Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation

neola
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
123 Views
Download Presentation

Digitální učební materiál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Digitální učební materiál

  2. Mikroprocesory Atmel AVR Atmel AVR Větvení programu

  3. Mikroprocesory Atmel AVR Na vývojové desce nastavte piny RA jako výstupy a RB jako vstupy. RA propojte s LED a RB propojte s tlačítky.

  4. větvení programu Mikroprocesory Atmel AVR Pro větvení programu používáme zejména příkaz If, který je určen k větvení na základě vyhodnocování logických výrazů. První forma příkazu If je jednořádková. Pokud je podmínka splněna, provede se příkaz v klauzuli Then. IfpodmínkaThenpříkaz Pokud podmínka není splněna, neprovede se žádný příkaz. Je-li uvedena klauzule Else, provede se příkaz v klauzuli Else. (Elseif je vnořená podmínka.) Každý příkaz If musí být ukončen příkazem End If. IfpodmínkaThen příkaz1 Else příkaz2 End If Ifpodmínka1Thenpříkaz1 Elseifpodmínka2Thenpříkaz2 Elseifpodmínka3Thenpříkaz3 Elsepříkaz4 End If

  5. větvení programu Mikroprocesory Atmel AVR Program pro test tlačítek:


  6. větvení programu Mikroprocesory Atmel AVR Dalším příkazem pro větvení programu je příkaz skoku GoTo. Za příkazem GoTo se umísťuje návěští, které specifikuje cíl skoku. Návěští může mít až 32 znaků. DimA As Byte Start : A = A + 1 IfA < 10 Then GoToStart End If Příkazem skoku je i příkaz GoSub. Za ním je umístěno návěští, na které se program ve své činnosti přesune. Zpravidla se příkaz využívá pro skok na podprogram. Narazí-li program na příkaz Return, provede se skok za příkaz GoSub, z něhož se předtím provedl skok do „podprogramu“.

  7. větvení programu Mikroprocesory Atmel AVR Příkazy GoTo a GoSub se provedou vždy, když na ně „dojde řada“. Má-li se skok provést jen v případě, že např. určitá proměnná má určitou hodnotu, lze použít příkaz On. Onproměnná (GoTo) (GoSub) návěští Příkaz End provede ukončení programu, zakáže veškerá přerušení a vytvoří nekonečnou smyčku. Podobným příkazem je příkaz Stop, který ovšem nezakáže přerušení. Příkaz Exit umožňuje kdykoli opustit struktury For – Next, Do – Loop, While – Wend, Sub – End, Sub or Function – End Function. Exit For, Exit Do, Exit While, Exit Sub, Exit Function

  8. větvení programu Mikroprocesory Atmel AVR Program pro řízení dvou frekvenčních generátoru a dvou PWM podle hodnot z UART

  9. Použité zdroje: VÁŇA, Vladimír. Mikrokontroléry ATMEL AVR– programování v jazyce Bascom. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-7300-115-2. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Peter Podoba.