brudd og luksasjoner av vristbeinet
Download
Skip this Video
Download Presentation
BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET - PowerPoint PPT Presentation


 • 774 Views
 • Uploaded on

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET. Øyvind Paulsrud Ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus Sept.2000. Talusfrakturer. VRISTBEIN - TALUS - ASTRAGALUS. Fotens origo Hardest i kroppen >60\% leddflate Uten muskel-/sene- fester/-utspring. Ø.P. Bakre horn. Talus : “Top view ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET' - nell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brudd og luksasjoner av vristbeinet

BRUDD og LUKSASJONER av VRISTBEINET

Øyvind Paulsrud

Ortopedisk avdeling

Aker Universitetssykehus

Sept.2000

vristbein talus astragalus
Talusfrakturer VRISTBEIN - TALUS - ASTRAGALUS
 • Fotens origo
 • Hardest i kroppen
 • >60% leddflate
 • Uten muskel-/sene- fester/-utspring

Ø.P.

slide3
Bakre horn

Talus: “Topview”

Trochlea tali

Laterale horn

Collum

Caput

ØP

slide4
NAVICULARE

CUBOID

Caput tali

Collum tali

Trochlea tali

Lat.horn av talus

Bakre del av talus

CALCANEUS

utbredelse aker 1 1 99 1 4 00 15mnd
5 brudd (2/100.000/år)

5 menn

Median alder: 36 (20 - 51)

4 fall > 2m, 1 < 2m

2 idrettskader(klatring, skihopp)

1 yrkesskade (stillas)

4 disloserte , operert (Skruefix via anterolat. tilgang)

1 udislosert, kons .beh ( gips +avlastn. i 12 uker)

Talusfrakturer

UTBREDELSE Aker 1/1-99 - 1/4 -00 (15mnd)

Ø.P.

brudd i vristbeinet
Cooper,1832

kasuistikk;stigbøyle

Syme, 1848

13 pasienter

2 overlevde

primær amputasjon for åpne skader av talus

Anderson,1919

“Aviator’s astragalus”

Coltard,-1952

1% av bruddene(228)

3/4 alv. Luks./brudd

50% collum tali

høyenergi

menn >> kvinner

klassifisering

prognose

Talusfrakturer

BRUDD I VRISTBEINET

Ø.P.

komplikasjoner
TalusfrakturerKOMPLIKASJONER

SEKUNDÆR ARTROSE

SEKUNDÆR ARTROSE

AVASKULÆR

NEKROSE

MAL(NON-)

UNION

LEDD

INKONGRUENS

Ø.P.

blodforsyning
TalusfrakturerBLODFORSYNING
 • Anastomoser mellom greiner fra:
  • a. tibialis posterior
  • a. dorsalis pedis
  • a. peronealis
 • Ekstra- og intraossøse anastomoser.
 • Liten overflate for penetrasjon av kar til knokkel

Ø.P.

blodforsyning avaskul r nekrose
Fr. TaliBLODFORSYNING - AVASKULÆR NEKROSE

Avaskulær nekrose av talus

ØP

hawkins klassifikasjon 1970
TalusfrakturerHAWKINS KLASSIFIKASJON1970
 • 1 : Udisloserte (AVN)5 %
 • 2 : Dislosert + subtalar dislok. 34%
 • 3 : Ankel- + subtalar dislok 78%
 • 4 : Talonavikular-, ankel - og subtalar dislokasjon 78%

Ø.P.

skademekanisme fr collum tali
TalusfrakturerSKADEMEKANISME(fr.collum tali)
 • Høy energi
 • Dorsalfleksjon av fot
 • Innadrotasjon/ inversjon av foten
 • Corpus skyves dorso- medialt i ankelgaffel

Ø.P.

slide12
BRUDD IVRISTBEINET

COLLUM TALI

GRAD 1

GRAD 2

GRAD 3

Ø.P.

utredning
TalusfrakturerUTREDNING
 • RTG.:
  • standard A.P.
  • Lateral
  • 2 skrå
  • Brodén (for subtalarleddet)
 • CT
 • MR (blodforsyning til corpus)

Ø.P.

behandlingsm l
TalusfrakturerBEHANDLINGSMÅL
 • Gjenopprette leddkongruens
 • Bevare sirkulasjonen.
 • Fremme tilheling per continuitatem.
 • Forhindre synovial irrigasjon av frakturen (noe som fremmer resorpsjon) ved interfragmentær kompresjon.

