upravljanje finansijama l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPRAVLJANJE FINANSIJAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA. Predmetni nastavnik : Prof. d r MARKO IVANIŠ E – mail : mivanis @ singidunum.ac. rs Literatura : Dr Marko Ivaniš : “Upravljanje finansijama”, (udžbenik) Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008. 1. SEMINARSKI RADOVI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UPRAVLJANJE FINANSIJAMA' - more


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravljanje finansijama

UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Predmetni nastavnik :Prof. dr MARKO IVANIŠ

E – mail : mivanis@singidunum.ac.rs

Literatura :

Dr Marko Ivaniš : “Upravljanje finansijama”, (udžbenik)

Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008.

1 seminarski radovi
1. SEMINARSKI RADOVI
 • Studenti koji žele da pišu seminarski rad mogu izabrati jednu od ponuđenih tema (spisak se daje u prilogu ovog slajda). Seminarski rad treba da bude obima između 15-20 stranica kucanog teksta normalnog proreda (Times New Roman - 12), pri čemu mora da sadrži sledeće osnovne celine : (1) naslovna strana (naziv fakulteta, naziv teme rada, ime i prezime studenta sa brojem indeksa, ime i prezime predmetnog nastavnika, mesto i datum), (2) sadržaj, (3) uvod, (4) razrada, (5) zaključak i (6) spisak bibliografskih jedinica (korišćena literatura).
 • Seminarski rad student radi isključivo u periodu dok traje semestar i može ga predati na ocenu asistentu Mr Sandri Mašić i to samo u periodu od 15.03 – 31.05 2009. godine. Nakon toga, seminarski radovi neće biti prihvaćeni. Seminarski rad se brani. Izradom i odbranom seminarskog rada student stiče maksimalno 10 bodova.
 • Seminarski rad se dostavlja na ocenu Sandri Mašić u elektronskoj formi na E – mail adresu : smasic@singidunum.ac.rs. Takođe, rad se može predati na ocenu i u pisanoj formi ukoričen u spiralu.
2 okvirni spisak tema za seminarsk e radov e
2. OKVIRNI SPISAK TEMA ZA SEMINARSKE RADOVE
 • 1) Finansijska funkcija preduzeća
 • 2) Organizacija finansijske funkcije preduzeća
 • 3) Sistem finansijskog upravljanja u preduzeću
 • 4) Finansijski ciljevi preduzeća
 • 5) Finansijska politika preduzeća
 • 6) Pravila finanansiranja
 • 7) Finansijska strategija i taktika preduzeća
 • 8) Finansijsko planiranje u preduzeću
 • 9) Finansijski plan kao instrument upravljanja preduzećem
 • 10) Metodologija izrade finanansijskog plana u preduzeću
 • 11) Plan novčanih tokova i likvidnost preduzeća
 • 12) Plan dugoročnih (kapitalnih) ulaganja
 • 11) Biznis plan u funkciji finansijskog upravljanja preduzećem
 • 12) Finansijski segment biznis plana
slide4
13) Finansijska kontrola kao instrument upravljanja finansijama
 • 14) Finansijska kontrola zasnovana na bilansima
 • 15) Finansijska kontrola zasnovana ns finansijskoj analizi
 • 16) Cash flow analiza
 • 17) Uloga i značaj finansijske analize u upravljanju finasijama preduzeća
 • 18) Analiza finansijskog stanja preduzeća
 • 19) Racio analiza
 • 19) Analiza finansijske ravnoteže i neravnoteže preduzeća
 • 20) Bilansi kao podloga finansijske analize
 • 21) Bilans stanja i ključni pokazatelji performansi preduzeća
 • 22) Bilans uspeha i ključni pokazatelji performansi preduzeća
 • 23) Bilans novčanih tokova i ključni pokazatelji performansi preduzeća
 • 24) Ocena boniteta preduzeća
 • 25) Ocena kreditne sposobnosti preduzeća
slide5
26) Finansijska konsolidacija preduzeća
 • 27) Upravljanje rizikom (leveridžom)
 • 28) Upravljanje obrtnim sredstvima
 • 29) Upravljanje novčanim sredstvima
 • 30) Upravljanje zalihama
 • 31) Upravljanje investicijama u preduzeću
 • 32) Investicioni projekti i investicioni kriterijumi
 • 33) Metode ocene investicionih projekata
 • 34) Dinamičke metode ocene investicionih projekata
 • 35) Investicione odluke u uslovima rizika
 • 36) Upravljanje portfolio investicijama
 • 37) Izvori finansiranja preduzeća (kratkoročni i dugoročni)
 • 38) Korporativno upravljanje - donošenje odluka o investiranju
 • 39) Korporativno upravljanje - donošenje odluka o finansiranju
 • 40) Korporativno upravljanje - donošenje odluka o dividendi