verordening brussel i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verordening Brussel I PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verordening Brussel I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Verordening Brussel I - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Verordening Brussel I. Week 5. Opbouw Brussel I (EEX-Vo). onderwerpen: bevoegdheid van rechters erkenning van vonnissen executie van vonnissen. EVO-V gaat om welk recht van toepassing is op een juridische verhouding tussen pp EVO-V is een verdrag. Brussel I

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verordening Brussel I' - inga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opbouw brussel i eex vo
Opbouw Brussel I (EEX-Vo)
 • onderwerpen:
  • bevoegdheid van rechters
  • erkenning van vonnissen
  • executie van vonnissen

www.BedrijfenRecht.nl

verschil tussen evo v en brussel i
EVO-V

gaat om welk recht van toepassing is op een juridische verhouding tussen pp

EVO-V is een verdrag

Brussel I

gaat om de bevoegdheid van rechters om conflicten tussen pp te beslechten

Brussel I is een verordening

Verschil tussen EVO-V en Brussel I

www.BedrijfenRecht.nl

drie hoofdregels
Drie hoofdregels
 • waar procederen?
  • plaats waar de gedaagde woont (art. 2)
  • art. 5 uitzondering op art. 2
  • (forum) keuze door pp voor een rechter art. 23

www.BedrijfenRecht.nl

plaats waar de gedaagde woont art 2
Plaats waar de gedaagde woont Art. 2
 • eiser:
  • persoon die de rechtszaak begint
 • gedaagde:
  • persoon tegen wie geprocedeerd wordt

www.BedrijfenRecht.nl

art 5 lid 1
Art 5 lid 1
 • bij verbintenissen uit overeenkomst:
  • “voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd”

www.BedrijfenRecht.nl

forumkeus door partijen
Forumkeus door partijen
 • forumkeus door partijen (arrest Piscator)
 • vrije rechtskeus (art. 23)
  • maar…
   • moet schriftelijk
   • geldt niet voor een arbeidsovereenkomst, maar wél nadat een conflict is ontstaan art. 21

www.BedrijfenRecht.nl

specifieke regels
Specifieke regels
 • internationale onrechtmatige daad
 • internationale consumentenkoop
 • internationale arbeidsovereenkomst
 • onroerende zaken en huur
 • kort geding (voorlopige voorziening)

www.BedrijfenRecht.nl

internationale onrechtmatige daad
Internationale onrechtmatige daad
 • “voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen” (art. 5 lid 3)
 • arrest Reinwater

www.BedrijfenRecht.nl

consumentenkoop art 15 ev
Consumentenkoop (art. 15 ev)
 • vordering van consument tegen professionele verkoper:
  • woonplaats van consument, of
  • woonplaats/vestigingsplaats professionele verkoper

www.BedrijfenRecht.nl

internationale arbeidsovereenkomst art 18 ev
Internationale arbeidsovereenkomst (art. 18 ev)
 • geen forumkeus (rechter) vooraf mogelijk!
 • werknemer kan werkgever aanspreken:
  • voor het gerecht van de woonplaats van de werknemer, of
  • voor het gerecht waar de werknemer gewoonlijk werkt
 • wanneer niet vast te stellen is waar gewoonlijk wordt gewerkt:
  • vestigingsplaats van de werkgever

www.BedrijfenRecht.nl

onroerende zaken en huur art 22
Onroerende zaken en huur (art. 22)
 • voor het gerecht van de plaats waar de onroerende zaken zich bevinden

www.BedrijfenRecht.nl

kort geding art 31
Kort geding (art. 31)
 • via een kort geding kan altijd een voorlopige voorziening worden gevraagd, zelfs als de rechter van een andere staat bevoegd is.

www.BedrijfenRecht.nl

executie van vonnissen en arresten art 38 ev
Executie van vonnissen en arresten (art. 38 ev.)
 • een vonnis of arrest, gebaseerd op Brussel I, kan in elke lidstaat worden uitgevoerd
 • groot gevaar!!
  • niet verschijnen bij een rechtszaak aangespannen in een andere lidstaat, betekent in beginsel verstek, en kan wél in Nederland worden uitgevoerd

www.BedrijfenRecht.nl

arrest baalpers
Arrest Baalpers
 • de in Nederland gevestigde onderneming BOA eist betaling bij Nederlandse rechter o.g.v. art 5 sub 1 EEX (het huidige art. 5 lid 1 Brussel I)
 • de in Frankrijk gevestigde onderneming verweert zich en stelt dat de Franse rechter bevoegd is
 • vraag:
  • is de Nederlandse rechter bevoegd o.g.v art. 5 sub 1 EEX-V?

