Solu
Download
1 / 25

Agenda - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Solu ții pentru reducerea costurilor și optimizarea proceselor de business: FACTURAREA ȘI ARHIVAREA ELECTRONICĂ e-Soluţii pentru perform @ nţă. Agenda. 1. Profil TransFonD. Arhivarea electronic ă. 2. 3. Facturarea electronică. BVB-ROCLEAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenda' - nero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Soluții pentru reducerea costurilor și optimizarea proceselor de business: FACTURAREA ȘI ARHIVAREA ELECTRONICĂe-Soluţii pentru [email protected]ţă


Agenda
Agenda

1

Profil TransFonD

Arhivarea electronică

2

3

Facturarea electronică


BVB-ROCLEAR

TransFonD - operator al Sistemului Electronic de Plăţi

REGIS

SENT

SAFIR

SEP

Trezoreria Statului

DS-CLEAR

SSIF

Bănci

Companii, instituţii, public


Servicii i produse transfond
Servicii și produse TransFonD

2005 – Sistemul Electronic de Plăţi (SEP);

2009 - Servicii de Arhivare Electronică ([email protected])

2009 - Linia de Urgenţă pentru Carduri (LUC)

2010 - Servicii de Facturare Electronică ([email protected])

SENT


Agenda1
Agenda

1

Profil TransFonD

Arhivarea electronică

2

3

Facturarea electronică


Serviciul de arhivare electronic oferit de transfond e arhiv @

Serviciul de arhivare electronică oferit de TransFonD< [email protected]>

e - [email protected]

TRANSFOND a devenit furnizor autorizat de servicii de arhivare electronică în conformitate cu prevederile legii 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (este acreditat ca administrator de arhivă electronică și autorizat ca centru de date pentru găzduirea de arhive, fiind înscris la Nr. 1 în Registrul administratorilor de arhivă electronică menţinut de MCSI).

ARHIVAREA ELECTRONICA, in sensul legii 135/2007

 • Asigurarespectarealegalitatii in domeniulpastrariidocumentelor generate electronic in activitateapersoanelorjuridice din Romania

 • Economie de timp/spaţiu/resurse alocate în prezent organizării arhivei pe suport hârtie;

 • Eliminarea cheltuielilor cu stocarea internă a documentelor electronice, care isipierdvaloarea juridică;

 • Creşterea securităţii datelor; Asigurarea protecţiei în cazul dezastrelor;

 • Documentele arhivate pe suport electronic de date nu se deteriorează în timp;

 • Acces la distanţă, din sediul beneficiarului, către informaţiile arhivate;

 • Regăsirea rapidă a informaţiei;

 • Informaţiile sunt accesibile simultan pentru totiutilizatorii autorizaţi.


Tipuri de servicii de arhivare electronic oferite de transfond
Tipuri de servicii de arhivare electronică oferite de TransFonD

Clasic e-Archive

TransFonD Data center

 • Serviciul de arhivare manuală, căutare şi regăsire a documentelor electronice

Exclusive e-Archive

Servicii personalizate de arhivare a documentelorelectronice

e-Storage

 • Servicii de stocare/ depozitare, căutare şi regăsire a documentelor generate electronic sau a documentelor transpusede pe suport hârtie în format electronic


Arhivare vs stocare
Arhivare vs. Stocare

1

Arhivarea electronică

 • organizarea şi păstrarea pe termen lung, pe baza

  unor criterii uniforme şi recunoscute de legislaţia în

  vigoare, a documentelor în format electronic ale unei

  companii. Documentele păstrate în arhivă sunt

  documente în forma lor finală, cu valoare juridică.

 • păstrarea unor documente în format electronic,

  organizate pe baza unor criterii stabilite de către

  posesorul documentelor sau simplu back-up de date.

  Nu necesită semnarea documentelor, acestea

  putând săse afle în diferite stadii ale elaborării lor şi

  nu au valoare legalăîn instanţă.

Stocarea

2


Sistemul de arhivare TransFonD

Caracteristici [email protected]

Tipuri de documente arhivateîn [email protected]

 • Arhivarea documentelor- Nomenclatorul arhivistic al participantului, avizat de Arhivele Naţionale (AN).

 • Păstrarea documentelor- pe perioada stabilită în Nomenclatorul arhivistic

 • Acțiunile utilizatorilorîn sistem - jurnalizate şi arhivate.

 • Biblioteca de programe informatice - menţinută şi actualizată ori de câte ori este necesar de către TransFonD

 • Sistemul de arhivare electronică ([email protected])estedezvoltat pe o platforma IBM Content Manager

 • Accesul pentru căutare şi regăsire este asigurat printr-un VPN (conform cerinţelor legale în vigoare)

 • Fiecare client are un domeniu propriu definit in [email protected], inviolabil in raport cu ceilalti clienti

 • Documente create în formă electronică (originale) cărora li s-a aplicat de către titularul dreptului de dispoziţie o semnătură electronică extinsă cu certificat calificat;

 • Documente transpuse în formă electronică (copii) cărora li s-a aplicat de către titularul dreptului de dispoziţie o semnătură electronică extinsă cu certificat calificat;

 • Documente de uz intern şi/sau confidenţiale.

 • Nu se arhivează în [email protected] documente clasificate şi documente cu regim de acces public.


Avantajele sistemului de arhivare electronic al transfon d

e-Factur@

Arhivarea electronică este şi parte integrantă a fluxului conţinând FACTURAREA ELECTRONICĂ

AVANTAJELE Sistemului de arhivare electronică al TransFonD

[email protected] are incluse facilităţi care asigură preluarea, de către un centru de recuperare în caz de dezastru, a operaţiunilor de consultare a arhivei electronice în cazul unui dezastru la sediul principal de procesare (se realizează replicarea întregii arhive la sediul secundar al TransFonD)

Beneficiarii nu sunt nevoiţi să se acrediteze ca administratori de arhivă electronică şi nici să îşi autorizeze centrele de date

[email protected]

Existenţa unui nivel înalt de securitate în ceea ce priveşte accesulla [email protected], fapt asigurat prin utilizarea structurii PKI. Toate operaţiile efectuate în [email protected] sunt jurnalizate


Sistemul de arhivare transfond
Sistemul de arhivare TransFonD

Sistem de arhivare

conform legii 135/2007

Centre de date de înaltă fiabilitate şi siguranţă

Sistemul de arhivare electronică

TransFonD

 • ORICE TIP de document electronic sau transpus de pe suport hârtie


Caracteristici de performanţă [email protected]

 • definirea de până la 500 de utilizatori, beneficiind nelimitat de serviciile [email protected];

 • 10 acţiuni simultane fără nicio diminuare de performanţă;

 • integrare facilă cu sisteme automatizate care generează documente electronice, în vederea arhivării electronice;

 • metodă de regăsire rapidă a documentelor arhivate electronic (utilizând criterii de căutare specifice fiecărui tip de document arhivat); regasirea într-un interval de timp variind de la câteva secunde la maxim 3 minute (asumate contractual) a documentelor arhivate, inclusiv vizualizarea acestora sau salvarea lor pe staţia de lucru a utilizatorului).

[email protected]

Toate acestea prin intermediul unei interfeţe web ușor de utilizat


Agenda2
Agenda

1

Profil TransFonD

Arhivarea electronică

2

3

Facturarea electronică


Economia de cost la emitent
Economia de cost la emitent


Factura clasic vs factura electronic
Factura clasică vs. Factura electronică

Factura Clasică

ERP

Încasare

Tipărire

Arhivare

10 ani

Expediere

Împlicuire

Sistem de producție

Resursa umană

sau

STP

Resursa umană

sau

STP

Resursa umană

Resursa umană

Resursa umană

Factura Electronică

Sistem de producție

ERP

[email protected]

Încasare

 • SEP

 • OP

 • DD

STP

STP


E invoicing n europa
e-Invoicing în Europa

Conform raportului de monitorizare a situaţiei facturării electronice în UE, cele mai avansate state în ceea ce priveşte adoptarea acestei măsuri sunt:

Danemarca - Guvernul danez a implementat deja e-invoicing şi estimează o reducere a costurilor cu facturile de 100 milioane de euro anual.

