Kentsel koruma yen leme kavram ve uygulamalarinin gel m s rec
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 343 Views
 • Uploaded on

KENTSEL KORUMA-YENİLEME KAVRAM VE UYGULAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer. KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ. 1950 -1960 YENİDEN İNŞA (Urban Reconstruction)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kentsel koruma yen leme kavram ve uygulamalarinin gel m s rec
KENTSEL KORUMA-YENİLEME KAVRAM VE UYGULAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ

Doç. Dr. İclal Dinçer


Kentsel koruma ve yen lemen n gel m s rec
KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ GELİŞİM SÜRECİ

1950 -1960

YENİDEN İNŞA (Urban Reconstruction)

 • Savaş sonrası tahrip olan kent merkezlerinin yenilenmesi

 • Hızlı sanayileşme - nüfus artışı – modernist planlama

 • Kentlerin yerleşik alanlarının nazım plana dayalı olarak genişletilmesi ve “yeniden inşa edilmesi”

 • Kent çeperlerinde yeni banliyölerin geliştirilmesi: toplu konut uygulamaları

 • Sosyal devlet uygulamaları: merkezi ve yerel yönetimin etkinliği

 • Ağırlıkla kamu sektörünün yatırımcı olması

 • Konut ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi


Kentsel koruma yenileme kavram ve uygulamalarinin gelisim s reci

İngiltere: GELİŞİM SÜRECİ

Birmingham

1950’ler


Kentsel koruma ve yen lemen n gel m s rec1
KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ GELİŞİM SÜRECİ

1960 –1970

KENSEL YENİDEN GELİŞTİRME (Urban Redevelopment)

KENTSEL SAĞLIKLAŞTIRMA (Urban Rehabilitation)

 • Kent merkezlerindeki çöküntü alanlarının temizlenmesi; yıkılıp yeniden inşa edilmesi

 • Kent merkezlerinde sağlıklaştırma çalışmalarının başlaması

 • Özel sektörün konut yatırımındaki payının artması

 • Bölge planlama düzeyinin gündeme gelmesi

 • Banliyölerin ve çevre yerleşmelerin büyümesi planlanması


Kentsel koruma ve yen lemen n gel m s rec2
KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ GELİŞİM SÜRECİ

1970 - 1980

KENTSEL SAĞLIKLAŞTIRMA (Urban Rehabilitation)

KENTSEL YENİLEME (Urban Renewal)

KENTSEL YENİDEN CANLANDIRMA (Urban Revitalization)

 • Enerjiye dayalı ekonomik kriz nedeniyle sosyal devlet anlayışının gerilemesi

 • Gayrimenkul Eksenli Kamu-Özel Ortaklıklarına dayalı projeler

 • Kent merkezlerindeki köhnemiş alanlarınyenileme projeleri

 • Kentsel gelişme alanlarında toplu konut projeleri

 • Kentsel altyapı projelerinin önem kazanması


Kentsel koruma yenileme kavram ve uygulamalarinin gelisim s reci

İngiltere: GELİŞİM SÜRECİ1970’li yıllarYork kenti


Chester kale tur st g zergahi
CHESTER GELİŞİM SÜRECİKALE İÇİ TURİST GÜZERGAHI


Kentsel koruma ve yen lemen n gel m s rec3
KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ GELİŞİM SÜRECİ

1980 – 1990

KENTSEL SAĞLIKLAŞTIRMA (Urban Rehabilitation)

KENTSEL YENİDEN GELİŞTİRME (Urban Redevelopment)

KENTSEL YENİLEME (Urban Renewal)

KENTSEL YENİDEN CANLANDIRMA (Urban Revitalization)

 • Küreselleşme olgusu-post modernist yaklaşımlar-sürdürülebilirlik

 • Gayrimenkul-eksenli, kamu-özel sektör ortaklı kentsel yenileme yaklaşımı

 • Çok sayıda gelişme ve yeniden geliştirme planlarının ortaya çıkması: Öncü (flagship) projeler

 • Kentsel Gelişim Şirketleri (Urban Development Corporation – UDC) Kamu fonlarını kullanan özel sektörün ve konuya ilişkin ajansların proje ortaklıkları


Lddc the london docklands development cor poration
LDDC GELİŞİM SÜRECİThe London Docklands Development Corporation

 • Bir kentsel gelişim şirketiolarakUDC “Urban Development Corporation”1980 tarihli “Yerel Yönetim Planlama ve Arazi Yasası” kapsamında 2.Haziran1981 tarihinde kuruluyor.

 • Amaç: Londra’nın doğusunda yer alan tersanelerin kapanması ile ortaya çıkan ekonomik fiziksel ve sosyal çöküntünün ortadan kaldırılması

  UDA “The London Docklands”Urban Development Area

 • Thames nehri boyunca uzanan

  • yaklaşık 11km.lik ve 2200 Ha.lık bir bölge

  • Üç ilçenin sınırları içine giriyor: Southwark, Tower Hamlets, Newham;“London’s East End”


Kentsel koruma yenileme kavram ve uygulamalarinin gelisim s reci

İngiltere: Docklands, 1980’li yıllar GELİŞİM SÜRECİ

LDDC The London Docklands Development CorporationKentsel koruma ve yen lemen n gel m s rec4
KENTSEL KORUMA VE YENİLEMENİN GELİŞİM SÜRECİ GELİŞİM SÜRECİ

2000’ler : Urban Regeneration

KENTSEL YENİDEN OLUŞUM / YENİDEN GELİŞTİRME /

KENTSEL YENİDEN ÜRETİM = KENTSEL DÖNÜŞÜM

 • Politika ve uygulamalarda daha geniş kapsamlı bakış açıları: sosyal eşitsizlikleri – yoksulluğu gidermeyi hedefleyen toplumsal dönüşüm projeleri

 • Tarihi miras ve koruma anlayışının güçlenmesi

 • Kültür eksenli projeler

 • Sosyo-ekonomik ve mekansal açıdan bütünleşmiş stratejik planlama yaklaşımlarının ön plana çıkması

 • 1980’lerden daha gösterişsiz projeler

 • Kentsel Yenileme Ortaklıkları

  (Urban Regeneration Companies – URC’s):

  Kamu-özel sektör arasında daha dengeli rol paylaşımı


Urban white paper kentsel beyaz sayfa kitap
Urban White Paper GELİŞİM SÜRECİ“Kentsel Beyaz Sayfa / Kitap”

 • Kasım 2000’de İngiliz Hükümeti “Kentsel Beyaz Sayfa /Kitap” adıyla

  12 adet URCs (Kentsel Yenileme Ortaklığı) programı hazırlıyor.

 • Sheffield, East Manchester ve Liverpoolkentleri ilk pilot uygulama alanı olarak seçiliyor.

 • Bu uygulamanın temelini; Lord Rogers tarafından Haziran 1999’da hazırlanan (Urban Task Force) “Kentsel Görev Gücü” belgesi oluşturuyor. "Towards an Urban Renaissance”

 • Kentsel Yenileme Ortaklığı stratejik bir kentsel yenileme çerçevesi veya bir master plan geliştirerek;

  - Kamu sektörünün görevlerini tanımlamalı,

  - Özel sektör yatırımcılarını cesaretlendirmeli,

  - Yerel şirketlerin bölgede yatırımcı olmasının yolunu açmalı,

  - Alanın özelliklerine dayalı kentsel tasarım kodları geliştirmeli,

  - Kentsel yenileme konularındaki iyi örnekleri paylaşarak merkezi yönetimin politikalarını etkilemelidir.


Urban regeneration companies urcs kentsel yenileme ortaklar kyo
( GELİŞİM SÜRECİUrban Regeneration Companies - URCs)Kentsel Yenileme Ortakları-KYO

Kentsel Yenileme Ortakları (KYO)

- kendi konularındaki yerel uzmanlar

- yerel yetkililer

- yatırımcılar

- engelli gruplar başta olmak üzere çoğunluk temsilcileri

KYO içinde

- ulusal ölçekteki katılım ve finans: “English Partnership”

(The National Regeneration Agency)

- bölge ölçeğindeki katılım ve finans: “Bölgesel Kalkınma Ajansları”

(Regional Development Agency)

- yerel ölçekteki katılım ve finans: “Yerel yönetimler”

İşlevi

 • Çöküntü alanlarının yenilenmesinde yönlendirici rol ve görev üstlenmek

 • Bölgeye yeni yatırımları çekmek

 • Bölgedeki tehditlere kapsamlı yaklaşımlar geliştirmek, fırsatları öne çıkarmak


Kentsel yenileme alanlar nda kentsel yenileme ortakl klar n n uymas nerilen kriterler
Kentsel Yenileme Alanlarında Kentsel Yenileme Ortaklıklarının Uyması Önerilen Kriterler

Kentsel Yenileme Ortaklıkları

 • Bölgesel ve yerel önceliklere katkıda bulunmalıdır

 • Alanın öncelikli olan sosyal ve ekonomik gereksinimleri ile gelişim fırsatlarını bütünleştirmelidir

 • Partnerlere özellikle Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Yerel Yönetime net taahhütlerde bulunmalıdır

 • Diğer katılımcılarla ve topluluklarla birlikte yapacağı yenileme /geliştirme hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini ortaya koymalıdır

 • Temel stratejisi kişilerin kaynaklarını geliştirmek olmalıdır.

 • Mekandaki düzenlemelerin ve sistemin dağıtımını net olarak yapmalıdır.


English partnerships the national regeneration agency
English Partnerships Ortaklıklarının Uyması Önerilen Kriterler(THE NATIONAL REGENERATION AGENCY)

 • Kaliteli, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için Merkezi Yönetim tarafından desteklenen ulusal ölçekteki kentsel yenileme ajansıdır

 • Stratejik bölgelerde kendi çalışma programlarını geliştirirler

 • Eylem alanları “brownfield” arazilerdir

 • Kamu arazilerinin kullanım oranları ne kadar yükselirse Yönetimin hedeflerini destekleme oranları da artar.

 • Kamu ve özel sektör ortaklıkları ile çalışırlar

 • Tasarım, inşaat ve çevresel sürdürülebilirlik açılarından yüksek standartlar ararlar

 • Zor problemlerle baş etmede yaratıcı yöntemler tasarlar ve teşvik ederler


Kentsel koruma yenileme kavram ve uygulamalarinin gelisim s reci

Liverpool Vision: URC- Kentsel Yenileme Ortaklığı Ortaklıklarının Uyması Önerilen Kriterler

"Liverpool Kent Merkezini fiziksel ve ekonomik olarak ticari yatırımlar, konut gelişimi, boş vakitleri değerlendirme ve turistik yatırımlar için cezbedici hale getirmek…”


Kentsel koruma yenileme kavram ve uygulamalarinin gelisim s reci

“Liverpool Vision”unda Ortaklıklarının Uyması Önerilen Kriterler

Eşikler:

 • Kamu imajı

 • Mülkiyetin değeri

 • Çevre kalitesi

 • Temel ulaşım konuları

  Eylem Alanları:

  Yedi adet (harita üzerinde işaretli)

  Pier Head, Commercial District (Business Exchange), Castle Street / Live-work District, Cultural Quarter / Lime Street Station, Retail Core, Kings Waterfront, Hope Street Quarter

  Desteklenecek konular:

 • 2008 yılı Avrupa Kültür Başkentliğini gerçekleştirmek

 • Hareketliliği güçlendirmek

 • Kamu alanının gözetilmesi

 • Topluluk sözleşmelerine uyulması

 • İş alanlarının gelişimini desteklemek

 • Kentteki grupların dayanıklılığını artırmak


Kentsel d n m kentsel yen den ret m urban regeneration
KENTSEL DÖNÜŞÜM Ortaklıklarının Uyması Önerilen Kriterler - KENTSEL YENİDEN ÜRETİM Urban Regeneration

Başarının Önkoşulları

 • Kentsel dönüşüm sürecinin arkasında mutlaka yasal bir dayanak ve kentsel politikanın bulunması

 • Kentsel dönüşüm sürecinin ülke-bölge-kent bütünü-mahalle ölçeklerinin tümünü kapsaması ve tutarlı bir yaklaşımla ele alınması

 • Kentsel dönüşüm bölgesinin geleceği konusunda etkin roller üstlenen kamu, özel kesim ve sivil halk temsilcilerinin özgün bir ortaklık modeli çerçevesinde toplanması

 • Program ve projesi olan bütün aktörlerin uygun bir rol ile sürece dahil edilmesi

 • Çözüm ortaklığı içinde yer alan bütün aktörlerin arasında güç dengesinin oluşturulması