Leren d ienstdoen op de huisartsen post - PowerPoint PPT Presentation

leren d ienstdoen op de huisartsen post n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leren d ienstdoen op de huisartsen post PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leren d ienstdoen op de huisartsen post

play fullscreen
1 / 9
Leren d ienstdoen op de huisartsen post
124 Views
Download Presentation
nerita
Download Presentation

Leren d ienstdoen op de huisartsen post

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leren dienstdoen op de huisartsen post • AIOS deel, leren dienstdoen op de Hap • HAO deel, begeleiden Aios op Hap • Taakverdeling Aios, Hao, Hap, • Wetten en regels. • Organisatie, • Bijzondere situaties

  2. Diensten in de huisartspraktijk 218 werkdagen 8 uur 1744 uur 30 diensten van 6 uur = 180 uur 10 % van de werktijd is diensttijd

  3. Leren dienstdoen op de huisartsen post. • AIOS deel, leren dienstdoen op de Hap. • HAO deel, begeleiden Aios op Hap. • Taakverdeling Aios, Hao, Hap. • Wetten en regels. • Organisatie. • Bijzondere situaties.

  4. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Taakverdeling

  5. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Eigen verantwoordelijkheid patiënten zorg. Eigen leerplan POP Jaarplan diensten Portfolio Hoofdstuk diensten Taakverdeling

  6. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Eindverantwoordelijk patiënten zorg AIOS. Achterwacht AIOS Inwerken AIOS POP AIOS Begeleiding AIOS Beoordeling AIOS Taakverdeling

  7. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Aanbod diensten Introductie cursus Cursorisch onderwijs Toetsing & beoordeling Scholing ANW opleiders Opleidingscoordinator HDS. Taakverdeling

  8. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Kwaliteit patiënten zorg. Introductiecursus Werkafspraken Bekwaamheids verklaringen Faciliteert opleiding introductiecursus Taakverdeling

  9. AIOS HAO Instituut HDS SBOH Financiering opleiding AIOS op de HDS Taakverdeling