tzv prvn 1918 1938 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tzv. první 1918 - 1938 PowerPoint Presentation
Download Presentation
tzv. první 1918 - 1938

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

tzv. první 1918 - 1938 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Československá republika. tzv. první 1918 - 1938. převrat. 28. říjen – spontánní manifestace Pražanů (po zprávě, že Rakousko-Uhersko kapitulovalo). Do čela převratu se postavili členové Národního výboru- tzv. „mužové 28. října“ Alois Rašín František Soukup Jiří Stříbrný Vavro Šrobár.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

tzv. první 1918 - 1938


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tzv prvn 1918 1938

Československá republika

tzv. první

1918 - 1938

p evrat
převrat
 • 28. říjen – spontánní manifestace Pražanů (po zprávě, že Rakousko-Uhersko kapitulovalo)
slide3
Do čela převratu se postavili členové Národního výboru- tzv. „mužové 28. října“
 • Alois Rašín
 • František Soukup
 • Jiří Stříbrný
 • Vavro Šrobár
slide4
Martinská deklarace 30. října- představitelé slovenského národa (Andrej Hlinka) vyhlásili československou jednotu, nový stát vyhlášen jako stát Čechoslováků
 • Připojeno územíPodkarpatské Rusi( do 1919 součást Uherska)
slide5
Československé hranice byly potvrzeny mírovými smlouvami v rámci versaillského míru
 • Rozloha přes 140 000 km2
 • Počet obyvatel 1921 13,3 milionů
 • Mnohonárodnostní stát:
 • 51% Češi
 • 14,5% Slováci
 • 23,4% Němci
 • 5,6% Maďaři
 • 3,4% Rusíni
 • 0,6 Poláci
 • 1,3% Židé
 • oficiální jazyk (podle ústavy) „československý“
n rodnostn probl m
Národnostní problém
 • Sudetoněmecký odpor – negativní vztah Němců k nově vzniklé republice
 • Německá menšina -3 miliony, od 13. století, převážně v pohraničních oblastech- z pozic nadřazeného národa se přesunuli na pozice menšiny
 • požadovala uplatnění práva na sebeurčení (= připojení k Rakouské republice)- němečtí poslanci vyhlásili samostatný zemský stát (= 4 pohraniční provincie: Deutschböhmen (sev.Č.), Sudetenland (sev.M.a S.), Deutschsüdmähren (již.M.), Böhmerwaldgau (již.Č.)
slide7
Hrozil zánik republiky hned při jejím založení
 • Separatistické tendence zlikvidovala armáda (asi 50 mrtvých)- vojenské obsazení pohraničních oblastí
slovensk probl m
Slovenský problém
 • Jaro 1919- podle vzoru bolševické Maďarské republiky rad – na Slovensku ustavena Slovenská republika rad (Prešov)- existovala 3 týdny, potlačena vojenským zásahem
 • Spor s Polskem o území Těšínska (uhlí) vyřešeno 1920 mírovým jednáním v Paříži ve prospěch ČS
podkarpatsk rus
Podkarpatská Rus
 • Trianonská smlouva 1920- Maďarsko přiznalo ČS území Slovenska a Podkarpatské Rusi
 • Hospodářsky zaostalá oblast Pod.Rusi patřila po staletí Uhrám
 • Během války rusínští emigranti v USA- myšlenka připojení k ČS- plebiscit 1918
 • Na Slovensko i Podkarpatskou Rus přicházeli čeští učitelé, lékaři, úředníci
mal dohoda 1921
Malá dohoda - 1921
 • Spojenecká smlouva s Rumunskem a Královstvím SHS (od 1929 království Jugoslávie) s cílem zabránit revizi trianonské smlouvy ze strany Maďarska a návratu Habsburků (excísař Karel- 1921- dva pokusy o návrat na uherský trůn)
 • Zahraniční politika- profrancouzská orientace
slide12
14. listopadu 1918 zvolen prezidentem T.G.Masaryk
 • předsedou vlády Karel Kramář
 • 1920 přijata ústava
 • Dvoukomorový parlament„Národní shromáždění“(poslanecká sněmovna a senát)
alois ra n
Alois Rašín
 • 1867 – 1923 (zavražděn anarchistou)
 • politik a schopný ekonom
 • první ministr financí
 • za Rakouska-Uherska perzekuován, za války uvězněn
 • Reformou se zasloužil o hospodářskou stabilitu a osamostatnění nového státu během rozvratu po válce
 • tvůrce čs. měny – koruny
 • Deflační politika
karel kram
Karel Kramář
 • 1860- 1937
 • Před válkou vůdce mladočechů, po převratu v čele národně demokratické strany
 • Za války odsouzen k smrti
 • 14. listopadu 1918 zvolen prvním předsedou vlády
 • 1919 po prohře strany v obecních volbách ho prezident odvolal
politick strany
Politické strany
 • = zdroj veřejného a politického života
 • Některé strany- krátká životnost
 • Nejvýznamnější.
 • Agrární
 • Národně demokratická
 • Sociálně demokratická (rozkol- levice, pravice, 1921 z levice založena
 • Komunistická
 • Lidová
 • Národně socialistická
slide18
Slovenské strany- nejvýznamnější: Slovenská l‘udová strana, v čele farář Andrej Hlinka, později V. Tuka
 • Program: spojení katolicismu a nacionalismu, dosáhnout autonomie
 • Německé strany- DNSAP- (Deutsche nationalsozialisische Arbeiterpartei)-
vl dn koalice
Vládní koalice
 • Politické strany sestavovaly vládu
 • Všechny vlády byly koaliční (žádná strana nebyla dost silná, aby sestavila vládu)
 • Volby do Národního shromáždění 1925- nejsilnější strana agrární (Antonín Švehla), druhá komunistická, na Slovensku l‘udová strana
slide20
Edvard Beneš- ministr zahraničí 1918- 1935
 • (nejdéle sloužící ministr zahraničí v Evropě)
 • T.G.Masaryk zvolen prezidentem čtyřikrát
 • (abdikoval 1935, ve věku 80 let)
prosperita konce 20 let
Prosperita konce 20.let
 • nejvyšší životní úroveň
 • Velmi nízká nezaměstnanost
 • Konjunktura průmyslu, zjm. železářství, strojírenství, chemie, elektroprůmysl, výroba elektřiny- dynamika rozvoje průmyslu byla nad evropským průměrem
 • 1929 čs. koruna dostala zlatý základ
 • ČS ve většině ukazatelů na 10.-15. místě na světě
hospod sk a soci ln krize 30 let
Hospodářská a sociální krize 30.let
 • Světová hospodářská krize významně zasáhla čs. ekonomiku, projevila se již od 1930
 • Největší pokles výroby- o 40% v roce 1933
 • Pokles zahraničního obchodu o 71%
 • Více postižen lehký průmysl, zjm. textilnictví a sklářství v pohraničí (v důsledku poklesu vývozu a koupěschopnosti)
 • Oživení ekonomiky- až 1937
nezam stnanost
nezaměstnanost
 • Vrcholí 1933- asi 1 milion lidí
 • Protesty a projevy odporu, srážky s policií,i oběti na životech (mj.1932 stávka horníků v Mostě)
 • Sociální neklid povzbuzoval krajně pravicové a levicové proudy = ohrožení parlamentní demokracie
 • Nacionalistické (německé a maďarské) strany a komunistická- organizovaly protestní akce
 • Sociální podpůrné akce, stravovací akce