Download
cicle administraci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cicle administració PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cicle administració

Cicle administració

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Cicle administració

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cicle administració IES LLOIXA

 2. IES LLOIXA Cicle gestió administrativa (mitjà) Cicle administració i finances (superior)

 3. FORMA D’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ IES LLOIXA GRAU MITJÀ TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PROVA D’ACCÉS ALS 17 ANYS

 4. QUÈ FEM AL CICLE? IES LLOIXA

 5. IES LLOIXA GESTIÓ ADMINISTRATIVA PRIMER CURS ( 960 HORES ANUALS) • Comunicación empresarial y atención al cliente • Operaciones administrativas de compra-venta • Empresa y Administración • Tratamiento informático de la información • Técnica contable • Inglés • Formació i orientació laboral SEGON CURS ( 1040 HORES ANUALS) • Operaciones administrativas de recursos humanos • Tratamiento de la documentación contable • Empresa en el aula • Operaciones auxiliares de gestión de tesoreríaTécnica contable • Formación en Centros de Trabajo.

 6. OPERACIONS ADMINISTRATIVES D’ COMPRA-VENDA IES LLOIXA Realitzar factures

 7. TECNICA CONTABLE IES LLOIXA Guanys o pèrdues?????

 8. IES LLOIXA INGLES Hello!!

 9. IES LLOIXA Formación y Orientación Laboral Curriculum Vitae Entrevistas de trabajo

 10. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS IES LLOIXA Nòmines Contractes

 11. OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA IES LLOIXA

 12. EMPRESA Y ADMINISTRACIÓ IES LLOIXA Com s'organitza l'administració territorial???

 13. Tratamiento informático de la información IES LLOIXA Velocitat a la hora d'escruire Word, excel, power point... Ho saps fer tot???

 14. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL IES LLOIXA Quins drets tenim a l'hora de treballar???

 15. EMPRESA Y AULA IES LLOIXA Proyecto de empresa

 16. FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) IES LLOIXA Prácticas en empresas

 17. SORTIDES LABORALS EN LA F.P. GRAU MITJÁ IES LLOIXA Auxiliar administratiu, d’oficina i Administració Publica Auxiliar de documentació i arxiu Caixer Administratiu de banca Empleat de cartera, valors i estrangers Empleat d’assegurances Administratiu comercial, de gestió i de personal

 18. FORMA D’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR IES LLOIXA GRAU SUPERIOR PROVA D’ACCÉS ALS 19 ANYS PROVA D’ACCES ALS 18 ANYS BATXILLERAT MÓN LABORAL GRAU MITJÀ

 19. SORTIDES LABORALS EN LA F.P. GRAU SUPERIOR IES LLOIXA Administratiu d’oficina i Administració Pública Adminitratiu comercial, de gestió i de personal Comptable Administratiu de banca Responsable de Tresoreria, mitjans de pagament de cartera, de valors i d’estranger Auxiliar d’auditoria Agent comercial Gestor administratiu

 20. SORTIDES ACADÉMIQUES EN LA F.P. GRAU SUPERIOR IES LLOIXA • Mestre (totes les especialitats) CV • - Diplomat en Biblioteconomia i Documentació CV • - Diplomat en Ciències Empresarials CV • - Diplomat en Educació Social CV • - Diplomat en Estadística CV • - Diplomat en Gestió i Administració Pública CV • - Diplomat en Relacions Laborals CV • - Diplomat en Treball Social CV • - Diplomat en Turisme CV • - Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats) CV • - Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses CV • - Llicenciat en Dret CV • - Llicenciat en Economia CV • (CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana • la Comunidad Valenciana) • Llicenciat en Administració i Direcció D’empreses

 21. I ARA UNS NÚMEROS... IES LLOIXA

 22. EVOLUCIÓ ESTUDIANTS CICLES FORMATIUS A L’ESTAT ESPANYOL Font: elaboració pròpia en base a enquestes Ministeri d’Educació anys 1999-2004.

 23. EVOLUCIÓ ESTUDIANTS CICLE GESTIÓ ADMINISTRATIVA A L’ESTAT Font: elaboració pròpia en base a enquestes Ministeri d’Educació anys 1999-2004.

 24. EVOLUCIÓ ESTUDIANTS CICLE ADMÓ I FINANCES A L’ESTAT Font: elaboració pròpia en base a enquestes Ministeri d’Educació anys 1999-2004.

 25. COMPAREM AMB EUROPA... Font: elaboració pròpia en base a enquestes Ministeri d’Educació anys 1999-2004.

 26. COMPAREM ENTRE FAMÍLES... Font: Guía de la Enseñanza 2006-07. Editorial GMV Guías de la Enseñanza.

 27. PERSPECTIVES LABORALS IES LLOIXA ACCÉS A LA UNIVERSITAT • No existeix prova d’accés (selectivitat) • Reserva de places • Tres de cada cinc alumnes de FP(un 60%) es coloca en un mes. • El 90% troba treball en el primer any

 28. DATES D’EXAMEN IES LLOIXA INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS • Del 20 d’abril al 4 d’maig de 2010 • 18 de juny de 2010

 29. IES LLOIXA FIRA OFERTA FORMATIVA (IFA) • L’ALTET, 12, 13 y 14 de maig de 2010

 30. Cicle administració IES LLOIXA