Finlanda - Guvernul şi agenţiile guvernamentale acceptă doar facturi electronice începând cu 1 Ianuarie 2010 şi vor emite doar facturi electronice până cel mai târziu în Decembrie 2010.

Administraţia publică din Italia refuză să accepte alt tip de facturi pentru serviciile achiziţionate, în afară de cele electronice.

Spania - facturarea electronică în relaţia cu administraţia publică va deveni obligatorie pentru toţi furnizorii, începând cu Noiembrie 2010. Guvernul spaniol a stabilit un format standard pentru toate facturile electronice primite de către administraţiile naţionale (FACTURAE) ce au fost adoptate începând cu 1 august 2009.

În Grecia, începând cu 1 ian 2011, pentru sume mai mari de 3000 Euro, nu vor mai fi acceptate decât facturi în format electronic, în toată economia


Rom nia
România

 • Legea 571/2003 – Codul Fiscal

 • Legea 455/2001 – Semnătura Electronică

 • Legea 135/2007 – Arhivarea Electronică

 • Legea 82/1991 – Legea Contabilităţii


Recunoa terea juridic a facturii electronice
Recunoaşterea juridică a facturii electronice

 • Soluția dezvoltată de TransFonD asigură complet legalitatea parcursului facturilor.

“O persoană impozabilă […] nu trebuie să emită facturile şi pesuport

hârtie pentru ca acestea să fie considerate documente justificative

valabile.”(Direcţia de legislaţie în domeniul TVA,

Ministerul Finanţelor Publice, 18.02.2010)E f actur@ serviciul
e[email protected] - Serviciul


E factur@ fluxul de procesare

Transmitere factură prin bancă

Plată (OP, DD)

Plată (OP, DD)

Acces către factură

Arhivare electronică

Transmitere fişiere

Cliental emitentului

[email protected]– fluxul de procesare

XML/ PDF

Internet banking

Cont bancar emitent facturi

Client al emitentului/client al băncii

Validare

format

Emitere facturi

Transmitere

notificare

prin e-mail

Semnare electronică

Reconciliere

Emitentfacturi


E factur@ beneficiile serviciului
[email protected] - Beneficiile serviciului

Beneficii emitenţi facturi

Beneficii destinatari facturi

 • Optimizarea proceselor pentruemitentul de facturi

 • Reducerea costurilor aferente procesului tradiţional de facturare:

  • Emitere (consumabile)

  • Livrare (taxe curierat)

  • Arhivare, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare

 • Posibilitatea împerecherii informațiilor de facturare cu instrucțiunile de debit direct

 • Eficientizarea timpilor de reconciliere a proceselor de recepţionare a facturilor şi a fluxului de numerar

 • Posibilitatea interfaţării aplicaţiilor interne [email protected] pentru automatizarea importului facturilor în sistem

 • Reducerea timpului de transmitere

 • Validarea datelor în momentul transmiterii

 • Confirmarea livrării şi a vizualizării facturii

 • Regăsirea facilă a facturii originale

 • Livrare garantată şi în timp redus

 • Diminuarea riscului apariţiei erorilor de procesare asociate intervenţiei umane

 • Creşterea eficienţei managementului fluxului de numerar

 • Diminuarea volumului de hârtie manevrată

 • Posibilitatea de arhivare electronică a facturilor primite

 • Regăsirea facilă a facturii originale

 • Posibilitatea de recepţionare şi plată a facturilor prin intermediul băncii

 • Managementul centralizat al administrării profilului de utilizator (printr-un punct unic de acces- aplicaţia [email protected])


Caracteristici de performan e factur @
Caracteristici de performanţă e-Factur@

 • Disponibilitate serviciu (SLA – Service Level Agreement) - 97,98%

 • pentru unvolum de 50 000-500 000 facturi/ zi – scalabil nelimitat.

 • Disponibilitate vizualizare facturi: 24/7

 • Tipuri de rapoarte: Raport „Facturi procesate” (dată emitere, livrare, vizualizare, transmitere spre arhivare), Raport de audit, Raport statistic, Jurnal [email protected], Raport beneficiar (client destinatar), Raport excepţii facturi arhivateVă mulţumesc,

Cristina Cremer

[email protected]


ad