e t m sosyoloj s l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1529 Views
 • Uploaded on

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ. ERCÖMERT - 2008. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ. EĞİTİM VE TOPLUM. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ. ERCÖMERT - 2008. 1. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK. EĞİTİM SOSYOLOJİSİ. ERCÖMERT - 2008. HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal yada fiziksel hareketleridir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EĞİTİM SOSYOLOJİSİ' - neola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e t m sosyoloj s

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

e t m ve toplum
EĞİTİM VE TOPLUM

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

1 toplumsal hareketl l k
1. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide4

HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal yada fiziksel hareketleridir.

 • FİZİKSEL HAREKETLİLİK ( COĞRAFİ HAREKETLİLİK ) : Birey yada grupların fiziksel olarak yer değiştirmeleridir.

Örn. Göçler.

 • TOPLUMSAL HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal statülerindeki değişimlerdir.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide5

ÜST ÜST TABAKA

ÜST TABAKA

ÜST ORTA TABAKA

ÜST ALT TABAKA

ORTA ÜST TABAKA

ORTA TABAKA

ORTA ORTA TABAKA

ORTA ALT TABAKA

ALT ÜST TABAKA

ALT TABAKA

ALT ORTA TABAKA

ALT ALT TABAKA

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

a yatay hareketl l k
A. YATAY HAREKETLİLİK

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide7

YATAY HAREKETLİLİK : Aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla benzer grup yada durumdan diğerine doğru ileri – geri hareketlerdir.

Örn. Bir meslekten, eşdeğer bir başka mesleğe geçiş ( İş değişiklikleri ).

Satış müdürünün personel müdürü olması vb.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide8

ÜST TABAKA

ORTA TABAKA

ALT TABAKA

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

b d key hareketl l k
B. DİKEY HAREKETLİLİK

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide10

DİKEY HAREKETLİLİK : Bir toplumsal sınıfa mensup birey yada grupların, bulundukları konumdan üst yada alt sosyal sınıflara geçişidir.

Örn.Bir köylünün kente yerleşerek bir işyeri açması ve patron olması.

Varlıklı bir ailenin iflas sonucu yoksullaşıp işçi olması.

Bir işçi yada köylü çocuğunun fabrika sahibi olması vb.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide11

KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK : Bir kuşaktan diğerine olan farklılaşmalardır.

Örn.Bir işçi çocuğunun okuyarak varlıklı bir işveren olması.

 • MESLEKSEL HAREKETLİLİK : Aynı kuşakta iş değiştirerek statü ve sınıf farklılaşmasıdır.
 • Örn.Bir işçinin işi bırakarak işyeri açıp zengin olası yoluyla sınıf değiştirmesi gibi.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide12

ÜST TABAKA

ORTA TABAKA

ALT TABAKA

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

toplumsal hareketl l n nedenler
TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN NEDENLERİ
 • GÖÇLER : Bir ülkeye çalışmaya gelen yada aynı ülke içinde yer değiştirenler alt düzey işlerde çalışmaya başlayınca o yöre yada ülke insanlarının daha iyi işlere geçiş yapmalarına neden olur.
 • ÜST SINIFLARDAKİ DOĞURGANLIĞIN AZALMASI : Orta ve üst sosyal sınıflarda doğum oranının azalması işe ihtiyaç duyan alt sosyal sınıf mensuplarının iş ihtiyacını karşılayarak daha rahat bir yaşam standardına kavuşmasını sağlayabilir.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide14

AYRIMCILIĞIN AZALMASI : Toplumlarda insancıl düşüncelerin gelişmesi farklı ırk ve etnik köken mensuplarının eşit yarışma fırsatlarını yaratır.

 • SANAYİLEŞME ( YENİ MESLEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ):Sanayileşme sonucu yeni ve nitelikli insan gücü gerektiren mesleklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum Eğitim yoluyla gelişimini sağlayan bireylerin sosyal statülerinde farklılaşmaya yol açar.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide15

FIRSAT EŞİTLİĞİ ( DEMOKRATİK GELİŞMELER ) : Toplumlarda demokrasinin gelişimi bireylerin eşit koşullarda ( Göreceli olarak ) yarışmasına olanak sağlar ki bu durumda bireylerin eğitim vb yollarla sınıf atlamasına olanak tanır.