www.BedrijfenRecht.nl

arrest baalpers1
Arrest Baalpers

www.BedrijfenRecht.nl

arrest baalpers2
Arrest Baalpers

www.BedrijfenRecht.nl

arrest baalpers3
Arrest Baalpers

www.BedrijfenRecht.nl

betalingsachterstanden bij handelstransacties
Betalingsachterstanden bij handelstransacties
 • het is een crediteur toegestaan ingeval van betalingsachterstanden bij (internationale) handelstransacties een hogere wettelijke rente in rekening te brengen dan gewoonlijk het geval is
 • handelstransacties zijn transacties tussen ondernemingen onderling

www.BedrijfenRecht.nl

betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden
 • het later betalen dan de overeengekomen betalingstermijn
 • als geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.

www.BedrijfenRecht.nl

europees betalingsbevel ebb
Europees betalingsbevel (EBB)
 • invorderingsprocedure voor onbetaalde niet betwiste vorderingen
 • wanneer toepasbaar:
  • burgerlijke en handelszaken
  • geldvorderingen, geen limiet
 • het verzoek tot een EBB wordt ingediend bij de rechter in de lidstaat van de debiteur door middel van een standaardformulier

www.BedrijfenRecht.nl

betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden
 • vooruitbetaling
 • blanco betaling achteraf
 • documentair incasso
 • documentair krediet
 • wissel
 • cheque

www.BedrijfenRecht.nl

betalingsvoorwaarden ii
Betalingsvoorwaarden II
 • documentair incasso
  • eerst verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen
  • bank is loket voor wisseling
 • documentair krediet
  • eerst krediet, dan verschepen, dan documenten stroom, dan afrekenen
  • bank heeft eigen betalingsverplichting en controleert de documenten

www.BedrijfenRecht.nl

wissel

Verkoper (trekker)

Koper (betrokkene)

geld

wissel

wissel

wissel

Bank v/d verkoper (remitterende bank)

Bank v/d koper (incasserende bank)

Wissel

www.BedrijfenRecht.nl

documentair krediet
Documentair krediet

documenten

Bank verkoper

(krediet doorgevende bank) Nederland)

Bank koper (krediet opende

bank) (Buitenland)

betalingsverplichting

documenten

onherroepelijke

betalingsverplichting

documenten

Betalings-

verplichting

koopovereenkomst

Koper (Buitenland)

Verkoper (Nederland)

goederen

www.BedrijfenRecht.nl

documentair incasso
Documentair incasso

documenten

Bank verkoper

( Nederland)

Bank koper incasserende bank (buitenland)

betalingsverplichting

documenten

onherroepelijke

betalingsverplichting

documenten

Betalings-

verplichting

koopovereenkomst

Koper (buitenland)

Verkoper (Nederland)

goederen

www.BedrijfenRecht.nl

koopovereenkomst naar nederlands recht
Koopovereenkomst naar Nederlands recht
 • definitie:
  • overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen (art 7:1ev BW)

www.BedrijfenRecht.nl

verplichtingen van de verkoper art 7 9 bw
Verplichtingen van de verkoper (art 7:9 BW)
 • eigendomsoverdracht
 • aflevering van de zaak
 • zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit)

www.BedrijfenRecht.nl

rechten van de koper bij wanprestatie i
Rechten van de koper bij wanprestatie I
 • aflevering van ontbrekende onderdelen
 • herstel van de afgeleverde zaak
 • vervanging van de afgeleverde zaak
 • schadevergoeding (art 7: 24 BW)

www.BedrijfenRecht.nl

rechten van de verkoper bij wanprestatie ii
Rechten van de verkoper bij wanprestatie II
 • op grond van het gewone verbintenissenrecht nog beroep op:
 • ontbinding wegens wanprestatie + evt schadevergoeding (art 6:265ev BW)
 • opschorting van eigen verplichting (art 6:262 BW)

www.BedrijfenRecht.nl

conformiteitseis art 7 17 bw
Conformiteitseis (art 7:17 BW)
 • zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst

www.BedrijfenRecht.nl

zaak voldoet niet aan de conformiteitseis als
Zaak voldoet niet aan de conformiteitseis als:
 • zij niet de eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten
 • er een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een ander soort wordt afgeleverd
 • de zaak afwijkt in getal, maat of gewicht van de overeenkomst

www.BedrijfenRecht.nl

consumenten koop
Consumenten koop
 • definitie (art 7:5):
 • roerend zaak
 • verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 • koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

www.BedrijfenRecht.nl