slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

SVETLO . Z AKLADN É VLASTNOSTI alebo O základných princípoch. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Test. Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla: a ) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - neylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SVETLO.

ZAKLADNÉVLASTNOSTI

alebo

O základných princípoch

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide2
Test

Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

1

slide3
Test

Podľa princípu nezávislosti chodu svetelných lúčov:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

2

slide4
Test

Podľa princípu zámennosti chodu svetelného lúča:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

3

slide5
Test

Podľa princípu konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

4

slide6
ODRAZ A LOM SVETLA

alebo

Zákony pri prechode svetla rozhraním

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide7
Test

Na rozhraní prostredí sa svetlo môže:

a) odraziť,

b) prejsť do druhého prostredia,

c) utlmiť,

d) interferovať.

1

slide8
Test

Podľa zákona odrazu je:

a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu,

b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu,

c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopadu,

d) odrazený lúč v rovine dopadu.

2

slide9
Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

väčšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

3

slide10
Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

menšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

4

slide11
Test

Zákon lomu vyjadrený veličinovou rovnicou je:

5

slide12
DISPERZIA SVETLA

alebo

Čo všetko ukrýva biele svetlo

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide13
Test

Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva:

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,

b) zosilnenie svetla vďaka interferencii,

c) zoslabenie svetla vďaka interferencii,

d) totálna reflexia svetla.

1

slide14
Test

Najväčšie vlnové dĺžky v spektre - 725 nm, patria:

a) fialovému svetlu,

b) modrému svetlu,

c) zelenému svetlu,

d) červenému svetlu.

2

slide15
Test

Najmenšie vlnové dĺžky v spektre - 325 nm, patria:

a) fialovému svetlu,

b) modrému svetlu,

c) zelenému svetlu,

d) červenému svetlu.

3

slide16
Test

Disperzia svetla je:

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,

b) závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí

od frekvencie svetla,

c) závislosť uhla lomu od fázovej rýchlosti svetla,

d) závislosť uhla lomu od indexu lomu svetla.

4

slide17
Test
 • Spektrálne farby sú:
 • a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou,
 • b) jednoduché, lebo pre ne platí Snellov zákon,
 • zložené, teda s viacerými frekvenciami,
 • zložené, lebo vzniknú rozkladom bieleho svetla.

5

slide18
Test

Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má:

a) biele svetlo,

b) červené svetlo,

c) fialové svetlo,

d) zelené svetlo.

6

slide19
Test

Pri prechode svetla do prostredia s indexom lomu n sa:

a) vlnová dĺžka n-krát zmenší,

b) vlnová dĺžka n-krát zväčší,

c) frekvencia vlnenia n-krát zmenší,

d) frekvencia vlnenia n-krát zväčší.

7

slide20
INTERFERENCIA SVETLA

alebo

O dúhových farbách na mydlových bublinách

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide21
Test
 • Optická dráha:
 • je dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu za rov-
 • naký čas ako v danom optickom prostredí,
 • b) je vlnová dĺžka, ktorú by svetlo prešlo vo vzduchu
 • za rovnaký čas ako v danom optickom prostredí,
 • c) je šírka prostredia, ktorú by svetlo prešlo za rovnaký
 • čas ako v danom optickom prostredí,
 • d) je čas, za ktorý by svetlo prešlo vo vzduchu rovnaký
 • dráhu ako v danom optickom prostredí.

1

slide22
Test

Podmienka pre zosilnenie svetla pri interferencii

na tenkej vrstve v odrazenom svetle je:

2

slide23
Test

Podmienka pre zoslabenie svetla pri interferencii

na tenkej vrstve v odrazenom svetle je:

3

slide24
OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH

alebo

Ako sa svetlo dostane do geometrického tieňa

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide25
Test

Ohyb vlnenia je jav, ktorý nastane vtedy, ak:

a)rozmery prekážok sú oveľa menšie ako vlnová

dĺžka vlnenia,

b)rozmery prekážok sú oveľa väčšie ako vlnová

dĺžka vlnenia,

c)rozmery prekážok sú porovnateľné s vlnovou

dĺžkou vlnenia,

d) rozmery prekážok nie sú voľným okom pozorova-

teľné.

1

slide26
Test

Ohybový obrazec svetla je charakteristický:

a)zmenou frekvencie svetleného žiarenia,

b)červeno-zeleným sfarbením,

c)striedaním maxím a miním svetla,

d) svojou intenzitou.

2

slide27
Test

Pred dráhový rozdiel interferujúcich lúčov na dvojštrbine

so štrbinami šírky b platí:

3

slide28
Test

Mriežková konštanta b=0,01mm znamená, že mriežka

má na 1 mm:

a)100 vrypov,

b)10 vrypov,

c)1 000 vrypov,

d) 1 vryp.

4

slide29
ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE

A JEHO SPEKTRUM

alebo

Od dlhých vĺn ku g žiareniu

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide30
Test

Žiarením nazývame vlnenie s vlnovou dĺžkou:

väčšou ako 1mm

väčšou ako 1nm

menšou ako 1mm

menšou ako 1nm

4

slide31
Test

Vlnová dĺžka svetla je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

slide32
Test

Vlnová dĺžka Röntgenové žiarenia je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

slide33
Test

Vlnová dĺžka infračerveného žiarenia je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

ad