upravljanje serijom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upravljanje serijom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upravljanje serijom

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Upravljanje serijom - PowerPoint PPT Presentation

nicola
96 Views
Download Presentation

Upravljanje serijom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Upravljanje serijom SAP Best Practices

  2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Detaljno objašnjenje poslovnog procesa; ciljne grupe su svo osoblje logistike • Prednosti • Promjena matičnih podataka serije • Informacije gdje je serija korištena, npr. izvođenje opoziva serije ili izvješća državi • Informacije gdje je serija korištena, npr. u kojim zalihama, partijama provjere ili dokumentima materijala • Jedna točka održavanja serije • Ključni koraci procesa • Održavanje matičnog sloga serije • Batch Information Cockpit

  3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Voditelj skladišta

  4. Detaljni opis procesa • Upravljanje serijom Održavaj matični slog serije • Promjena matičnih podataka serije, npr. statusa serije, datuma proizvodnje, datuma isteka roka trajanja ili karakteristika serije Batch Information Cockpit • Lista upotrebe odabrane serije sortirana na temelju podrijetla serije • Lista upotrebe odabrane serije sortirana na temelju lokacije kamo je serija poslana • Dokumenti materijala povezani s odabranom serijom • Partije provjere povezane s odabranom serijom

  5. Dijagram toka procesa Upravljanje serijom Događaj Potrebno je znati gdje je serija korištena Potrebno je promijeniti matične podatke serije Voditelj skladišta Promjena statusa serije, datuma proizvodnje, datuma isteka roka trajanja itd. Batch Information Cockpit Potrebni su podaci gdje je serija prodana i kupljena Prikazane informacije: matični podaci serije, liste upotrebe, dokumenti materijala, partije provjere Pregled promjena matičnog sloga serije Prikaz promjena u donjem pogledu

  6. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision