Egenl rar och tutortr ff f r it 25 8 2014
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014. Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb. Dagens program. Aktuellt från institutionen Rådgivning Antagningen Inskrivning Studiehandboken , undervisningsprogrammet och kursinfo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egenl rar och tutortr ff f r it 25 8 2014

Egenlärar- och tutorträff för IT 25.8.2014

Heidi Karlsson & Tove Forslund

Dagens materialkommer in påwww.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Dagens program
Dagens program

 • Aktuelltfråninstitutionen

  • Rådgivning

  • Antagningen

  • Inskrivning

  • Studiehandboken, undervisningsprogrammet och kursinfo

 • Introduktionenistudiernaochi MinPlan föråretsgulnäbbar

 • Diskussionkringegenlärarens och tutornsuppgifter, arbetsfördelning och koordineringavrådgivningen: egenlärarna och tutorernadiskuterariämnesvisagrupper

 • Egenlärarverksamhetenföråk 1 under läsåret

 • Ev. andrafrågor

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Aktuellt fr n studiekansliet
Aktuelltfrånstudiekansliet

 • Personalen påstudiekansliet(Gripen, Tavastgatan 13)

 • Studiechef Pia-Maria Kallio

 • Studierådgivare Heidi Karlsson

 • Studiesekreterare Jessica Lindroos

 • Studierådgivarenhandlederstuderandepåkandidatnivån

 • Studiechefenhandlederstuderandepåmagisternivån

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Antagningen 2014
Antagningen2014

 • Emottagnastudieplatser:

  • IT: Datateknik26 (32), Datavetenskap24(41), Informationssytem26 (32)

  • DI-nivå; programvaruproduktion 1(1), inbyggdadatorsystem 1(1)

  • Informationssystem (magisternivå) 1(2)

  • Computer Science 8 (25), Embedded Computing 11 (18) Mobile Commerce 7(11), Software Engineering 14 (25)

 • Inskrivningen

  • Inskrivningenför förstaåretsstuderandesker25.8-5.9.2014(efter det vet vi hurmångasominledersinastudierdettaläsår)

  • Inskrivningensker i Gripen, vån. 2

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Studiehandboken up och kursinfo
Studiehandboken, UP och kursinfo

 • Studiehandboken finns på webben som en pdf-fil

  Institution > Studier > Studiehandbok (högst upp i menybalken): www.abo.fi/institution/itstudiehandbokAlla institutioners studiehandböcker och biämnesinfo hittas även på studentportalen: www.abo.fi/student/studiehandbok

 • Undervisningsprogrammet finns på webben som en pdf-fil

  www.abo.fi/student/undervisningsprogram

  Ändringar görs inför varje period, 2 veckor före periodstart

 • Kursinformationen finns på webben:

  www.abo.fi/student/kurser

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Introduktion i studierna f r k 1

Introduktion i studierna för åk 1

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Introduktion i studierna
Introduktion i studierna

 • Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program www.abo.fi/student/studieorientering

 • Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se www.abo.fi/student/en/orient

 • För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdagar 27-29.8.2014 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se www.abo.fi/student/en/studieorientering

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Is 357005 0 studieorientering f r ekonomie kandidatutbildningen 1 sp
IS: 357005.0 Studieorienteringförekonomiekandidatutbildningen (1 sp)

 • Obligatorisk kurs

 • Ersättande kurser: ASF 1-5 (www.abo.fi/stodenhet/asf)

 • Se kursguiden/handout för kursöversikt

 • Tutorerna

  • påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben): www.abo.fi/student/studieorienteringskursek

  • går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle (Student-portalen > Verktyg > Moodle)

   • Kursnyckel (finns i kursguiden): EK2014

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Minplan handledning f r k 1 it
MinPlan-handledning för åk 1/IT

 • Vecka 35 (studieorienteringsveckan): genomgång av studieupplägg och i samband med det en introduktion och kort demonstration av MinPlan(Heidi: DT, DV, IS)

 • Vecka 35 (studieorienteringsveckan): studierådgivare och tutorer hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasser har bokats:

  • Datateknik: fre 29.8, pc-klassen Galvani i ASA kl. 9.00-11.00 (Tove F deltar)

  • Datavetenskap: fre 29.8., aud.Dilbert, ICT-huset kl.9.45-10.45 (Heidi deltar)

  • Informationssystem gör studieplanen tillsammans med Heidi och egenlärare Markku Heikkilä ti 16.9 kl.10-12 Dilbert, ICT-huset (obl. del av ekonomernas studieorienteringskurs)

 • 30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Minplan handledning vid it under v ren
MinPlan-handledning vid IT under våren

 • April (Datateknik åk 1): Repetition av MinPlan i samband med information om huvudämnesval

 • April-maj: studiekansliet påminner alla årskurser via e-post att studieplanen ska inlämnas för granskning senast 31.5

 • Maj: Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan-relateradefrågor

 • Maj: egenlärarna kontrollerar att egenstudenterna håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt

 • Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Manualer f r minplan bl a
Manualer för MinPlan, bl.a.

 • startguiden i MinPlan ingår i Studienyckeln

 • e-guider för MinPlan

  • uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning

  • kurs- och tentanmälan

www.abo.fi/student/minplanmanualer

(länkas hit från Guider-knappeninnei MinPlan)

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Studienyckeln- packas i kasse som alla gulisar får ta vid inskrivningen- finns på www.abo.fi/student/guider

 • se videopresentation av innehållet i guiden på www.abo.fi/student/guider

 • se inlägg i Lärarbloggen: blogs.abo.fi/lararbloggen

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


L rcentret p minner om aktuell info via facebook
Lärcentret påminner om aktuell info via facebook

 • Allmän info om stödtjänster, bra-att-tänka-på, dvs. inte bara info om LC-tillställningar

 • www.facebook.com/larcentret

 • bokmärke finns i guliskassen

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” – finnsendastpåwebben

www.abo.fi/student/guider

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Kurser och handledning som st der studief rdigheterna
Kurser och handledning som stöder studiefärdigheterna

 • Akademiskastudiefärdigheter (ASF) 1-8 sp

  • Nätkurser á 1 sp i studieteknik och informationssökning

  • www.abo.fi/stodenhet/asf

 • Kortkurser i infosökning för naturvet. och tekniska ämnen

  • Lär dig söka information i Nelli-portalen20.10.2014 kl. 15-17

  • Lär dig hantera citat och referenser mhjaRefWork27.10.2014 kl. 15-17

 • Studiepsykologverksamhet

  • Studiepsykolog Klara Schauman-Ahlberg

  • Spännargruppenstartar i oktober

  • www.abo.fi/student/studiepsykolog, www.abo.fi/stodenhet/klinikverksamhet

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Egenl rarens och tutorns roll och uppgifter

Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Rets tutorer och egenl rare vid it
Årets tutorer och egenlärare vid IT

 • Tutorer:www.abo.fi/student/gulistutor

 • Egenlärare:

  www.abo.fi/institution/it_egenlarare

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Egenl rarens resp tutorns uppgifter
Egenlärarens resp. tutorns uppgifter

 • Egenlärarenformellhandledare

  • följer upp studentens studier och planering av studier (via studieplan), bekräftar att allt är ok eller påpekar då planerna inte är vettiga (utgångspunkt 60 sp per läsår, att man kommer igång med biämnet eller språkstudierna tillräckligt tidigt i studierna och inte bara koncentrerar sig på huvudämnet etc.)

  • ger ämnesspecifik handledning (i vilken ordning ska man läsa kurser, vilka biämneskombinationer är vettiga/rekommenderade med just det huvudämnet, vad kan man jobba med i framtiden, hjälper med ämnesspecifik studieteknik)

 • Tutorninformellhandledare

  • Bollplankförstudieplaneringen: hurupplevde du självdinaförstakurser, arbetsbördan, innehållet; vilkakurserkrävdemer/mindreän du trodde, godarådfördetpraktiskauppläggetavstudierna, egnaerfarenheter

  • Hjälpergulnäbbarnaattlogga in, bytalösenord, användahemområdet, printning, använda MinPlan

  • Kontrollerarattgulnäbbarnahargjortenstudieplanoch anmält sig till kurser

  • Gårigenomstudiehandbok och undervisningsprogrammet

  • Se tutorns checklista www.abo.fi/student/checklista

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Studier dgivarens r dgivning
Studierådgivarens rådgivning

 • om t.ex. helheten (vad saknas ännu för examen), tillgodoräknanden, JOO-studier, byte av huvudämne eller utbildning, teknisk hjälp med studieplan (MinPlan) o.s.v.

 • gällande examensplanering, examensstrukturer, val av biämnen och allt annat tänkbart

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Egenl rartr ffar k 1 f rslag
Egenlärarträffar åk 1, förslag

 • Rekommenderade egenlärarträffar, se Guide för egenlärararbetet, direktlänk, s. 11: http://web.abo.fi/lc/guider/Guide_egenlarare.pdf

 • Egenlärar-tutor-gulisträff

 • Hösten: inbjudan till individuella träffar

 • Gruppträff kring studietekniska frågor (ex. efter första tenten om vad tänka på då skriver tent + annan ämnesspecifik studieteknik)

 • Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan

 • Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar

  • Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår

  • Relevant ämnes-/institutionsspecifik info

   Samtidigt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning

 • Juni: Granskning och godkännande av studieplanen i MinPlan

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Egenl rar tutor gulistr ffen
Egenlärar-tutor-gulisträffen

 • Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare

  • DT, må 25.8.2014 kl. 14-15, audCatbert

  • DV, må 25.8.2014 kl. 14-15, audCobol

  • IS, ti 26.8.2014 kl. 13-14, audCatbert

 • Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen

  • alla lär känna varandra

  • egenlärarna

   • välkomnar studerandena till institutionen/ämnet

   • berättar vad egenlärarens roll och uppgifter är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt!

   • berättar allmänt om examen och kursval

   • visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan

   • diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering

   • ger goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser

   • visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm.

  • tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier

  • egenläraren och studerandena kommer överens om individuell träff

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


F r egenl rar tutordiskussionen idag bl a
För egenlärar-tutordiskussionen idag, bl.a.

 • Vad är bra att tänka på i introduktionen av nya studerandena, så att de kommer igång med sina studier på ett bra sätt och integreras i ÅA-miljön?

 • Vad anser egenlärarna att är viktigt att tutorerna framför åt sina gulisar?

 • Vad anser tutorerna att är viktigt att egenlärarna gör med och för gulisarna?

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ev vriga fr gor och renden
Ev. övriga frågor och ärenden?

Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo