slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NPÖ - Västra Götaland PowerPoint Presentation
Download Presentation
NPÖ - Västra Götaland

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

NPÖ - Västra Götaland - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

NPÖ - Västra Götaland. Vad är Nationell Patientöversikt?. - En översikt över patientens vård- och omsorgsinformation från alla vårdgivare i Sverige - En ”Hitta och titta” lösning - En del av den beslutade nationella IT-strategin. Varför införs NPÖ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NPÖ - Västra Götaland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vad r nationell patient versikt
Vad är Nationell Patientöversikt?
 • - En översikt över patientens vård- och omsorgsinformation från alla vårdgivare i Sverige
 • - En ”Hitta och titta” lösning
 • - En del av den beslutade nationella IT-strategin
varf r inf rs np
Varför införs NPÖ?
 • - För att underlätta samverkan inom och över vårdgivargränserna genom att ge tillgång till relevant vårdinformation och därigenom förbättra patientsäkerheten
 • - Behovet av en nationell lösning som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till viktig patientinformation, oavsett organisationstillhörighet, tid och plats, har styrt utvecklingen av NPÖ
beslut hsu 2010 02 24
Beslut HSU 2010-02-24
 • att Västra Götalandsregionen ska påbörja ett etappvist införande av nationell patientöversikt (NPÖ) med början i april 2010.
 • att finansieringen sker genom hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsresurser.
 • att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Sjukvårdsrådgivningen SVR om anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ).
projektets omfattning
Projektets omfattning
 • - Produktion av information till NPÖ från regionens, privata vårdgivares samt kommunernas vård- och omsorgs-system.
 • - Åtkomst till informationen i NPÖ för behöriga användare
 • - Projektet omfattar i tid 2010 -2011
n r inf rs np
När införs NPÖ ?
 • - Från Västra Götaland presenteras den första patient- informationen i NPÖ i september 2010
 • - Förutsättningarna för att införa i verksamheten är att begreppen i Patient datalagen används.
 • - Första användarna kan starta i september 2010
 • - Linjeorganisationen inför, med projektets stöd
slide7

Införandeplan för Nationell Patientöversikt2010•Anslutning av landstingen Sörmland, Jönköping, SLL Norrtälje, Östergötland, Blekinge, Kronoberg samt Västra Götalandsregionen•Många kommuner och privata vårdgivare ansluts2011•Ytterligare 10 landsting ansluts•Många kommuner och privata vårdgivare ansluts 2012•De sista tre landstingen ansluts

slide8
De olika vårdgivarna använder NPÖ för att få tillgång till varandras information och loggar in med sina SITHS-kort…

8

informationsm ngder i np
Informationsmängder i NPÖ
 • Vård- och omsorgstagare
 • - Uppmärksamhetssignal
 • - Diagnos
 • - Vård- och omsorgstjänst
 • - Läkemedel - läkemedelsförteckningen
 • - Vård- och omsorgskontakt
 • - Funktionstillstånd
 • - Vård- och omsorgsplan
 • - Undersökningsresultat
verksamhetsfr gor
Verksamhetsfrågor
 • - Chefläkargruppen är referensgrupp - Lars Gelander
 • - Vilka Nyttoeffekter ger NPÖ?
 • - Vilka informationsmängder är viktigast att få tillgång till?
 • - Vilken information skall visas?
     • - Från vilka system skall den hämtas?
     • - Hur gammal information skall visas?
     • - Signerad eller osignerad information??
avgr nsningar under 2010
Avgränsningar under 2010
 • - Begränsning av antal system
 • - Begränsning av antal användare
 • - Begränsning av antal informationsmängder
 • - Begränsning av information inom vissa informationsmängder
 • - Ett geografiskt område som start
slide17

NPÖ

NPÖ

INFORMATIONSSYSTEM

Asynja

BFR

Elvis

Journal III

Klara

Labbsystem

Medidoc

Melior

Obstetrix

produktion av information till np
Produktion av information till NPÖ
 • Genomförandeplan:
 • - Bild och funktionsregistret september
 • - Melior - sjukhusens journalsystem oktober
 • - Asynja - privata vårdgivare i primärvården oktober
 • - Journal lll/Medidoc primärvårdens journalsystem ?
 • - Laboratoriesvar
 • - Ytterligare system: SVPL - Klara, Obstetrix, ELVIS
vad kr vs f r att anv nda np
Vad krävs för att använda NPÖ?
 • - Verksamhetschefen beslutar om behörighet till NPÖ
 • - Användarna har kunskap om funktion och regelverk
 • - Inloggning sker med Tjänstekortet
 • - Patienten ger sitt samtycke enligt Sammanhållen journalföring
tkomst till information i np
Åtkomst till information i NPÖ
 • Steg 1 September 2010
   • Användare på Alingsås lasarett samt i delar av Primärvården Södra Älvsborg, offentlig och privat
 • Steg 2 Oktober 2010 -
   • Primärvård, offentlig och privat
   • Sjukhus i Västra Götalandsregionen
 • Steg 3 Under 2011
   • Kommunal vård och omsorg
utv rderingsprojekt
Utvärderingsprojekt
 • - Ett Uppdrag till Nordic Centre for Health and Social Assessment (NCHSA) under 3 år.
 • - Frågeställningar:
   • Vad kännetecknar implementeringen av NPÖ?
   • Vilken genomslagskraft får NPÖ på vårdens professioner?
   • Hur påverkas det värdeskapande mötet med patienten/brukaren?
 • - Metod bla Intervjuer av användare, företrädare för patientorganisationer och projektmedlemmar
fr gor kontakta oss
Frågor? - Kontakta oss
 • Dan Wiklund,
 • styrgruppsordförandedan.wiklund@vgregion.se
 • Carl-Erik Johnsson
 • vice styrgruppsordförandecarl-erik.johnsson@vgregion.se
 • Ingela Jägerstedt Larsson,
 • projektledareingela.jagerstedt-larsson@vgregion.se
 • Patrik Mattsson,
 • tekniskprojektledarepatrik.mattsson@vgregion.se
 • http://intra.vgregion.se/npo
styrgrupp
Styrgrupp
 • Dan Wiklund – ordförande
 • Carl-Erik Johnsson – v ordförande
 • Anki Forsell
 • Bengt-Göran Olausson
 • Kaj Stenlöf
 • Lars Björkman
 • Lennart Holeby
 • Marianne Berggren
 • Mikael Johansson
 • Petra Emanuelsson
 • Ingela Jägerstedt Larsson - Projektledare
diskussionsfr gor
Diskussionsfrågor
 • Förslag på införande strategi för Åtkomstprojektet?
 • Förslag på grupp för information?
 • Kontaktpersoner IT och
 • Kontaktpersoner Verksamhet