Ø.P.

slide15
TalusfrakturerAltså:
 • Åpen reposisjon og intern skrueosteosyntese raskest mulig for alle brudd gjennom talushalsen

Ø.P.

slide17
Brudd av laterale prossess av talus: “Snowboarders ankle”

Avulsjon Fragment Kominutt

Hawkinsklassifikasjon: I, II og III.

slide19
Fibula

Tibia

Peroneal tendon

Laterale

prossess

Subtalar leddet

slide20
Fibula

Calcaneus

Subtalar leddet

Peroneus senene

slide22
FR. TALI

BRUDD I PROSSESSUS TALI POSTERIUS

Differensialdiagnose: Os trigonum

Ø.P

slide23
OSTEOKONDRAL

FRAKTUR I

TALUSDOMEN

LATERALT

(må differenseres

i forhold til

osteochondritt)

Ø.P

slide24
Luksasjon av talus

ved ankelbrudd

slide27
Weber C

Lateral vandring av talus

Mulig pga. ligamentskadene

(Deltoid , syndesmose og

membranea interossea

til bruddhøyden)

slide28
Dislokert talus ved brudd

i ankelen

1. Vanskelig å reponere lukket

2. Talus kan være intakt

men sirkulasjonstruet

talusluksasjon ved ankelbrudd
Talusluksasjon ved ankelbrudd
 • Brudd i laterale malleolus
 • Intakt talus
slide30
Post operativ røntgen. Lateral

projeksjon

Etter reposisjon og fiksasjon av

letarel malleolus med

1/3 rørplate og 3.5 mm

skruer

Syndesmosefiksasjon etter

kontroll av fibulas posisjon i

forhold til tibia

slide31
Post-operativ røntgen (A-P)

Talus er reponert i ankelgaffelen

Lengde og rotasjon av fibula er

gjennopprettet

Syndesmosefiksasjon

kasuistikk pen talusluksasjon 1999
Åpentalisluksasjon

AO alumni,Lillehammer febr .2001

A

KASUISTIKK ÅPEN TALUSLUKSASJON 1999

Øyvind Paulsrud

Aker Sykehus

Ortopedisk avdeling

ØP

13 oktober 1999 23 r aktiv h ndballspiller frisk
AO alumnni

Åpen talusluksasjon

13. OKTOBER 1999 :23 år, aktiv håndballspiller, frisk
 • Kl. 1900: Landet på suppinert/invertert fot: ÅPEN LUKSERT TALUS
 • Kl.1945: Kir.mottak: Sår proximalt, lateralt fotrygg med caput/colllum/ bakre leddflate ut gjennom hud Grovrep. mislykkes

Lillehammer februar 2001

ØP

topic two
Topic Two
 • Details about this topic
 • Supporting information and examples
 • How it relates to your audience

øp

operasjonstua
Åpen talusluksasjon

AO alumni

OPERASJONSTUA:
 • KL. 2125:
  • Utvidelse av sår, skylling, vasking, mekanisk rensing
  • Åpen reposisjon.
  • Sutur av kapsel, ligamenter,hud.
  • Percutan pinning: Talonvicular- og bakre subtalarledd
 • Kl.2300:
  • Gips.
  • Diclocil iv.

ØP

Lillehammer, februar 2001

topic two1
Topic Two
 • Details about this topic
 • Supporting information and examples
 • How it relates to your audience

øp

postoperativt
Åpen talusluksasjon

AO alumni

POSTOPERATIVT:
 • Elevasjon av fot 1 uke
 • Sårinsp.: 2., 5. Dag (liten sårrandsnekrose)
 • Dicloksacillin -----> 15.11( ca. 1 mnd.)
 • Imobilisering (gips + pinner)
 • Mobilisering av fot med belastning etter 6 uker

ØP

Lillehammer, februar, 2001

topic two2
Topic Two
 • Details about this topic
 • Supporting information and examples
 • How it relates to your audience

øp

forl p
Apen taluluksasjon

AO alumni

FORLØP
 • 08.01.00
  • God funksjon. Mangler noe på dorsalfleksjon. .Fysioterapi. Flytter til Trondheim.
 • 05.02.01
  • Noe stiv. God funksjon. Begynt å spille håndball
  • MR: talonavicular og framre subtalar artrose Sirk.forstyrrelse i framre talus(AVN?)

ØP

topic two3
Topic Two
 • Details about this topic
 • Supporting information and examples
 • How it relates to your audience

øp

oppsummering
OPPSUMMERING
 • SKADER I TALUS ER:
  • SJELDNE
  • OFTE ALVORLIGE
  • BØR BEHANDLES RASKT OG KIRURGISK FOR Å UNNGÅ LEIE KOMPLIKASJONER:
   • SÅRNEKROSE / INFEKSJON
   • PSEUDATROSE
   • AVASKULÆR NEKROSE
   • FOTROTSATROSE

øp