Download
energia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENERGIA PowerPoint Presentation

ENERGIA

230 Views Download Presentation
Download Presentation

ENERGIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ENERGIA Saaremaa Ühisgümnaasiumi 7. klassile

  2. Põlemisel vabaneb energia NAFTA C5H12 VEEAUR + + + KIVISÜSI C H A P N I K SOOJUSENERGIA SÜSIHAPPEGAAS PUIT (TSELLULOOS) C6H12O6 TÄRKLIS SUHKUR C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

  3. VALGUS- ENERGIA SÜNTEES VESI H2O Päikeseenergia salvestubtaimedes fotosünteesi teel HAPNIK O2 SÜSIHAPPE- GAAS CO2 VALGUS + 6CO2 + 6H2O  C6H12O6+ 6O2 PUIT, TÄRKLIS SUHKUR C6H12O6

  4. Fotosünteesi tähtsus HAPNIK VALGUS + 6CO2 + 6H2O  C6H12O6+ 6O2 • Eraldub hapnik • Süsihappegaasi jääb vähemaks • Salvestub päikeseenergia

  5. SUHKUR C6H12O6 TAASTUVAD ENERGIA- ALLIKAD VALGUS- ENERGIA TÄRKLIS C6H12O6 KIVISÜSI C NAFTA C5H12 Taastuvad ja taastumatud energiaallikad PUIT (TSELLULOOS) C6H12O6 TAASTUMATUD ENERGIAALLIKAD

  6. Tuumaenergia • Kõik kehad koosnevad aatomitestatomos = jagamatu • Aatom koosneb tuumast (+) ja selle ümber tiirlevatest elektronidest (—) • Aatomid võivad muunduda teise aine aatomiteks • Tuumamuundumisel vabaneb palju energiat

  7. Kahte liiki tuumareaktsioonid 1 • Suurte tuumade lõhustumineuraan  hõbe + roodium + energia • Kasutatakse tuumaelektrijaamades ja aatompommis • Saastab radioaktiivselt

  8. VESINIKUPOMMI PLAHVATUS VESINIKUPOMMI PLAHVATUS Kahte liiki tuumareaktsioonid 2 • Väikeste tuumade liitumine • Vabaneb veel rohkem energiat • Kasutatakse vesinikku(seda on looduses palju!) • Ei saasta • Seni osatakse vaid pommis kasutada