Automobilov v roba adca
Download
1 / 18

Automobilová výroba Čadca - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Automobilová výroba Čadca. Automobilová výroba Čadca. AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA. Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944, od wtedy program produkcyjny wielokrotnie sią zmieniał, obecnie koncentrujemy sią na skomplikowaną produkcję akcesoriów dla przemysłu samochodowego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Automobilová výroba Čadca' - neylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Automobilov v roba adca

Automobilová výroba Čadca

Automobilová výroba Čadca


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Tradycja przemysłu maszynowego w Czadcy sięga do roku 1944, od wtedy program produkcyjny wielokrotnie sią zmieniał, obecnie koncentrujemy sią na skomplikowaną produkcję akcesoriów dla przemysłu samochodowego.

1944

1954

1992

SpółkaAVC, a.s.

Transformacja na spółkę akcyjną, potem prywatyzacja.

Produkcja przekładni, dyferencjałów, napądów pomocniczych, kół zębatychi wałów, itd.

Firma TATRA

Filia czechosłowackiego koncernu TATRA.

Produkcja różnych podzespołów do samochodów TATRA.

Firma ADLO

Produkcja pomp wodnych do samochodów.


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Od powstania AVC jako spółki akcyjnej profil produkcji został w sposób zasadniczy zmieniony. Z wąsko wyspecjalizowanej filii koncernu TATRA stopniowo staliśmy sią dostawcami wielu światowych producentów samochodów. Obecnie nasz profil produkcyjny ma dwie podstawowe grupy – produkcja zespołów montażowych i produkcja komponentów.

Zespoły montażowe:

 • Układy kierownicze, dyferencjały

 • Sprzęgła,

 • Napędy pomocnicze, wentylatory

 • Przekładnie pomocnicze PTO do traktorów


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Komponenty:

 • różne koła zębate, satelity,

 • koronowe koła z prostym lub skoćnym uząbieniem i z wewnętrznym wypustem

 • wały wielowypustowe, napędowe, transmisyjne, pośredniczące, wyjściowe


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

AVC jest również dostawcą komponentów do montażowni samochodów osobowych, produkuje odlewy z żeliwa plastycznego i aluminium.

Komponenty:

 • pierścienie do przekładni

 • wałki do rozruszników samochodowych

 • czopy krzyżaka

 • wały do przekładni robotów przemysłowych

 • obróbka odlewów z żeliwa i aluminium

 • obróbka termiczna dla VW Slovakia


Obróbka skrawaniem

- toczenie (radiálne, axiálne) – tokarki kłowe i revolverové,pionowe, tokarki NC iCNC

- frezowanie – frezarki obwiedniowe, frezy pionowe i poziome

- struganie – strugarki pionowe, również NCA

- szewingowanie – maszyny NC a CNC

- wiercenie – wiertarki pionowe i radialne, NC

- szlifowanie – szlifierki kłowe ze sterowaniem MARPOSS,szlifierki do otworów CNC, szlifierki

REISHAUER do szlifowania zębów - produkcja części kadłubów - NCA a NC centrá, NC a CNC stroje (TOS, Matsuura,Dugard Eagle, Hyundai, Daewoo, ...)

Obróbka chemiczno-termiczna i metalurgia

Procesyobróbki termicznej

- nawęglanie i a nitrocementacja, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie indukcyjne

Własna narzędziownia

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Nasze wyposażenie techniczne, zróżnicowane możliwości produkcyjne, wiedza i doświadczenie specjalistów umożliwiają nam wytwarzać skomplikowane produkty, stosując następujące technologie:

page 6/33 – AVC Presentation - 2000

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA a.s.


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Urządzenie pomiarowe Hoefler

Urządzenia pomiarowe 3D Opton

Szlifierka oząbieniaReishauer

Freza obwiedniowa Samputensili

Centrum obrókoweDaewoo

Tokarka CNC Hyundai

Tokarka CNC Daewoo

Szlifierka CNC Junker


Klienci

AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Klienci

 • BOSCHNiemcy, Brazylia

 • PSA Peugeot CitroenFrancja

 • RENAULT V.I.Francja

 • TATRACzechy

 • ZF Industries USA

 • ZF Passau Niemcy

 • JOHN DEERENiemcy

 • TMAUSA

 • ZSNPSłowacja

 • CLAAS Niemcy

 • Nabtesco Japonia

 • VW Słowacja


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Struktura produkcji w poszczególnych segmentach rynku w roku 2006

Samochody osobowe

(15 %)

Maszyny rolnicze i budowlane

(19 %)

Inna produkcja i usługi

(7 %)

Samochody ciężarowe i dostawcze

(59 %)


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Struktura eksportu w 2006 roku

Udział eksportu na produkcjiw 2006 roku

Inne kraje

Słowacja

UE bez Czech

(7%)

USA

(2%)

(20%)

(57%)

Czechy

(21%)

Eksport

(93%)


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Spółka AVC, a. s. produkuje swoje wyroby zgodnie z normami jakości ISO/TS 16 949:2002, ISO 9001:2000, które obejmują również system zarządzania jakością.


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Spółka ma dwa zakłady w Czadcy i w Rakovej. Zatrudnia obecnie 505 ludzi o nastąpującej strukturze:

THZ – szczebel techniczno-gospodarczy

Robotnicy – pracownicy w produkcji – tokarze, szlifierze, hartownicy, ....

Inni pracownicy – wykonują inne czyności związane z produkcją – magazynierzy, konserwatorzy, kontrolerzy itp.


