eu ghs verordening
Download
Skip this Video
Download Presentation
EU-GHS Verordening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

EU-GHS Verordening - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

EU-GHS Verordening. Joke Herremans, RIVM. Overzicht presentatie . VN-GHS De EU-GHS verordening en de VN-GHS De EU-GHS verordening De overgangstermijnen Wat staat u te doen?. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU-GHS Verordening' - nerice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eu ghs verordening

EU-GHS Verordening

Joke Herremans, RIVM

overzicht presentatie
Overzicht presentatie
 • VN-GHS
 • De EU-GHS verordening en de VN-GHS
 • De EU-GHS verordening
 • De overgangstermijnen
 • Wat staat u te doen?
globally harmonized system of classification and labelling of chemicals vn ghs
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS)
 • Gevaarsclassificatie: classificatie criteria voor stoffen en mengsels
 • Gevaarscommunicatie: labelling van geclassificeerde stoffen en mengsels
 • Veiligheidsinformatiebladen (VIB)
 • Set met definities
 • Document van Verenigde Naties
globally harmonized system of classification and labelling of chemicals vn ghs5
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS)
 • GHS is niet wettelijk bindend, maar…
 • GHS moet worden opgenomen in wetgeving van ‘regio’s’
 • Building Block approach om implementatie te vergemakkelijken
 • GHS wordt iedere twee jaar aangepast
 • Revisie 3 is verkrijgbaar via website VN
slide6
Lijsten

Building blocks

Transport

USA

Traag

Late adaptors

Flammable

slide7
Wereldwijd

Centrale coördinatie

Uniform

Ontwikkelingslanden

Lange adem

Verbind beleidsvelden

Lijsten discussie start

eu ghs is niet gelijk aan vn ghs
VN-GHSEU-GHS is niet gelijk aan VN-GHS

Revisie 2

VIB

INDELEN, ETIKETTEREN

REACH

CLP

Stoffenrichtlijn

Preparatenrichtlijn

de eu ghs implementatie vn ghs
De EU-GHS: implementatie VN-GHS
 • Criteria voor indeling en kenmerken stoffen/mengsels
 • Symbolen/Pictogrammen
 • Signaal woord
 • Gevarenaanduidingen (H-zinnen)
 • Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)
de eu ghs niet de gehele vn ghs
De EU-GHS: niet de gehele VN-GHS
 • Veiligheidsinformatieblad, geharmoniseerd in VN-GHS
 • Opgenomen in REACH
de eu ghs meer dan de vn ghs
De EU-GHS: meer dan de VN-GHS
 • Verpakking
 • Vereisten aan het etiket
 • Vergiftigingen informatiecentrum
 • Specifieke concentratielimieten
 • Nationale Helpdesk
 • Meldingsplicht bij ECHA
 • Lijst met geharmoniseerde indeling en etikettering van stoffen (Annex VI)
 • Inventaris C&L
verschillen eu ghs met stoffenrichtlijn preparatenrichtlijn
Verschillen EU-GHS met Stoffenrichtlijn, Preparatenrichtlijn
 • Terminologie (‘hazardous’, mengsels)
 • Criteria gevaarsindeling
 • Gevaarsindeling van mengsels
 • Pictogrammen, Signaalwoord
 • Gevarenaanduidingen (H zinnen)
 • Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen)
 • Voorrangsbeginselen
 • C&L inventaris
 • Harmonisatie voorstellen door industrie
 • Nationale Helpdesk
de eu ghs verordening ec 1272 2008
De EU-GHS verordening, EC 1272/2008
 • Scope
 • Opbouw
 • Indeling van stoffen
 • Indeling van mengsels
 • Het etiket
 • Melding bij ECHA, geharmoniseerde classificatie, C&L inventaris
doel van de eu ghs verordening art 1
Doel van de EU-GHS Verordening (art.1)

Deze verordening heeft ten doel een hoog niveau van

bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu

alsmede het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen

als bedoeld in artikel 4, lid 8, te waarborgen.

