tema 1 aspectes epistemol gics i normatius de l organitzaci escolar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMA 1 . ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMA 1 . ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

TEMA 1 . ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Profesorado: Antonio Giner Gomis (coordinador) Vicente Carrasco Embuena José Antonio Corral Fuentes Aurora Fourcade López Marcos Jesús Iglesias Martínez Cristina Lapeña Pérez Inés Lozano Cabezas María Ángeles Martínez Ruiz Francisco Pastor Verdú Joaquín Ripoll Ferrándiz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEMA 1 . ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR' - nida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema 1 aspectes epistemol gics i normatius de l organitzaci escolar

Profesorado:

Antonio Giner Gomis (coordinador)

Vicente Carrasco Embuena

José Antonio Corral Fuentes

Aurora Fourcade López

Marcos Jesús Iglesias Martínez

Cristina Lapeña Pérez

Inés Lozano Cabezas

María Ángeles Martínez Ruiz

Francisco Pastor Verdú

Joaquín Ripoll Ferrándiz

Pilar Tormo Jordá

TEMA 1. ASPECTES EPISTEMOLÒGICS I NORMATIUS DE L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR

Organització i gestió en centres educatiusd'Educació Infantil i EducacióPrimària

continguts
Continguts
 • Aproximacionsal concepted’organització escolar.
 • Teories sobre l’organització escolar
slide3

ABAST I SENTIT DEL TERME ORGANITZACIÓ

Apareix en camps diversos i heterogenis

Social, cultural, econòmic, polític, religiós, sanitari, empresarial, escolar, temps lliure, voluntariat...

Té un matís d'harmonització, d'ajustament, d'adequat funcionament i d'equilibri en l'engranatge de les parts que integren una totalitat.

 • Científicament:
 • Establir o reformar alguna cosa per a assolir una fi, coordinant els mitjans i les persones adequades
 • Disposar i preparar un conjunt de persones, amb els mitjans adequats, per a assolir una fi determinada
slide4

Doble perspectiva de l’organització

ÉS UN PROCÉS

“La nostra organització no descansa, funciona sempre en benefici dels seus associats".

ÉS UN EFECTE, UN RESULTAT

“L’organització de l'acte acadèmic ha estat perfecta"

slide5

Definició

de metes

Rendició de

responsabilitats

Divisió i

estructura

de funcions

REQUISITS DE

L’ORGANITZACIÓ

Distribució

de funcions

entre

integrants

Calendari

d'actuacions

Coordinació

del treball

aproximacions al concepte d organitzaci escolar
Aproximacions al concepted’organització escolar.

RUFINO BLANCO (1932)

“S’entén per organització escolar, la bona disposició dels elements necessaris per a educar als xiquets per mitjà de la instrucció”

OE és la correcta adequació dels diferents elements de l’escola

GARCÍA HOZ (1973)

“Podem definir la ciència de l'organització escolar com estudi analític de l'escola, de les relacions i ordenació dels seus diferents elements, a fi que concórreguen adequadament a l'educació dels escolars".

OE té el mateixobjectiu pero ambanàlisi, interdependència i ordre

aproximacions al concepte d organitzaci escolar1
Aproximacions al concepted’organització escolar.

JUAN MANUEL MORENO (1978)

“Organització escolar és la disciplina pedagògica que té per objecte l'estudi de la realitat complexa de l'escola –en les seues consideracions teòrica, estàtic-analítica, dinàmic-sintètica, progressiva i projectiva– per a establir un ordre en aquesta realitat; ordre al servei de l'educació integral dels escolars”.

Amplia la idea de OE: l’escolaés una realitat complexa ambmoltesperspectives

LOURENÇO FILHO (1974)

“L'organització escolar pretén... imprimir a les activitats... un sentit funcional, mitjançant un major coneixement i una major graduació de les fins, així com una articulació més productiva dels elements i recursos amb que aqueixes fins poden ser perseguides i aconseguides”.

Pragmàtica i funcional: informació, ordenació de fins i racionalització de mitjans

aproximacions al concepte d organitzaci escolar2
Aproximacions al concepted’organització escolar.

FILO GARCÍA REQUENA (1997)

“L’Organització Escolar és l'estudi científic de les institucions docents i de l'adequada i ordenada gestió dels elements que les integren per a afavorir els aprenentatges i propiciar l'educació”.

Enfocament més extens, global i complet

qu s l organitzaci escolar
Què és l’organització escolar?
 • Disciplina aplicativa-normativa (no especulativa)
 • Analitza les situacions
 • Estableix pautes derivades de les disposicions legals, de la reflexió i, amb freqüència, de l'experiència docent contrastada i de la investigació.
 • Demana el coneixement dels següents aspectes:
   • el sistema escolar vigent
   • els diferents tipus de centres
   • els elements de la realitat educativa, com a parts interdepenents.
contingut de l organitzaci escolar
Contingut de l’organització escolar
 • Elements formals i funcionals
  • El sistema escolar
  • La planificació
  • Els equips de treball
  • Els òrgans de govern i participació
  • El clima educatiu
  • Les relacions humanes...
 • Elements materials
  • L’espai
  • Els recursos
 • Elements personals
 • El Professorat
 • Les Famílies
 • L’ alumnat
 • El PAS
 • Elements auxiliars i complementaris
 • Les activitats extraescolars
 • Els serveis complementaris
 • Les relacions amb la comunitat
 • Els serveis de suport extern...
principis generals
Principis generals

Referències o suports que integren els requisits i les finalitats de l’activitat organitzativa

 • Adaptació
 • Harmonia
 • Coherència
 • Creativitat
 • Determinaciód'objectius
 • Ordenaciód'elements
 • Coordinaciód'actuacions
 • Atribució de responsabilitats
l organitzaci escolar en el marc de les cc ee
L’organització escolar en el marc de les CC.EE.

L‘Organització Escolar es una ciència analítica, de caràcter tècnic-mesològic, que s'ocupa de l'ordenació i coordinació dels elements que intervenen en el fet educatiu.

teories sobre l organitzaci escolar

EXISTENCIALS

TIPUS

DE

TEORIES

NOVES

TEORIES

CLÀSSIQUES

Teories sobre l’organització escolar

DEFINICIÓ

Paradigmes, esquemes teòrics, formes de concebre l’escola i de disposar convenientment els seus elements perquè concórreguen oportunament per a l'èxit escolar.

teories existencials
Teoriesexistencials
 • Moviments llibertaris i utòpics
 • Els millors centres funcionen per inèrcia
 • Dos valors: espontaneïtat i anomia

ABSÈNCIA

D'ORGANITZACIÓ

ESCOLAR.

 • Grups amb posicions conciliadores i eclèctiques
 • El millors centres cerquen l’equilibri raonable entre l'espontaneïtat i la norma.
 • Grups autoritaris (rigidesa intel·lectual i intolerància
 • El millors centres, els més reglamentats
 • Dos valors: intransigència i nomolatria

ORGANITZACIÓ

A ULTRANÇA

ORGANITZACIÓ FLEXIBLE

teories cl ssiques
Teoriesclàssiques
 • TAYLORISME (Teoria de l'organització fisiològica)
 • Cerca l'eficiència laboral, mitjançant la divisió de tasques i l'especialització.
 • Aplica els coneixements científics per a optimitzar els resultats.
 • Tot es troba reglamentat i controlat, no hi ha cap autonomia dels treballadors
 • Pilars: elevada productivitat, alts incentius i eficàcia.
 • DEPARTAMENTALIZACIÓ (Fayol)
 • Racionalitzar el treball per mitjà d'una divisió especialitzada de funcions o departaments, dirigits per les persones més idònies.
 • Pilars: Preveure, organitzar, dirigir, coordinar i controlar.
teories cl ssiques1
Teoriesclàssiques

MODEL DE GULICK i URWICK

- Precisa i concreta les idees clàssiques, elaborant un model aplicable a grans empreses i a institucions escolars.

OBJECCIONS: Consideració de la persona com una realitat mecànica, sense iniciativa. No és protagonista de la seua pròpia activitat.

noves teories
Noves teories

Model d’Elton Mayo

Defensa la importància de les relacions humanes en el món laboral, considerant que influeixen de forma decisiva en el rendiment.

Model de Merton.

Remarca la necessitat de confiar en el comportament dels membres d'una organització, una vegada que se'ls assigna una determinada responsabilitat.

Model de Zelznick

Propugna com idea fonamental: la delegació d'autoritat, creant esquemes d'organització que la facen possible.

noves teories1
Noves teories

Model de Gouldner

Planteja l’ús de regles generals i impersonals en el treball, per a disminuir les tensions interpersonals i difuminar les relacions d’autoritat.

Organització per objectius

Remarca la importància de la priorització dels objectius en qualsevol activitat i del control sobre la seua consecució, per a l’adequat funcionament de l’organització.

el curriculum
El Curriculum

Teoria crítica o política.

Entén les organitzacions com coalicions de persones o grups amb diversitat d'interessos (pacten, negocien...)

Objectius i metes no estan prèviament determinats, són producte de l'anàlisi, el debat i la negociació.

Necessitat d'aconseguir certes estratègies per a no perdre quotes de poder i assolir l'èxit en la presa de decisions.

Teoria cultural o interpretativa

Atén especialment el món dels símbols, valors i creences que es desenvolupen en una organització, (cultura organitzativa)

Analitzar-la, comprendre-la i interpretar-la ajudarà a trobar formes de respondre davant la incertesa, la confusió o els conflictes

bibliograf a
BIBLIOGRAFÍA

BOLÍVAR, A. (2000) Los centros escolares como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Madrid: La Muralla.

CANTÓN MAYO, I. (1996) Manual de Organización de centros educativos. Barcelona: Oikos-Tau.

GARCÍA REQUENA, F. (1997) Organización escolar y gestión de centros educativos. Málaga: Aljibe.

RAMO TRAVER, Z. y RODRIGUEZ CARREÑO, M. (1997) Guía de la organización de los colegios de Primaria y de las Escuelas Infantiles. Madrid: Escuela Española.