dopravn dostupnost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dopravní dostupnost PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dopravní dostupnost

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Dopravní dostupnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Dopravní dostupnost. Seminář z geografie dopravy Mgr. Jan Hercik. Dopravní dostupnost I. dopravní dostupnost je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života v daném regionu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dopravní dostupnost' - nevina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dopravn dostupnost

Dopravní dostupnost

Seminář z geografie dopravy

Mgr. Jan Hercik

dopravn dostupnost i
Dopravní dostupnost I
 • dopravní dostupnost je důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života v daném regionu
 • ovlivňuje mi také rozvojový potenciál kraje, dále má vliv na rozvoj velké části hospodářských aktivit i cestovního ruchu
 • dělení dopravní dostupnosti (možní podle několika hledisek):
  • 1. podle dopravního prostředku
   • IAD
   • veřejnou hromadnou dopravou
   • vlak
   • bus
   • mhd
  • 2. podle cílového místa
   • hlavního města
   • krajského města
   • ORP
   • centra města
   • významných dopravní bodů, resp. Uzlů
   • dálnice, železnice, …
   • různých úřadů, nemocnic, atd.
dopravn dostupnost ii
Dopravní dostupnost II
 • počítá se buď časová dostupnost (přepravní čas) či vzdálenost
 • dle toho rozlišujeme dva druhy map znázorňujících dopravní dostupnost:
 • 1. izochronické mapy dopravní dostupnosti
 • 2. izochorické mapy dopravní dostupnosti
 • výsledkem zkoumání dopravní dostupnosti regionu, města atd. je mapa a (nebo) tabulka
 • při konstruování mapy, resp. tabulky dopravní dostupnost je důležité si:
  • určit místa, ke kterým budu dostupnost vztahovat
  • přesně vymezit území a místa, jejichž dostupnost budu zkoumat
  • druh dopravy
  • zejména pro mapové vyjádření, ale i lepší tabulkové vyjádření je nutné si vhodně zvolit i intervaly (čas, resp. Vzdálenost)
dopravn dostupnost iv z v r
Dopravní dostupnost IV - závěr
 • zkoumání a modelován dopravní dostupnosti je další prostředek k celkovému zkoumání dopravy v oblasti
 • je velice důležité pro odhalení špatně obsluhovaných míst
 • úkol:
  • Vaším úkolem bude v rámci kapitoly dopravní obslužnost udělat izochronickou mapu a tabulku dopravní dostupnosti Vámi vybrané obce s rozšířenou působností ze všech obcí pod její působností (v mapě odlište obce podle velikosti)
  • berete pouze čistý přepravní čas (přestupní dobu zanedbáváte)
  • v tabulce vyčíslete počet obyvatel žijících v jednotlivých zónách časové dostupnosti ORP
  • mapu a tabulku okomentujte (jaké obce jsou nehůře obsluhované a jaké jsou příčiny)
  • na závěr zhodnoťte současný stav obslužnosti, vytkněte rizika a navrhněte optimální řešení
  • zdroje dat: www.czso.cz, www.idos.cz
semestr ln pr ce
Semestrální práce
 • kapitoly:
  • vývoj dopravní sítě v kraji
  • dopravní síť kraje
  • strategie rozvoje dopravy v kraji
  • dopravní obslužnost a veřejná doprava v kraji
  • doprava v krajském městě
   • dopravní cesty
   • automobilová doprava (IAD a nákladní)
   • MHD
   • prostředky ke snížení intenzity IAD ve městě:
    • restriktivní
    • podpora MHD
    • alternativní formy dopravy (cyklo, pěší)
  • závěrečné zhodnocení a vhodné návrhy na řešení dopravy v kraji
 • celá práce (bez map) na 10 – 20 stran
  • nutná hlavička (první strana), obsah, členění na kapitoly, citace, seznam použitých zdrojů
  • důležitá úprava (řádkování 1,5, jednotné písmo, zarovnání do bloku atd.)
 • 6. a 13. května obhajoby Vašich prací
  • každý bude garantem jedné kapitoly či podkapitoly
  • odevzdání v tištěné i elektronické podobě (doc a pdf)
  • k obhajobě prezentace (pdf ad.)
  • pokud u někoho bude vidět, že si práci přečetl den předem, zápočet nedostane
  • bacha na další podmínku zápočtu, kterou je aktivní účast
  • nejlepší výstupy jak v hodinách, tak při závěrečné obhajobě budou oceněny bonusovými body v písemce z Geografie dopravy
d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST
 • 29. dubna se jde do „terénu“