upravljanje zalog n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Upravljanje zalog

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Upravljanje zalog - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Upravljanje zalog. Statično določanje optim. količin za naročanje ob upoštevanju popustov oz. rabatov – primer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Upravljanje zalog' - aram


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upravljanje zalog
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje ob upoštevanju popustov oz. rabatov – primer
  • Predvidena skupna letna poraba materiala R je 5.000 enot. Stroški skladiščenja so 20% obračunske cene letno, strošek naročanja pa 49.000 € za eno nabavno akciijo. Običajna cena je 5.000 €/enoto, dobavitelj pa zagotavlja količinski popust po spodnji tabeli.
  • Kakšna je optimalna naročilna količina?
  • Koliko nabavnih akcij v letu bo potrebno?
  • Kakšni bodo stroški gospodarjenja z materialom?
upravljanje zalog1
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer
  • Vhodni podatki:
  • Optimalna naročilna količina:
upravljanje zalog2
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer
upravljanje zalog3
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Statično določanje optim. količin za naročanje – primer
  • Stroški gospodarjenja z materialom:
upravljanje zalog4
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge
  • Ob predpostavki, da je dobavni čas konstanten (in neodvisen od naročene količine), da je poraba med trajanjem dobavnega časa stacionarna ter da naročamo stalno enake količine, je poraba med dobavnim časom:
  • Naročilo materiala je treba sprožiti za trajanje dobavnega časa pred terminom, ko bo zaloga izčrpana - ko bo stanje zaloge enako porabi med dobavnim časom; stanje zaloge takrat je signalna zaloga;
  • Naroča se torej takrat, ko velikost zaloge doseže signalno zalogo; naroča se optimalno količino.
upravljanje zalog5
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge
  • Dobavni čas ni konstanten in/ali je poraba med dobavnim časom spremenljiva, je potrebno določiti signalno zalogo, ki je enaka vsoti količine porabe med dobavnim časom in varnostne zaloge:
  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga je p(z), medtem ko je verjetnost, da bo poraba enaka ali večja kot varnostna zaloga p’(z) = (1 – p(z))
upravljanje zalog6
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge
  • Pričakovanje e(z) se uporablja za določanje pričakovane nezaloženosti – manjkajoče količine za predpostavljeni varnostni faktor:
upravljanje zalog7
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge
upravljanje zalog8
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge - primer
  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.
  • Kakšna naj bo signalna zaloga?
upravljanje zalog9
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge – primer
  • Vhodni podatki:
  • Optimalna naročilna količina in št. nabavnih akcij:
upravljanje zalog10
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge - primer
  • Da bi prišlo do nezaloženosti enkrat letno, mora biti verjetnost:
  • Po tabeli odčitamo z interpolacijo z = 0,74
  • Signalna zaloga:
upravljanje zalog11
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev
  • Če dopuščamo odlaganje zahtev, lahko stopnjo nezaloženosti izrazimo kot:
  • oz. pričakovana nezaloženost:
  • Količina, ki je ne bomo mogli pokriti iz zaloge:
upravljanje zalog12
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer
  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.
  • Kakšna naj bo signalna zaloga in koliko enot materiala ne bomo mogli pokriti iz zaloge, če dopuščamo odlaganje dobav in zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98?
upravljanje zalog13
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer
  • Vhodni podatki:
  • Pričakovana nezaloženost in pričakovanje:
upravljanje zalog14
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer
  • Po tabeli za e(z) odčitamo z interpolacijo z = 0,675
  • Signalna zaloga:
  • Iz zaloge ne bo mogoče pokriti:
upravljanje zalog15
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z izgubo posla
  • Če dopuščamo izgubo posla, lahko stopnjo nezaloženosti izrazimo kot:
  • oz. pričakovana nezaloženost je takrat:
upravljanje zalog16
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z izgubo posla - primer
  • Predpostavimo, da želimo omejiti pričakovano nezaloženost z nekim materialom na enkrat letno. Vemo, da so stroški naročanja 10.000€ za eno naročilo, stroški skladiščenja 400€/enoto letno, poraba materiala 1000 enot/letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 100 enot in standardni odklon porabe med dobavnim časom 30 enot.
  • Kakšna naj bo signalna zaloga, če nezaloženost rezultira v izgubi posla in zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98?
upravljanje zalog17
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer
  • Vhodni podatki:
  • Pričakovana nezaloženost in pričakovanje:
upravljanje zalog18
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z odlaganjem zahtev - primer
  • Po tabeli za e(z) odčitamo z interpolacijo z = 0,6636
  • Signalna zaloga:
upravljanje zalog19
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti
  • Če je mogoče ugotoviti stroške nezaloženosti, se signalna zaloga lahko določi tako, da se minimira vsota stroškov zalog in skladiščenja in stroškov nezaloženosti
  • Povečevanje signalne zaloge povečuje varnostno zalogo in zmanjšuje nezaloženost, kar poveča stroške zalog in skladiščenja, a istočasno znižuje stroške nezaloženosti
  • Točka naročila, kjer bodo stroški minimalni, je tam, kjer povečanje stroškov zalog, ki ga povzroči zadnja dodana enota materiala ravno izravna prihranek v stroških nezaloženosti
upravljanje zalog20
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti
  • V primeru odlaganja dobav velja:

oziroma:

upravljanje zalog21
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti
  • V primeru izgube posla:

oziroma:

upravljanje zalog22
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer
  • Določiti želimo signalno zalogo za nek material, za katerega so stroški naročanja 8000DEN/enoto, stroški skladiščenja 500DEN/enoto letno, poraba materiala 1200 enot letno, pričakovana poraba med dobavnim časom 200 ent in standardni odklon porabe med dobavnim časom 80 enot, stroški nezaloženosti pa so 2500DEN/enoto. Nezaloženost lahko povzroči odlaganje ali izgubo posla.
upravljanje zalog23
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer
  • Vhodni podatki:
  • Optimalna naročilna količina:
upravljanje zalog24
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer
  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom enaka ali večja kot varnostna zaloga za primer odlaganja dobav:
  • Odčitamo za p’(z) = 0,033 z interpolacijo z = 1,84
  • Signalna zaloga:
upravljanje zalog25
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Določanje signalne zaloge z upoštevanjem stroška nezaloženosti – primer
  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom enaka ali večja kot varnostna zaloga za primer izgube posla:
  • Odčitamo za p’(z) = 0,0316 z interpolacijo z = 1,86
  • Signalna zaloga:
upravljanje zalog26
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje po sistemu dveh embalažnih enot
  • Preprosto in deluje brez zahtevnega računanja
  • Primerno za drobne cenene materiale iz razreda CX s kratkim dobavnim časom
  • Ideja:
   • Material je skladiščen v dveh embalažnih enotah
   • V prvo se odloži količina enaka signalni zalogi in zahtevnica za nabavo optimalne naročilne količine, v drugo pa preostala količina
   • Potrebe se krijejo iz druge emb. enote
   • Ko se le-ta izprazni, se vsebina prve emb. enote prenese v drugo, hkrati pa se sproži proces naročanja opt. naročilne količine
   • Ko je material dobavljen, se v prvo emb. enoto odloži količina, ki dopolni zalogo do signalne zaloge, preostala količina pa se odloži v drugo emb. enoto
upravljanje zalog27
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih
  • Čas med proženjem naročil – interval naročanja – je konstanten; velikost naročila se vsakič posebej določi in je enaka porabi v intervalu naročanja.
  • Količina za naročilo verjetno ne bo optimalna
  • Primerno za materiale CX – stacionarna poraba, nizka vrednost materiala
  • Ni primerna, če so stroški naročanja veliki
upravljanje zalog28
Upravljanje zalog

Vir: Ljubič T. (2000). Planiranje in vodenje proizvodnje. Založba Moderna organizacija, Kranj, str. 375.