 • YARIŞMACI TUTUMLAR: Bireyselliğin artması insanların sınıf atlamasına yol açabilir.
 • KONUMLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞMELER : Bazı meslekler zaman içinde değerini yitirirken bazı meslekler gözde meslek haline gelebilir.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

toplumsal hareketl l k ve e t m
TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

2 toplumsal de me ve e t m
2. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİM

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

toplumsal de me
TOPLUMSAL DEĞİŞME
 • TOPLUMSAL DEĞİŞME : Toplumsal yapı, toplumsal kurum ve toplumsal ilişkilerdeki değişmelerle, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki değişmelerdir.

Toplumsal değişme ilerleme olabileceği gibi bulunduğu konumdan göreceli geri gitme şeklinde de görülebilir.

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

toplumsal de me nedenler
TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDENLERİ
 • BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER :
 • KENTLEŞME :
  • Kentleşmede okulun görevleri :
   • Farklılıkları kaynaştırarak sosyalleştirme
   • Toplum kurallarına uyumu kolaylaştırma
   • Bireyi ( Çocuğu ) kent yaşamına hazırlama
 • DEMOGRAFİK ( Nüfus hareketleri ) GELİŞMELER :
 • DİĞER ( Aile, Okul, İş Yaşamı, Çıkar ve baskı grupları) :
  • Aile yaşamında değişmeler:
   • Kadın ve konumu :
   • Çocuk :
  • Baskı grupları:

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

toplumsal de me e t m l k s
TOPLUMSAL DEĞİŞME – EĞİTİM İLİŞKİSİ
 • EĞİTİMİN TUTUCU İŞLEVİ :
 • EĞİTİMİN YARATICI ( YENİLİKÇİ ) İŞLEVİ :

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

3 toplumsalla ma
3. TOPLUMSALLAŞMA

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide23

TOPLUMSALLAŞMA : Bireyin toplumsal kurumları ve kuralları tanıyarak bunlara uyumlu yaşamasıdır.

 • TOPLUMSALLAŞMA YOLLARI :
  • Taklit
  • Telkin
  • rekabet

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide24

ULUSAL TOPLULUK

DIŞ

KÜLTÜREL

ETMENLER

BASIN - MEDYA

SANAT

TV. FİLM

YEREL TOPLULUKLAR

İŞ GRUPLARI

DİNSEL GRUPLAR

OKUL

İKİNCİL GRUPLAR

KULÜP VE DERNEKLER

ARKADAŞLAR

OYUN GRUPLARI

ANA - BABA

BİRİNCİL GRUPLAR

ÇOCUK

slide25

TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARI :

  • Aile
  • Okul
  • Akran grupları
  • Kitle iletişim araçları

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide26

YETİŞKİN TOPLUMSALLAŞMASI :

  • Yetişkin toplumsallaşması
  • Yeniden toplumsallaşma
4 e t m n toplumsal levler
4.EĞİTİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide28

EĞİTİMİN AÇIK İŞLEVLERİ :

  • Kültür biriktirme ve aktarma
  • Yenilikçi ve devrimci bireyler yetiştirme
  • Eğitimin Siyasal işlevi
   • Siyasal sistemi koruma ( Sisteme sadakati sağlama )
   • Siyasetçi ve liderlerin seçimi ve eğitimi
  • Eğitimin Seçme işlevi

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide29

EĞİTİMİN GİZLİ İŞLEVLERİ :

  • Eş seçme
  • Tanıdık sağlama
  • Statü kazandırma
  • İşsizliği önleme
  • Çocuğun sömürülmesini önleme
  • Çocuk bakıcılığı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008

slide30

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

ERCÖMERT - 2008