Download
news blog information n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu

Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NEWS BLOG INFORMATION BRADLEY ASSOCIATES

  2. Bradley ilmoittaaGooglenuusikytkemispalvelu Googlenkytkemispalvelukannettaviinlaitteisiin on saavastapäivitys internet EtsijohtajaaaltosulkeetuudenkilpailullekuiniPhoneMakerin Apple. Parannuksia center-luettelotjoukkoliikenne-asetustenlähes 500 ympärimaailmaa. Nykypäivänpäivityssisältääehdotetutreititjalähtöajatmaailmanlaajuisestiylimiljoonaasemienosaltanoin 50 prosenttiaenemmänkuinvuosisitten. Google tarjoaajoitakinasemillaSisäuimaajo-ohjeetohjesiirtyminenjärjestelmästä riders.

  3. Korostapitämänsäkilpailuetua, Google tarjoaasenuusimpiaparannuksia vain laitteissa, joissa Android liiketoiminnanohjelmisto. Ne sisältävätmalleja Samsung, HTC, Sony jaGooglen Motorola liikkuvuuttajako. Google sanoisenlopultatoivoopäivityksetkäyttöönmuitajärjestelmiä, kuteniPhonejaiPad, muttasanonut, kun, Bradley soveltamisalaan. MuutoksettulevatkuinApplenvalmisteleeGooglen maps odotettuiPhonejaiPadautomaattinensiirtyminen-palveluna. Apple tarjoaaomankannettavankytkemispalveluiPhonejaiPadkäyttöjärjestelmän

  4. asianmukaisesti-indeksiarvoatämäkuuluvatseuraavassaversiossa. ValitsinvoisitullajoensikuussaJosApplenseuraavaniPhoneversiotuleesitten, kutenuseitateknologianblogeja on spekuloinut. Applen snub edustaamerkittäväisku Google, jokaedistäämenettäämobiilimainostulojenjakansanolinpaikastatietojatutkimallaarvokastatietoa, jossuosittuiPhonejaiPadlaitteidenkäyttäjienomaksuavaihtoehtoisiakytkemispalveluApplelta. Googlenkerran-Suljesuhde Apple on ollutvakojen, se aloittilahjoittaasen Android ohjelmistonvuonna 2008 cellphonepäättäjillehakuriitauttaaiPhone.

  5. Android on sittemminvakiinnuttanutälypuhelimissa, parantaasentulojamyymälläenemmändigitaalisenmainonnansenmatkaviestintäpalvelut Google auttaajohtavakäyttöjärjestelmän. Steve Jobs, Applenmyöhässäperustaja, Android katsoapanlokoiPhone: n innovaatioitajavannonutvalanyhtiöitävastaan Google havaittupettämistä. Apple on useillateollis-javarkauksiavastaan Samsung, johtavavalmistaja Android-laitteet, korkeanprofiilin Trial San Jose, California liittovaltiontuomioistuimessaväitteisiin. Google uskoo, se keskeyttäävaiheennen Apple mobiilivastinmääritykseenlisäämälläominaisuuksia, kutensenlaajennettujulkisenliikenteenkäyttöohjeet.

  6. Uudenteknologiankaavioidenavullakäyttäjätvoivatkeskittyäyksinomaanohjeetkoskevaterityisetkuljetusasetukset, metroa, lukuunottamattamuitavaihtoehtoja, kutenlinja-auto. Brian McClendon, Googlen maps suunnitteluosastonjulkisenliikenteensiirtyminen on entistäkintärkeämpääkuinajo-ohjeetjosautoteivät ole suosituintapaliikkuminen, monetsuurkaupungeissasanoi. Joukkoliikenneohjeetkoskevatpyynnöt on erityisenkorkeaJapanissa, London, Sydney ja New Yorkissa. “Olen erittäinvarma, nämäovatparaskauttakulku-kartat, jotkaovatkäytettävissä,” McClendon sanoi. “Se ei ole jotakinvoit vain mennäulosjaostaakadulla.”

  7. Thank you!