Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

play fullscreen
1 / 7
Škola pro děti
126 Views
Download Presentation
nessa
Download Presentation

Škola pro děti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Vyjmenovaná slova L – vzlykat,lysý,lýtko,lýko,lyže,pelyněk, plyš Doporučeno pro: 3.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. VYJMENOVANÁ SLOVA„L“ Najdete pokračování? Když jsme nemocní, čas rychle pl__ne. Když je venku teplo, nesmíme ničím pl__tvat. Když slyšíme anekdotu, pol__kámeléky. Když jsou prázdniny, sníh rychle rozpl__ne. Když chceme šetřit, zal__kámese smíchy. SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE

  3. Doplň Rozb__týpl__noměr, L__dčinykl__če, upl__nulýrok, odpovídá pl__nně, nepl__tvejelektřinou, umíš spl__vat, pracuje v pl__nárně, kněžna L__buše, bl__skavýkov, ml__nekna koření, vysl__š mé přání, pl__nulé zásobování, jedovatý pl__n, zal__kat se, špatné pol__kání, l__zat zmrzl__nu, nedaleká pl__nárna, unikající pl__n, dobře spl__vat, nel__bíse mi lež, nepl__vejna zem, unavený obl__čej, bl__žíse zima,řeka pl-ne tiše, z toho vypl__vátvůj úkol, barva šatů spl__vás oblohou.

  4. Zařaď do sloupečků Nápověda: Pol__kání, vypl__tvaný, nepl__tvat, pol__kač, upl__nulý, pl__tvání, spol__kal, upl__nout, vypl__tvat

  5. VZLYKAT, LYSÝ, LÝTKO, LÝKO, LYŽE, PELYNĚK, PLYŠ !POZOR NA SLOVA: lyžexlíže ( lyžař, lyžařka, lyžovat) x (lízat-líže, vylíže) Dostala jsem nové lyže. Pes si líže tlapku. lysý (holý) Příbuzná slova “lysina, lyska (druh ptáka).“ V dálce bylo vidět jeho lysou hlavu. Na vodě klidně plulo několik lysek. Víte co znamená? Je hořký jako pelyněk?

  6. PROCVIČOVÁNÍ L__žařskávýbava, pl__noucívoda, pl__nový vařič, had pol__kážábu, bl__štivésklo, l__skaje pták, l__skaje strom, l__bivékalhoty, prudký l__ják, tiše se přibl__žit, ml__nskékolo, voda l__něpl_nula korytem, tatínek l__čípast na myši, l__bilase mi halenka, l__povýkvět, pel__ňkovýčaj, pl__š je látka, zabl__sklo se, na l__stech, l__zatnanuk, l__ščíohon, l__tostivývzl__kot, rozpl_ne se. L__škaB__strouška, vel__kálampa, strom l__pa, poraněné l__tko, sl__šelajsem L__bora, nejbl__žšíml__n, sestra Ol__na, venku se bl__skalo, neupl__nula ani hodina, bl__skavépředměty, l__žujopatrně, miminko vzl__kalo, l__tostiváL__da, kl__čeod domu, l__nýHonza, starý ml__nář, vel__kéoči, nedosl__chavýdědeček, nepl__tvejpotravinami, pes se l__sá, kočka si l__že tlapky, L__sáhora, pol__kejpomalu, l__dskývýtvor, vyl__čenýpokoj, voňavý pel__něk, obl__benýfilm, zal__vat kytky, seml__t ob__lí, l__sáhlava, pevné l__ko, l__skakvete, pl__novod, kl__dnáb__střina, upl__nulýtýden, sl__šímhrom, pl__seňv domě, pl__šováhračka, nebezpečný l__kožrout, kočka se nesl__šněpl__ží, bl__zkodomu, nel__tujse, l__sna ovoce, L__sánad Labem, obě l__tka, králík kl__čkuje.