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

Działania socialne a motywacyjne na rzecz pracowników

 • W tym celu został przyjęty program motywacyjny. Podczas jego przygotowania i realizacji spółka kierowała się i kieruje zapewnieniem pracownikom potrzeb socjalnych i towarzyskich, stabilizacji, informacji, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Innym celem jest wsparcie pracowników na drodze aktywności prowadzącej do racjonalizacji procesów produkcyjynch, podniesienia kwalifikacji zawodowych, wydajności pracy i odpowiednich umiejętności roboczych.

 • Spółka wykonuje działania socjalno – motywacyjne w nastąpujących obszarach:

 • obszar stabilizacji pracownika

  • Nagrody jubileuszowe

  • Nagrody w chwili przejścia na emeryturę

  • Dotacja na dojazdy do pracy

  • Współudział w składkach emerytalnych

  • Zasiłki socjalne


AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

 • obszar motywacji

  • Konkursy o najlepszego pracownika w kategoriach: kierownik, mistrz, pracownik techniczno-gospodarczy, robotnik

  • Motywacja w pdnoszeniu kwalifikacji zawodowych

  • Motywacyjne zainteresowanie grup pracowniczych – zespoły projektowe, audytorzy wewnętrzni, lektorzy

 • obszar racjonalizacji

  • Konkurs najlepszego racjomalizatora

  • Konkurs o najlepszy wniosek racjonalizatorski

  • Szkolenie pracowników

  • Zadania tematyczne, wnioski racjonalizatorskie

 • obszar regeneracji sił fizycznych i psychicznych

  • Działania związane z poprawą zdrowia

  • Czynności kulturalno-towarzyskie

 • ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

  • Współudział w kosztach posiłku

  • Zapobieganie dehydratacji organizmu pracowników

  • Poprawa warunków pracy


 • AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

  Rozwój pracowników

  • W ramach rozwoju zawodowego spółka zapewnia szkolenia wstępne, adaptację, przeszkolenia zawodowe w celu rozwijania i pogłębiania wiedzy fachowej i spawności zawodowej.

  • Spółka organizuje szkolenia dla wszystkich grup pracowników w następujących dziedzinach:

  • 1. Szkolenia wstępne, adaptacja pracowników techniczno-gospodarczych

  • 2. Ustawowe szkolenia okresowe w zawodach robotniczych

  • 3. Szkolenie SMK

  • 4. Szkolenia zarządzania (rozwijanie sprawności menedżerskich, kierowniczych)

  • 5. Szkolenia pogłębiające zawodowe kompetencje pracowników

  • 6. Szkolenia wewnętrzne (szkolącymi są fachowcy zatrudnieni w spółce)

  • 7. Szkolenia związane z aktualnymi potrzebami spółki (zmiany w przepisach prawnych ...)

  • 8. Szkolenia pracowników produkcji

  • 9. Studia zaoczne (na kierunkach mechanicznych)

  • 10. Kursy języków obcych


  AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

  • Ocena polityki zatrudnienia w regionie

  • doświadczenie z naboru pracowników:

   1) brak wykwalifikowanej siły roboczej

   2) brak chętnych do pracy

   3) ograniczenie możliwości współpracy z ÚPSVaR (brak w rejestrach zdolnej do pracy siły roboczej, ograniczona możliwość korzystania z aktywnej polityki rynku pracy)

  • DziałaniaAVC, a.s.:

   - przewartościowanie kryterii (wymogów kwalifikacyjnych – wymagane wykształcenie, staż pracy, certyfikaty) na wolne miejsca pracy

   - przyjmowanie do pracy ludzi, którzy wykazują chęć podjęcia pracy - AVC zabezpiecza wszystkie czynności (szkolenie wstępne, przeszkolenie, zabezpieczenie udziału w kursach obowiązkowych) na koszt firmy.

  • Uwaga: AVC zatrudnia chętnych, którzy chcą pracować bez względu na wiek, płeć, staż pracy, doświadczenia zawodowe (absolwenci szkół), narodowość.


  AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

  Formy i alternatywy zapewnienia wymaganego pocztu ludzi:

  Otwarcie rynku pracy – nabór pracowników za granicą

  Zabezpieczenie przez ÚPSVaR kursów rekwalifikacyjnych

  Przygotowanie i realizacja znajdujących zastosowanie projektów we współpracy z ÚPSVaR. (Proponujemy przygotowanie projektów mniej skomplikowanych pod względem administracyjnym, których warunki i wskaźniki będzie można spełnić.)

  Pogłębienie współpracy ze szkołami postatwowymi i średnimi (otwieranie klas zawodowych zgodnie z potrzebami regionu i strukturą bezrobotnych w regionie). Pogłębienie współpracy z pracodawcami.

  W czasie wyboru szkoły średniej zapewnić uczniom szkół podstawowych informacje o możliwościach pracy w regionie po skończeniu szkoły (wykorzystanie mediów regionalnych i krajowych).


  AUTOMOBILOVÁ VÝROBA ČADCA

  Możliwości rozwoju i zatrudniania osób dlługotrwałe bezrobotnych w okresie pozostawania w rejestrze (návrhy):

  Kursy psychologiczno-motywacyjne, szkolenia zmierzające do zmiany postawy do pracy, szkolenia aktywizacyjne, skierowane na podniesienie pewności siebie itp.

  Kursy uczące komunikowania się z innymi i samoprezentacji.

  Przygotowanie i realizowanie we współpracy z ÚPSVaR odpowiednich projektów – n.p. wyznaczenie grupy bezrobotnych, ich wstępne przygotowanie i we współpracy z pracodawcą ich adaptacja na konkretnym stanowisku pracy w realnych warunkach firmy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

  Przeprowadzanie kursów rekwalifikacyjnych pod patronatem ÚPSVaR zgodnie z potrzebami firm.

  Dziękuję za uwagę.