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih
upravljanje zalog29
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih
  • Točka naročila je tam, kjer bodo stroški skladiščenja za naslednjo dodatno enoto večji ali enaki kot prihranek v stroških nezaloženosti.
  • Odlaganje:
  • Izguba posla:
upravljanje zalog30
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih
  • Povprečna poraba in standardni odklon porabe za nekaj zaporednih terminskih enot je:
  • Količina, ki je ne bomo mogli pokriti iz zaloge in pričakovanje nezaloženosti:
upravljanje zalog31
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Nek material naročamo v fiksnih časovnih intervalih po 2 tedna, njen dobavni čas je 1 teden. Stroški skladiščenja so 100DEN/teden, stroški nezaloženosti pa so 1000DEN/enoto. Nezaloženost povzroči izgubo posla. Poraba na teden se distribuira po normalni porazdelitvi s povprečjem 30 enot in standardnim odklonom 5 enot.
  • Želimo določiti maksimalno zalogo tako, da bo vsota stroškov skladiščenja in stroškov nezaloženosti najmanjša.
upravljanje zalog32
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Vhodni podatki:
  • Poraba in standardni odklon v intervalu naročanja in dobavnim časom:
upravljanje zalog33
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Verjetnost, da bo poraba med dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga:
  • Odčitamo glede na p(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,9685
  • Maksimalna zaloga:
upravljanje zalog34
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Če pa zahtevamo stopnjo nezaloženosti 0,98, bo količina, ki je ne bo mogoče pokriti iz zaloge:
  • in pričakovanje nezaloženosti:
  • Odčitamo glede na e(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,7189
  • Maksimalna zaloga bo v tem primeru:
upravljanje zalog35
Upravljanje zalog

Vir: Ljubič T. (2000). Planiranje in vodenje proizvodnje. Založba Moderna organizacija, Kranj, str. 377.

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe
  • Nadzor stanja zalog se izvaja redno, v časovnem intervalu tnad.
upravljanje zalog36
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe
  • Če se ugotovi, da je stanje zaloge enako ali izpod signalne zaloge, se sproži naročilo za količino, ki bo zalogo dopolnila do maksimalne zaloge.
  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično:
   • Po potrebi ugotovimo povprečno porabo in standardni odklon porabe med dobavnim časom in intervalom nadzora stanja zaloge
   • Z Andlerjevo formulo določimo ekonomično količino za naročanje
upravljanje zalog37
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe
  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično (nad.):
   • Določimo verjetnost p(z), da bo poraba med časom trajanja intervala nadzora zalog in dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga

Če nezaloženost povzroči odlaganje dobav, velja:

Če pa pri nezaloženosti pride do izgube posla, pa:

upravljanje zalog38
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe
  • Maksimalno in signalno zalogo določamo heuristično (nad.):
   • Za izračunano verjetnost p(z) ugotovimo varnostni faktor z
   • Določimo signalno zalogo oz. točko naročanja Zs:
   • Določimo maksimalno zalogo Zmax:
upravljanje zalog39
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje glede na potrebe – primer
  • Za material, katerega zalogo nadziramo na 2 tedna in katerega dobavni čas je 1 teden, želimo določiti signalno in maksimalno zalogo. Stroški enega naročila znašajo 24000DEN, stroški zaloge 100DEN/enoto. Povprečna poraba je 100 enot/teden s standardnim odklonom 20 enot. Nezaloženost povzroča odlaganje dobav, stroški nezaloženosti pa so 1000DEN/enoto.
upravljanje zalog40
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Vhodni podatki:
  • Poraba in standardni odklon v intervalu naročanja in dobavnim časom:
upravljanje zalog41
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Običajna ekonomična naročilna količina:
  • Verjetnost, da bo poraba med intervalom nadzora zalog in dobavnim časom manjša ali enaka kot varnostna zaloga:
  • Odčitamo glede na p(z) z interpolacijo in dobimo z = 0,78
upravljanje zalog42
Upravljanje zalog

UM FOV - Management oskrbovalne verige

 • Naročanje v fiksnih časovnih intervalih - primer
  • Signalna zaloga – točka naročila:
  • Maksimalna zaloga:
ad