gymn zium vla im tylova 271 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271. André Marie Ampére. * 22. 1. 1775 Poleymieux u Lyonu + 10. 7. 1836 Marseille. 1775 v Poleymieux nebyla škola, chlapce vzdělává otec Jean Jacques Ampére, obchodník se zájmem o Iiteraturu a filozofii Byl zázračné dítě :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271' - nhu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
andr marie amp re

André Marie Ampére

* 22. 1. 1775 Poleymieux u Lyonu+ 10. 7. 1836 Marseille

slide3

1775 vPoleymieux nebyla škola, chlapce vzdělává otec Jean Jacques Ampére, obchodník se zájmem o Iiteraturu a filozofii

 • Byl zázračné dítě :
 • V 11 letech se naučil latinsky, aby mohl číst knihy matematiků Bernoulliho a Eulera
 • V 13 letech předložil lyonské Akademii práci o kvadratuře kruhu
 • Do 18 přečetl 20 svazků d‘Alembertovy a Diderotovy Encyklopedie
 • 1793(18) Otec obviněn ze sympatií k royalistům, zatčen a popraven
 • I proto Ampére prožil téměř rok v hluboké depresi, z které se dostává studiem (matematika, filozofie, fyzika, chemie, botanika, psychologie, jazyky – umí italštinu a řečtinu)
 • 1799 oženil se s Julií Carronovou
 • 1800 narodil se syn Jean Jacques
slide4

1802 jmenován profesorem fyziky a chemiena Ústřední škole v Burgu

 • Píše svoji 1. vědeckou práci : „Úvod do matematické teorie her“
 • byla velmi vysoce hodnocena matematiky J. ďAlembertem a P. S. Laplacem, a díky jejich doporučení získal Ampére
 • 1803 profesuru matematiky, fyziky a astronomie na lyceu v Lyonu
 • 1803 zemřela jeho manželka na tuberkulózu, znovu se propadá do hluboké beznaděje, ze které ho vyvedly
 • 1805 fyzikální pokusy, které začal provádět pařížské Polytechnice
 • 1804 je na této škole repetitorem(učitel opakující s žákem probrané učivo)
 • 1806 podruhé se oženil s Jean F. Pototovou
 • 1807 se narodila dcera AlbinaToto manželství nebylo šťastné (obě děti - syna z prvního manželství i dceru Albinu vychovávala Ampérova sestra Josefina)
slide5

1807 je profesorem matematiky

 • 1808 generálním inspektorem
 • V této době se hlavně věnoval teorii pravděpodobnosti, variačnímu počtu a matematické analýzeMatematickými metodami řešil některé problémy z optiky a teorie plynů
 • 1814 jmenován členem pařížské Akademie věd, jako uznání jeho práce v oblasti diferenciálních rovnic
 • Je uznávaným a slavným. Stal se Rytířem Čestné legie,má členství v řadě učených společností v celé Evropě je jmenován členem londýnské Královské společnosti
 • Je matematik, ale jeho jméno je spojováno v nauce o elektřině
 • 1820 – 27 se zabývá elektromagnetismem
 • Podnětem mu byl objev H. Ch. Oersteda (1820) vychýlení magnetky v blízkosti vodiče, kterým protéká elektrický proud
slide6

Opakuje jeho pokusy a formuluje pravidlo pravé ruky pro vodič s proudem

 • Přesně definuje pojem elektrického proudu a elektrického napětí
 • Definoval směr elektrického proudu jako směr pohybu kladného elektrického nábojezavedl severní a jižní pól magnetu
 • 1821 hledal podstatu elektřiny a magnetismu předkládá teorii, ve které o magnetismu uvažoval jako o působení hypotetických atomárních a molekulárních proudů
 • 1822 sestrojil solenoid, tj. cívku protékanou proudem a ukázal, že její magnetické pole je ekvivalentní tyčovému magnetu
 • Teoreticky odvodil velikost vzájemného působeni dvou nezávislých elektrických proudů : Ampérův zákon
 • předčil své předchůdce i současníky a kvalitativní výsledky doplňoval přesnými matematickými formulemi
slide7

1822 M. Faraday uveřejnil práci „Experimentální výzkumy elektřiny“, ve které polemizoval s Ampérovou teoriíTen odpovídá dílem „Sborník měření z elektromagnetismu“,kterou svoje zákony úspěšně obhájil

 • 1826 publikuje souhrnné dílo „Teorie elektromagnetických jevů vyvozená výlučně z pokusů“ je shrnutím jeho výzkumů
 • 1827 vrací se k matematice, zabýval se také jazykovědou, historií,filozofií, botanikou a zoologií. Rozpracoval dílo
 • „Pokus o filozofii věd, aneb analytický výklad přirozené klasifikace všech lidských poznatků“část vyšla v roce 1834. Druhou část dokončil a vydal (1843)syn Jean Jacques - významný francouzský spisovatel a literární kritik
slide8

1830 se stal Ampére členem mnoha vědeckých společností

 • 1836 odjíždí na inspekční cestu do Marseille, kde se jeho zdravotní stav prudce zhoršil 10. 6 . 1836 umírá
 • Na jeho náhrobek bylo napsáno „Byl tak dobrý a tak prostý, jako byl veliký“
 • Význam A. M. Ampéra byl doceněn až mnoho let po jeho smrti
 • 1869 byly pozůstatky A. M. Ampéra přeneseny z Marseille do Paříže a pohřbeny na Montmartreském hřbitově
 • 1881 První mezinárodní elektrotechnický kongres navrhl nazvat základní jednotku pro proud po A. M. Ampérovi1893 Čtvrtým mezinárodním kongresem v Chicagu byla schválena
 • „Jedním z nejvíce přesvědčivých důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá živoucí bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co je jí potřebné k zachování života.“ A. M. Ampére
slide10

Codr M a kol.,: Přemožitelé času. 1.vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1989

 • Šoll I.,: Dějiny fyziky.dotisk 1.vyd. Praha:Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-375-2
 • NEZNÁMÝ, Autor. http://www.converter.cz/fyzici/index.htm [online]. [cit. 28.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.converter.cz/fyzici
 • NEZNÁMÝ, Autor. http://citaty.net [online]. [cit. 28.12.2013]. Dostupný na WWW: http://citaty.net/autori
ad