energia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Energia - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Energia. Na začiatku bolo Slnko pre človeka jediným zdrojom energie. Prírodné zdroje. Zem nám poskytuje všetko čo potrebujeme pre život. Jej atmosféra, moria, rieky a jazerá sú zdrojom vody, ktorá spolu so slnečnými lúčmi a živinami v pôde umožňuje existenciu a rast rastlín.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Energia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energia

Energia

Na začiatku bolo Slnko pre človeka jediným zdrojom energie...

pr rodn zdroje
Prírodné zdroje
 • Zem nám poskytuje všetko čo potrebujeme pre život.
 • Jej atmosféra, moria, rieky a jazerá sú zdrojom vody, ktorá spolu so slnečnými lúčmi a živinami v pôde umožňuje existenciu a rast rastlín.
 • Rastliny produkujú kyslík potrebný pre život a poskytujú ľuďom a zvieratám zdroj potravy.
 • Zvieratá sú pre ľudí zdrojom potravy a ďalších produktov ( vlna, koža...)
 • Tieto zdroje sú obnoviteľné. Pri šetrnom zaobchádzaní nehrozí, že sa vyčerpajú.
 • Rad prírodných zdrojov – rudné nerasty, drahokamy a palivá, ako sú uhlie ropa a zemný plyn – je však neobnoviteľný a časom sa vyčerpá.
 • Uhlie, ropa a zemný plyn, súhrnne nazývané fosílne palivá, sú zdrojom väčšiny energie, ktorú potrebujeme na osvetlenie a vykurovanie našich domovov, či ako palivo do automobilov.
fos lne paliv
Fosílne palivá
 • Uhlie, ropa a zemný plyn sa vytvorili v priebehu miliónov rokov zo skamenených tiel živočíchov a rastlín.
 • Tak ako drevo aj fosílne palivá pri horení uvoľňujú tepelnú energiu.
 • Uvoľňujú však aj plyny, ktoré znečisťujú atmosféru.
 • Ropa a zemný plyn sa vyskytujú spoločne v skalných vrstvách zemskej kôry. Ťažia sa pomocou vrtných veží či plošín.
 • Uhlie sa ťaží v hlbinných či povrchových baniach.
elektr rne
Elektrárne
 • Elektráreň predstavuje sústavu zariadení, ktorá umožňuje premenu určitej formy energie na elektrickú.
 • Podľa spôsobu premeny energie sa elektrárne delia na:
     • tepelné
     • jadrové
     • vodné
     • veterné
     • geotermálne
     • slnečné
     • iné
tepeln elektr rne
Tepelné elektrárne
 • Tieto elektrárne sa budujú zvyčajne v blízkosti zdroja paliva a zdrojov vody ( potrebnej na chladenie ) alebo pri výhodných dopravných komunikáciách.
 • V tepelnej elektrárni sa chemická energia uhlia, zemného plynu alebo ropy premieňa na tepelnú energiu. Tá mení vodu na paru.
 • Tepelná energia horúcej pary sa mení v parnej turbíne na mechanickú energiu - roztáča lopatky turbíny.
 • Parná turbína poháňa generátor, ktorý premieňa otáčavú silu turbíny na elektrickú energiu.
 • Elektrina sa rozvádza do domácností a na pracoviská káblami.
   • Ako sa to robí?
vodn elektr rne
Vodné elektrárne
 • Vodná elektráreň je súčasťou priehrady.
 • Voda prúdi potrubím k lopatkám turbíny, ktoré poháňa generátor.
 • V generátore sa mení mechanická energia na elektrickú.
 • Tento spôsob výroby energie neznečisťuje životné prostredie ani nevyčerpáva zásoby. Priehrady však zaberajú úrodnú pôdu v údoliach riek.
vetern elektr rne
Veterné elektrárne
 • Veterné elektrárne využívajú silu vetra na otáčanie lopatiek veľkých turbín. Tie poháňajú generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu.
 • Najlepšie pracujú, ak je vietor veľmi silný.
 • Potrebujeme však tisíce veterných turbín, aby sme vyrobili toľko energie ako jedna tepelná elektráreň.
 • Neznečisťujú ovzdušie, ale sú hlučné a zaberajú rozľahlé územia.
at mov elektr rne
Atómové elektrárne
 • Atómová elektráreň využíva ako zdroj tepla energiu uvoľnenú pri štiepení jadier atómov – urán, plutónium – v reaktore.
 • Pri štiepení sa uvoľňuje aj z maličkého množstva paliva obrovské množstvo tepla.
 • Teplo sa z reaktora odvádza tzv. primárnym okruhom do generátora pary. Vyvinutá para sa sekundárnym okruhom privádza na turbogenerátor z ktorého sa odvádza elektrická energia.
 • Jadrová energia môže byť veľmi nebezpečná, pretože palivo vyžaruje rádioaktívne častice, ktoré poškodzujú všetko živé.
geoterm lne elektr rne
Geotermálne elektrárne
 • Elektrinu môže vyrábať aj teplo z horúcich hornín zemskej kôry.
 • Studená voda sa vtláča cez vrty do horniny a horúca para a voda, ktorá vystupuje hore poháňa turbínu.
 • Geotermálnu energiu využívajú najmä na Novom Zélande na výrobu elektriny a tiež na vykurovanie.
sol rne elektr rne
Solárne elektrárne
 • Existujú dva základné princípy premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. 
 • Termosolárny spôsob používa zrkadlá, tie sústreďujú slnečné lúče na kotol s kvapalinou, ktorá sa zohrieva. Toto teplo sa prenáša so zásobníka s vodou, tá sa pod tlakom mení na paru a roztáča turbínu vyrábajúcu elektrickú energiu.
 • Najperspektívnejšou cestou využívania elektrickej energie je používanie fotoelektrických článkov. Je to výroba elektriny priamo zo slnečných lúčov pomocou kremíka, ktorý premieňa svetlo na elektrický prúd.
 • Prototypy slnečných vozidiel využívajú batérie fotosenzibilných článkov upevnených na karosérii.
in zdroje
...iné zdroje
 • Príliv a odliv môžu tiež poháňať turbínu. Prílivová energia sa vyrába v La Rance vo Francúzsku, kde je veľký rozdiel medzi prílivom a odlivom.
 • Turbíny inštalované v moriach s najväčšou silou prílivu okolo Anglicka a Írska pracujú na podobnom princípe ako veterný mlyn. Vrtule sa otáčajú pomaly, aby neboli ohrozené ryby a iné živočíchy žijúce vo vode.
 • Príbojové elektrárne využívajú silu morských vĺn.
 • Palivom v iných elektrárňach je biomasa, resp. biopalivo ( napr. drevná štiepka, lieh z cukrovej trstiny, rastlinné oleje...). Výroba elektriny je tu obdobná ako v tepelných elektrárňach pri spaľovaní fosílnych palív, ale so značne nižšími hodnotami emisií C02.
viete e
Viete že...
 • Prvý elektrárenský podnik Slovenska postavil vodnú elektráreň v roku 1892.
 • V roku 1913 v domčeku roľníka Medlena nastal výbuch. Privolaní odborníci zistili, že roľník využíval na vykurovanie domčeka zemný plyn. V tom istom roku urobili prvé vrty a objavili aj ložiská ropy.
 • V roku 1920 banské závody vybudovali kaskádu hydrocentrál pri Kremnici s unikátnou podzemnou elektrárňou v hĺbke 245m.
 • V roku 1936 sprevádzkovali prvú hydrocentrálu na Váhu pri Ladcoch.
 • Prvá jadrová elektráreň na Slovensku bola uvedená do prevádzky v roku 1972 v Jaslovských Bohuniciach. Druhou jadrovou elektrárňou sú Mochovce.
 • Výstavbu sústavy hydrocentrál Gabčíkovo-Nagymaros začali v roku 1978. Pre sporné ekologické otázky sa dokončila iba elektráreň a vodné dielo na slovenskom úseku Dunaja.
 • V Bardejove v marci 2010 otvorili elektráreň na biomasu, ktorá nahradí 12 plynových kotolní, navyše zaručí odberateľom o desať percent nižšiu cenu za teplo, ako by zaplatili pri výrobe tepla spaľovaním zemného plynu.
slide13

Použité zdroje : www. fotky.sme.sk

spravy.pravda.sk

cas.sk

hnonline.sk

seas.sk

seps.sk

poko.sk

inforce.org

geocaching.com

altenergy.blog.zive.cz

americaslibrary.gov

 • Použitá literatúra : Varleyová – Milesová Zemepisná encyklopédia

Naša vlasť Detská ilustrovaná encyklopédia