowerPoint Presentation
Download Presentation
Енергозбереження

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Енергозбереження
268 Views
Download Presentation

Енергозбереження

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Енергозбереження

  2. Автори проекту: Роїк Мар’яна Мельник Марина

  3. Енергозбереження вдома:

  4. Енергія - це міра змін, які відбуваються з тілами в оточуючому світі. Енергію вимірюють у джоулях або в калоріях. Між цими одиницями існує таке співвідношення:1 кал = 4.2 Дж

  5. Лампирозжарюванняміняємо на енергозберігаючі

  6. Викоритсання тепла підземних вод для отримання електроенергії

  7. Найголовнішою та актуальною проблемою сьогодні для країни є проблема реального енергозбереження. Нинішня ситуація є наслідком певної технологічної, незадовільної структури енергетичного сектора та впливу «тіньового» сектора. Для успішного функціонування промислового підприємства на ринку теплообмінного обладнання в металургійному комплексі, оцінка його конкурентоспроможності є об'єктивною необхідністю. Як процес виявлення сильних і слабких місць підприємства вона дає можливість максимального удосконалення його діяльності та виявлення його прихованих потенційних можливостей. Конкурентоспроможність підприємства з виробництва теплообмінного обладнання також є найбільш запитаною при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і виході назарубіжні ринки.

  8. Електричну енергію можна одержувати і за рахунок енергії вітру, будучи вітрові електростанції

  9. Висновок: Ми повинні навчитися витрачати енергію економно!

  10. Наша адреса: Хмельницька область, Кам’янець – Подільський район, м. Кам’янець – Подільський, вул. Л. Українки 59, спеціалізована ЗОШ № 5 6 - Б клас