1 / 9

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Ing. Ilona Sadílková Materiál : VY_32_INOVACE_ICT36.16 Téma: PowerPoint Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826 Klíčová slova: objekt, klipart, automatický tvar, diagram

nika
Download Presentation

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Ing. Ilona Sadílková Materiál: VY_32_INOVACE_ICT36.16 Téma: PowerPoint Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826 Klíčová slova: objekt, klipart, automatický tvar, diagram Anotace: Tato prezentace slouží jako vodítko nebo průvodce pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníků pro vytvoření prezentace a vložení různých objektů v programu MS PowerPoint.

  2. VY_32_INOVACE_ICT36.16 Práce s objekty (program PowerPoint)

  3. Co je to objekt? Kromě textových polí se s objekty setkáme v podobě -obrázků - diagramů -tabulek - grafů atd. Nejčastější je obrázek (klipart, libovolný obrázek, automatické tvary, WordArt)

  4. Automatické tvary Cesta: a) Vložit – obrazce b) Domů – panel kreslení- obrazce Obsahují: různé čáry, šipky, vývojové diagramy, hvězdy, nápisy, popisky…. V panelu kreslení lze měnit barvy, velikost, měřítko, umístění a další efekty všech obrazců.

  5. Klipart = obyčejný kreslený obrázek. Powerpoint nám poskytuje databázy obrázků, aniž bychom museli vyhledávat složitě obrázek z internetu. Cesta: Vložit – Klipart !!Pozor Klipart nepodléhá autorizačnímu zákonu!! Je jich spousta na internetu, ale i v databázích programů.

  6. Obrázky a úprava obrázků Cesta: Vložit – obrázek Lze upravovat: barva, kontrast, jas, ořezání, otočení, odraz, stín. Formát obrázku-pravým kliknutím myši

  7. Wordart = ozdobný text, uplatní se tam, kde je třeba zdůraznit nadpisy. Cesta: Vložit – Wordart Objekt WordArt je galerie stylů textu, které je možné přidat do dokumentů systému Office a vytvořit tak ozdobné efekty, například stínovaný nebo zrcadlený (odrážený) text. V aplikaci PowerPoint je také možné převést existující text na objekt WordArt.

  8. Úkol pro dnešek: Vytvořte prezentaci, která bude obsahovat 4 slidy v programu Powerpoint. V každém ze slidu bude použit jeden z objektů, o kterém jsme si říkali. 1-užití automatických tvarů 2-užití klipartu 3-užití obrázku z inernetu/souboru 4-užití wordartu Vždy při tvorbě prezentace si zkuste více variant a nechte ten, který se Vám nejvíce líbí.

  9. Použité zdroje: • http://is.muni.cz/th/79261/pedf_b/Bakalarska_prace_powerpoint_a.pdf • Obrázky: http://melisko.webnode.sk/news/ms-word-praca-s-grafickymi-objektami1/ • http://www.topkvetinarstvi.cz/ruze • http://www.osel.cz/index.php?clanek=830 • http://jenmodry.blog.cz/0911/modre-ruze Didaktické poznámky: Tato prezentace slouží jako vodítko nebo průvodce pro žáky 6.,7.,8. a 9. ročníků pro vytvoření prezentace a vložení různých objektů v programu MS Powerpoint. Vypracovala: Mgr. Ilona Sadílková, červen/2012 Informační a komunikační technologie, seminář z INF, MS Powerpoint

More Related