Artikel 4, lid 8 (de in bijlage I, punt 2.1, bedoelde voorwerpen)

en om het doel te bereiken
.. en om het doel te bereiken…

a) Geharmoniseerde criteria voor de indeling van stoffen en mengsels en voorschriften voor de etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels;

b) Verplichting voor de industrie om stoffen in te delen volgens de criteria van deze Verordening;

c) Meldingsplicht voor geclassificeerde stoffen bij ECHA;

d) Een lijst met geharmoniseerde indelingen en etikettingsvoorschriften voor stoffen;

e) Een inventaris van indelingen en etiketteringen van stoffen op de ECHA website.

eu ghs verordening16
EU-GHS verordening

62 artikelen 7 titels

 • I Algemene aspecten
 • II Gevarenindeling
 • III Etiket
 • VI Verpakking
 • V Harmonisatie van indeling en C&L inventaris
 • VI Bevoegde instanties en handhaving
 • VII Slotbepalingen

7 bijlagen

 • I Indelings- en etiketteringseisen stoffen en mengsels
 • II Aanvullende EU-eisen (PPP, kinderveilige sluitingen)
 • III H-zinnen
 • IV P-zinnen
 • V Pictogrammen
 • VI Geharmoniseerde indeling (vgl. Bijlage I Stoffenrichtlijn)
 • VII Transponeringstabellen
de verordening geldt niet voor
De verordening geldt niet voor:
 • Radioactieve stoffen en mengsels
 • Stoffen en mengsels onder douanetoezicht
 • Niet-geïsoleerde tussenproducten
 • Stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen die niet in de handel worden gebracht
 • Afvalstoffen
 • Het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, over zee, over de weg, per spoor of over de binnenwateren. (m.u.v. artikel 33, lid 2).
 • Geneesmiddelen
 • Diergeneesmiddelen
 • Cosmetische producten
 • Medische hulpmiddelen
 • Levensmiddelen of diervoeders (Verordening (EG) 178/2002) 
indeling van stoffen 0
Indeling van stoffen (0)

Gebruik van transponeringstabel in Bijlage 7

indeling van stoffen 1
Indeling van stoffen (1)

Artikel 5

Inventarisatie en bestudering van de over stoffen

beschikbare informatie

indeling van stoffen 2
Indeling van stoffen (2)
 • Inventariseren relevante beschikbare informatie
 • M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht
 • Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is
indeling van stoffen 3
Indeling van stoffen (3)
 • Beschikbare informatie:
  • volgens testmethoden uit de testmethodenverordening
  • Epidemiologische gegevens, menselijke ervaringen
  • Punt 1, bijlage XI van REACH
  • Wetenschappelijke informatie
  • Informatie uit andere internationale regelgeving
indeling van stoffen 4
Indeling van stoffen (4)
 • Toepassen criteria uit Bijlage 1 van de EU-GHS verordening
criteria vergelijkbaar maar niet gelijk
Criteria vergelijkbaar maar niet gelijk:

Gevaar

BRANDBARE/ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

f.p. < 23 °C, b.p. ≤ 35 °C Cat 1

f.p. < 0 °C, b.p. ≤ 35 °C extremely flammable F+, R12

f.p. < 23 °C, b.p. > 35 °C Cat 2

f.p. < 21 °C, highly flammable F, R11

f.p. ≥ 23 °C, b.p. ≤ 60 °C Cat 3

21 °C ≤ f.p. ≤ 55 °C, flammable R10

Gevaar

Waarschuwing

slide24
Criteria vergelijkbaar maar niet gelijk:

Very toxic (T+)

<25

Toxic (T)

>25-200

Harmful (Xn)

>200-2000

EU

(>2000: not classified)

Cat 1

<5

Cat 2

>5-<50

Cat 3

>50-<300

Cat 4

>300-<2000

GHS

!

Danger Danger Danger Warning

indeling van mengsels 0
Indeling van mengsels (0)
 • Gebruik de transponeringstabel in Bijlage 7
indeling van mengsels 1
Indeling van mengsels (1)

Artikel 6

Inventarisatie en bestudering van de over mengsels

beschikbare informatie

indeling van mengsels 2
Indeling van mengsels (2)
 • Inventariseren relevante beschikbare informatie
 • M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht
 • Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is
 • CMR, biologische afbreekbaarheid, bioaccumulatie niet aan het mengsel te bepalen
indeling van mengsels 3
Indeling van mengsels (3)
 • Mengsel indeling volgens criteria in Bijlage 1
  • Op basis van testresultaten
  • Op basis van extrapolatie van een ander vergelijkbaar mengsel
  • Rekenregels; lijkt veel op wat we kenden, niet gelijk (e.g. corrosief)
 • Let op verborgen verplichting wanneer niet van alle componenten informatie beschikbaar is.
indeling van mengsels 4
Indeling van mengsels (4)

Artikel 11

Indien een stof/mengsel een andere, op zichzelf als gevaarlijk ingedeelde stof bevat, hetzij als geïdentificeerde verontreiniging, additief of afzonderlijk bestanddeel, wordt hiermee voor de indeling rekening gehouden als de concentratie gelijk aan of groter is dan de toepasselijke ondergrens.

voorbeeld
Indeling

categorie

1

categorie

2

GHS

-

pictogrammen

Gevaar

Waarschuwing

Signaalwoord:

H228:

H228: Ontvlambare

Ontvlambare vaste

Gevarenaanduiding

vaste stof

stof

P210

P210

P240

P240

Voorzorgsmaatregelen

P241

P241

i.v.m.

preventie

P280

P280

Voorzorgsmaatregelen

P370 + P378

P370 + P378

i.v.m. reactie

Voorzorgsmaatregelen

i.v.m. opslag

Voorzorgsmaatregelen

i.v.m. verwijdering

Etiketteringselementen volgen uit gevaarsindeling voor ontvlambare vaste stoffen/mengsels

Voorbeeld
het etiket
Het etiket
 • Titel III (art. 17 e.v.) + Bijlage I + Bijlage II
 • Standaard informatie:
  • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
  • productidentificatie (incl. identificatienummer uit Annex VI of C&L inventaris)
  • gevaarspictogram(men)
  • signaalwoord
  • gevarenaanduiding(en)
  • voorzorgsmaatregelen
het etiket voorrangsbeginselen pictogrammen
Het etiketVoorrangsbeginselen pictogrammen
 • Ontploffende bom, dan vlam en vlam boven cirkel facultatief
 • Doodshoofd, dan geen uitroepteken
 • Corrosie, dan geen uitroepteken
 • Gezondheidsgevaar ivm inhalatie allergeen, dan geen uitroepteken voor huidallergeen, huid- of oogirritatie
 • 5 pictogrammen is mogelijk
het etiket voorrangsbeginselen h zinnen
Het etiketVoorrangsbeginselen H-zinnen
 • Alle H-zinnen vermelden, tenzij dit leidt tot dubbele of overbodige aanduidingen
het etiket voorrangsbeginselen p zinnen
Het etiketVoorrangsbeginselen P-zinnen
 • ‘Niet meer dan 6 P-zinnen, tenzij dat nodig is om de aard van de gevaren aan te geven’
 • Voorbeeld ontvlambare vloeistof, cat 1 -> 15 P-zinnen
 • Guidance nog niet beschikbaar.
het etiket bijlage ii voorschriften etikettering en verpakking
Het etiket - Bijlage IIVoorschriften etikettering en verpakking
 • Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels
 • Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht
 • Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding
 • Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen
slide36
Bijlage II: Deel 1Specialevoorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels

Toekenning onder voorwaarden van EUH-zinnen zoals:

 • EUH018 – "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen"
 • EUH044 – "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand"
 • EUH029 – "Vormt giftig gas in contact met water"
 • EUH066 – "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken"
 • EUH070 – "Giftig bij oogcontact"
het etiket bijlage ii voorschriften etikettering en verpakking37
Het etiket - Bijlage IIVoorschriften etikettering en verpakking
 • Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels;
 • Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht
 • Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding
 • Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen
indeling en etikettering melden bij echa
Indeling en etikettering melden bij ECHA
 • Wat?
 • Wie?
 • Met Wie?
 • Hoe?
 • Wanneer?

Meldingsplicht voor chemische stoffen over xxx dagen.

indeling en etikettering melden bij echa39
Indeling en etikettering melden bij ECHA
 • Melding van gevaarsindeling en etikettering voor stoffen verplicht vanaf 1 december 2010.
 • Fabrikanten of importeurs die een stof op de markt brengen(Ook voor stoffen < 1 ton/jr, ook stoffen in mengsels)
 • Alleen of als groep
 • Via een webformulier van ECHA & IUCLID file
 • Reeds geregistreerd, hoeft niet meer gemeld
annex vi geharmoniseerde classificatie
Annex VI – geharmoniseerde classificatie
 • Europese classificatie voor supply and use
 • Wettelijk bindend
 • 1st ATP (~30ste & 31ste ATP)
inventaris c l
Inventaris C&L
 • Waar
 • Wat staat er op
 • Wanneer
verplichtingen op een rij
Verplichtingen op een rij
 • Indelen en etiketteren volgens voorschriften (artikel 4)
 • Inventarisatie en evaluatie beschikbare informatie (artikel 5)
 • Indeling en etikettering melden bij ECHA (artikel 40)
 • Verpakken volgens voorschriften (artikel 35)
 • Bewaarplicht productdossier, tien jaar na laatste levering (artikel 49)
slide43
Overgangstermijnen

REACH

3.5 y. HPV etc.

2.5 y. > 100 t/a

5 y. > 1 t/a

1 June 2015

1 Dec 2010

.

GHS

<2 y. Subst

4.5 y. Mixtures

For substancesand mixtures:

Exist. system: binding

CLP: optional;

Label: CLP if class.

For substances:CLP: obligatory*

SDS must contain exist. and CLP classificationFor mixtures: EU-System: bindingCLP: optional; Label: CLP if class.

After the entire transitionperiod:

For substances & mixtures:CLP: obligatory*

*derogation for already placed on the market:

- substances until 1.12.2012

- mixtures until 1.6.2017

slide44
Andere termijnen

1st ATP

C&L notificatie

REACH

QA fys-chem

Intrekken 67/548;

1999/45

1 June 2015

1 Jan 2014

1 Dec 2010

GHS

Substances

4.5 y. Mixtures

For substancesand mixtures:

Exist. system: binding

CLP: optional;

Label: CLP if class.

For substances:CLP: obligatory*

SDS must contain exist. and CLP classificationFor mixtures: EU-System: bindingCLP: optional; Label: CLP if class.

After the entire transitionperiod:

For substances & mixtures:CLP: obligatory*

*derogation for already placed on the market:

- substances until 1.12.2012

- mixtures until 1.6.2017

handhaving
Handhaving
 • Samenwerking VWA, Arbeidsinspectie, VROM-inspectie
 • Forum
vergiftigingen informatie centrum art 45
Vergiftigingen informatie centrum (art.45)

Lidstaten dienen Vergiftigingen informatie centrum/centra op te richten.

Industrie levert informatie over de chemische samenstelling van

mengsels die in de handel worden gebracht en wegens hun gevolgen

voor de gezondheid of hun fysische effecten als gevaarlijk worden

ingedeeld.

EC verricht onderzoek naar mogelijkheden tot harmonisatie

(deadline januari 2012)

communicatie
Communicatie

Schadelijk Xn  giftig

Cat 3 C Xn  “radiant man”

Vergiftig T  Zeer giftig/fataal

Licht ontvlambaar  Zeer licht ontvlambaar

Ontvlambaar  Licht ontvlambaar

Niet ingedeeld  ontvlambaar

communicatie49
Communicatie

Overgevoeligheid inh  “radiant man”

Overgevoeligheid huid  Uitroepteken

CMR cat 1A of 1B

CMR cat 2

Overgevoeligheid inhalatie

Gevaar

Waarschuwing

veiligheidsinformatieblad bijlage ii reach
Veiligheidsinformatieblad, Bijlage II REACH
 • Implementatie GHS
 • Registratienummer
 • Overgangstermijnen EU-GHS Verordening
 • REACH Committee 9 november, publicatie nog dit jaar?
wat staat u te doen
Wat staat u te doen?
 • Stoffen herclassificeren
 • Stof classificaties melden bij ECHA
 • VIB’s aanpassen
 • Mengsels herclassificeren
 • RI&E aanpassen
 • Afnemers/klanten informeren
 • Werknemers informeren
 • Classificatie bijwerken i.g.v. nieuwe info
 • Product dossier opstellen
 • Vervolg regelgeving in de gaten houden
achtergrond informatie en toelichting
Achtergrond informatie en toelichting
 • Guidance document beschikbaar op ECHA websitehttp://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.htm?time=1253624252
 • Nationale Helpdesk (GHS-Helpdesk)http://www.ghs-helpdesk.nl/
 • Website Verenigde Naties – GHShttp://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
 • Website Europese Commissie – DG Enterprisehttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm
ad